Női és férfi szerzetes-elöljárók közös plenáris ülését tartották Budapesten

Megszentelt élet – 2022. november 27., vasárnap | 14:21

A Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK) és a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája (FSZK) november 23-án tartotta közös plenáris ülését Budapesten, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, közel kilencven szerzetes részvételével. A találkozót megtisztelte jelenlétével Michael Wallace Banach apostoli nuncius is.

Az összejövetel közös imával kezdődött, majd hat új vagy újraválasztott rendi elöljárót ismerhettek meg a résztvevők.

Ezután az FSZK és az MRK elnökének beszámolója következett az elmúlt időszakról.

Hortobágyi T. Cirill OSB főapát beszámolt az férfi szerzetes-elöljárók előző plenárisának döntéseiről, és arról, hogy az FSZK két parlamenti törvény módosításához szólt hozzá (az Egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételei, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról törvény módosításához).

Németh Emma SSS összegezte az elmúlt időszak eseményeit. Felhívta a figyelmet a küldetésüket betöltő rendekre. Szomorú hír, hogy elhunyt az Örökimádó Nővérek Társasága utolsó magyar tagja, de reményre ad okot, hogy egy új női rend telepedett le hazánkban.

A beszámolók után Michael Wallace Banach apostoli nuncius köszöntötte a jelen lévő rendi elöljárókat és biztosította őket Ferenc pápa lelki közelségéről, aki apostoli áldását küldi rájuk és a szolgálatukra. Felhívta a figyelmet a Fratelli tutti kezdetű enciklikára, majd a szinodalitás, a vendégszeretet és a szociális barátság fontosságáról beszélt. Ezekkel elkerülhetik a nárcizmust és a klerikalizmust, amelyek rossz hatással vannak a szerzetesi életre.

Ezután a jelenlévők kérdéseket tettek fel. Az előadásból és a beszélgetésből is kiderült, hogy egy olyan nuncius mutatkozott be, aki maga is éli a szinodalitást.

Ezt követően szentmisén vettek részt a jelen lévő szerzetesek a piarista kápolnában. A nuncius szentbeszédében az állhatatosságról beszélt. Kiemelte: arra vannak elhívva a szerzetesek, hogy hűségesek legyenek Istenhez és a közösségükhöz. A hűség és a türelmes kitartás megtartja őket, és ez a remény nem okoz csalódást. Isten hatalmas és hűséges.

Délután Nagy Bálint jezsuita szerzetes beszélt a hivatástisztázásban részt vevő fiatalokról, a hivatásbarát kutúra kialakításáról, és arról, hogy mi is valójában a rendi hivatásgondozó feladata.

Majd Kővári Magdolna szociális testvér beszámolója következett a Rendfőnöknők Nemzetközi Uniójáról (UISG). Megpályázható projekteket ismertetett, valamint a plenárisuk témájáról beszélt, amely a Sebezhetőségeink átölelése a szinódusi úton címet viselte.

Zárás előtt Benkóczy Máté, a Servitor Pro Multis Kft. ügyvezetője felajánlotta segítségét az elöljáróknak az intézmények energiagazdálkodása terén.

A plenáris ülés után az iskolafenntartó rendek elöljárói tartottak külön megbeszélést.

Szöveg és fotó: Mészáros Anett/MSZKI

Forrás: szerzetesek.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria