Szerzetesi fenntartású szociális intézmények vezetői találkoztak Budapesten

Megszentelt élet – 2024. március 29., péntek | 10:00

Szerzetesi fenntartású szociális intézmények vezetői találkoztak március 19-én a fővárosban a Magyarországi Szerzetes-elöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) szervezésében. Pasaréten a ferences fenntartásban működő Gondviselés Háza Gondozási Központ látta vendégül az intézmények vezetőit. Formanek Tamás beszámolóját szerkesztve olvashatják.

A találkozó a Pasaréti Közösségi Ház kápolnában imádsággal és elmélkedéssel kezdődött, amit a Gondviselés Háza lelki vezetője, Lengyel Donát OFM tartott. Elmélkedését a nagyböjti idővel összhangban a keresztút négy stációjára fűzte fel.

A ráhangoló elmélkedés után a nap a gondozási központnak és az óvodának otthont adó Szilfa utcai épületben folytatódott, ahol a résztvevők bepillanthattak az idősek tornafoglalkozásába, majd Tisch Katalin óvodavezető bemutatta a két csoportról négy csoportra bővült és teljesen megújult Testvérkék Óvodát. A két intézmény nemcsak szimbolikusan, hanem a gyakorlatban is megéli, hogy az élet eleje és vége a teremtett ember életének szerves része: közös programokat szerveznek, az óvodások karácsonykor betlehemes játékot mutatnak be az időseknek, de van olyan foglalkozás is, ahol idősek foglalkoznak a kicsikkel, például a nyugdíjas pedagógus, aki ma már maga is segítségre szorul, olvas mesét a gyerekeknek.

Mészáros Ágnes intézményvezető előadásával folytatódott a szakmai nap, melyben bemutatta a Gondozási Központnak a szociális ellátórendszerben, illetve a kerületben elfoglalt helyét. Ismertette az intézmény működését, szolgáltatásait, szervezeti felépítését; a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségét; az ezeket igénybe vevők számát és életkor szerinti megoszlását; az ellátások sajátosságait, valamint az ápolási munka során felmerülő nehézségeket is.  A vendégek megismerhették az intézmény külső kapcsolatrendszerét, a pasaréti plébániával, a karitászcsoportokkal és a társintézményekkel folytatott közös munkát, a kapcsolódási pontokat. Felvázolta a nappali ellátás és az ehhez kapcsolódóan működő idősek klubja célját, tevékenységét, valamint a programok, foglalkozások szervezésének szakmai szempontjait is.

A következő előadást Vukovári Viktor ügyvéd, munkajogi szakjogász tartotta, aki a szociális ellátás egyes jogi aspektusairól beszélt a jelenlévőknek. Az előadás részben a jogi aktualitásokról szólt, beleértve az adatkezelés kérdését, az ún. panasztörvény szerinti feladatokat, továbbá az elmúlt időszak munkajogi változásait is. Ezen túlmenően gondolatébresztő jelleggel szó esett egyes, így különösképpen a közzétételi, valamint az iratkezelési kérdésekről, kiemelten azon tendenciákról és kihívásokról, amelyek a szociális szférát érintik, és amelyekre mindenképpen érdemes felkészülni.

A szerzetesek.hu oldalon nem rég jelent meg „szociális intézményeink” felirattal egy új hírtégla – erről  az MSZKI munkatársa, Formanek Tamás, a nap szervezője számolt be –, amely a jövőben a könnyebb informálódást segíti majd, ugyanis az elmúlt évek során a szerzetesrendek és szerzetesek regisztrálásán túl a rendek által fenntartott intézményeket és szolgáltatásokat is összegyűjtötték.

A szerzetesi fenntartású intézmények Magyarország egész területén szétszórva találhatók, jelenleg 52 szociális és egészségügyi szolgáltatást tart fenn 29 szerzetes közösség. Az intézményhálózat sok szakirányt felölel: idősek, fogyatékkal élők, hajléktalanok ellátását, de bölcsődét, anyaotthonokat, családsegítő és gyermekjóléti intézményt is működtetnek, ezenkívül gyermekek nappali ellátását is végzik, egészségügyi intézményeket és kórházakat is találunk közöttük.

Ezt követően a Jó Pásztor Nővérek Kongregációja által fenntartott Jó Pásztor Anyaotthon mutatkozott be. Az intézmény két telephelyen működik, nehéz helyzetbe került anyák és gyermekeik megsegítését végzik. Jelenleg 80 fő ellátására van engedélyük. Az ellátás során kiemelt cél, hogy a válsághelyzetben lévő családok minimális intervencióval, meghatározott időn belül rendezni tudják helyzetüket, a család pedig működőképes maradjon, azaz megszűnjenek azok a tényezők, amelyek a gyermek családon belül történő nevelését veszélyeztetik.

A jelenlévők megismerhették továbbá a nyíregyházi Szent Kamill Rehabilitációs Központot is. Dévai Marcell intézményvezető elmondta, örömmel jelentkeztek be a találkozóra, miután az intézmény szerzetesi fenntartásba került. A Szent Kamill „Életet az Életnek” Közhasznú Alapítvány fenntartásában működő Szent Kamill Rehabilitációs Központ 2004. július 1-jén kezdte meg a fogyatékos személyek nappali ellátását 25 fővel. A fenntartói jogokat 2020. március 18-a óta látja el a nyíregyházi kamilliánus kolostor.

A beszámoló teljes terjedelemben IDE kattintva olvasható.

Szöveg és fotó: Formanek Tamás/MSZKI

Forrás: Szerzetesek.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria