Az én papom: Varga Ottó

Nézőpont – 2017. április 1., szombat | 19:59

„Az én papom” rovatunkban ezúttal az Őrségben szolgáló Varga Ottó esperest mutatjuk be, aki március 29-én ünnepelte 60. születésnapját. A személyes hangú köszöntés eredetileg a Szombathelyi Egyházmegye honlapján jelent meg.

Az Őrség nagy családjában szeretettel és hálával köszöntik 60. születésnapján lelkipásztorukat, esperesüket Varga Ottó atyát.

Harminc éve már annak, hogy idehelyezték az Őrségbe Ottó atyát. Nagy örömmel és várakozással fogadtuk őt, a Körmendről ideérkező fiatal kispapot. Hamar megtapasztaltuk, hogy Isten küldte őt hozzánk. Kedvességével, közvetlenségével, vidámságával gyorsan kiérdemelte nemcsak a hívek, de az egész Őrség lakosságának őszinte megbecsülését és szeretetét.

Sok minden történt az elmúlt harminc évben az őrségi egyházközségben.

Mielőtt idekerült Őriszentpéterre, paptársai – akik már jártak az Őrségben – részvétet kívántak neki. Tudvalévő, hogy az Őrség lakossága nagyobb részt református vallású volt. A plébánia szomszédságában lakott Keresztúri Ödön bácsi, aki már első nap átment hozzá bemutatkozni, és felajánlotta, hogy bármiben ha kell, szívesen segít, igaz, hogy ő református. Ottó atya gondolta magában: „Hát ha ilyenek a reformátusok, akkor itt nagy baj nem lehet!”

Aztán végigjárta a hozzá tartozó templomokat: Velemért, Kercaszomort, Nagyrákost, Kondorfát. Az őriszentpéterivel együtt mind vizes, leromlott állapotban voltak. Nem kímélve idejét, erejét, sok munkával és utánajárással, türelemmel és odafigyeléssel valamennyit felújíttatta. A nagyrákosi templomot április 23-án szentelik fel. Bajánsenyén imaházat kezdett építeni, amely a lakosság segítségével fel is épült. Azelőtt Bajánsenyéről Kercaszomorra gyalog jártak templomba.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Ottó atya ez idő alatt nemcsak kézzel fogható és látható dolgokat tett, hanem tudatosan törekedett arra, hogy amit az Egyház kívánt tőle, azt maradéktalanul teljesítse. Hitéletünket, lelkierőnket neki köszönhetjük. Hittanos gyerekei így jellemzik: „Jószívű, kedves és okos!  Azért jószívű, mert játszani is enged bennünket. Azért kedves, mert kedvesen beszél, és megért bennünket! Azért okos, mert az egész Bibliát kívülről tudja! Hittanórán még könyvbe sem néz bele, mégis olyan jó történeteket mesél, de mindig a legizgalmasabb résznél hagyja abba, azért alig várjuk a következő alkalmat, hogy folytassa!”

Elmondása szerint neki az Őrség egy nagy család. Hiszen sok-sok család életének részese lehet úgy örömben, mint bánatban. Ha megszületik a gyermek, ő keresztel, ha házasodnak, ő esket, ha eltávozik valaki a családból, ő temet. Ma már vannak olyan szülők – akik gyermekeit kereszteli –, akiket annak idején is ő keresztelt.

Vasárnap minden egyes templomban hálaadó szentmisén vehettünk részt, ahol a hívek kifejezték hálás köszönetüket azért a munkáért, szolgálatért, és imádságért, amit Ottó atya az elmúlt harminc évben lelkipásztorként egyházközségünkben végzett.

Isten éltesse, és adjon Neki lelki és testi erőt a további szolgálathoz!

Fehé Józsefné/Szombathelyi Egyházmegye

Kapcsolódó fotógaléria