Az erdélyi magyar egyházvezetők nyilatkozata a trianoni diktátum centenáriumán

Nézőpont – 2020. június 4., csütörtök | 14:22

A trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján, június 4-én közös nyilatkozatot tettek közzé az erdélyi magyar főpásztorok: Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, Schönberger Jenő szatmári, Böcskei László nagyváradi, Pál József Csaba temesvári római katolikus, Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus, Kató Béla és Csűry István református, valamint Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök.

„…igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.
Egy a test és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is…”
(Ef 4,3–4)

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni diktátum centenáriumán mindenekelőtt Istenhez fohászkodunk a Lélek egységének megtartásáért. Az Ő gondviseléséért adunk hálát, amellyel az elmúlt évszázad történelmi tragédiái közepette is oltalmazta a magyar nemzetet. Megmaradásunk csodája a Teremtőbe vetett hitből és az összetartozás erejéből fakad. Ez küldetéstudattá formálódva buzdít arra, hogy merjünk jövőt álmodni. Dicsőség ezért Istennek, és köszönet minden áldozatvállaló magyar embernek!

Egy évszázaddal e fájdalmas történelmi esemény után megerősödött hittel tekintünk a jövendőre, felismerve, hogy puszta létünk az isteni Gondviselés jelenvalóságának bizonyítéka. Egy ország testét fel lehet szabdalni politikai határokkal, de az életet és békességet igenlő nemzet lelkét nem! Sőt, a puszta túlélés felett az elnyomatás legsötétebb évtizedeiben is képesek voltunk arra, hogy a reménybe kapaszkodva értékeket teremtsünk.

Ma újra megerősödünk abban a küldetésben, amely egyenként és közösen arra ösztönöz mindnyájunkat, hogy a békesség szellemében szolgáljuk mennyei Atyánkat. Ennek érdekében a szomszédos nemzetekkel kölcsönösen, Isten akarata szerint és Jézus Krisztus tanítása szellemében keresztény alapokra kell helyeznünk egymáshoz való viszonyulásunkat. A tényleges egyenrangúságban élő népek gyermekei egymást megbecsülve és tiszteletben tartva esélyesebben boldogulhatnak. A nemzetek küldetése az isteni világrendben eleve a békéhez, és nem az ellenségeskedéshez kötődik, ugyanakkor az új keletű civilizációs veszélyekkel, a keresztényellenes és értékromboló törekvésekkel szemben is együttműködésre vagyunk utalva.

Jövőnkre tekintve az Istentől származó lelki, szellemi és közösségi erőforrásainkért imádkozunk, amelyek mind ez idáig segítettek a túlélésben, és további megmaradásunkhoz is feltétlenül szükségesek. A trianoni diktátum századik évfordulóján elsősorban a nemzeti összetartozás erősítéséért és áldásos jövőnkért fohászkodunk, nem a gyászt és a veszteségérzetet mélyítjük.

A történelem Ura adjon bölcsességet mindnyájunknak, hogy válasszuk mindenkor az életet és az áldást, az összefogást és a megmaradást, mintsem az önfeladást és a megalkuvást. A jó Isten áldja meg jelenünket és jövőnket! Ő adjon erőt a reményteljes munkához, alkotóerőt értékeink gyarapításához, hitet nemzetünk és az emberiség szolgálatához!

2020. június 4.

Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke,
Schönberger Jenő, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye püspöke,
Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke,
Pál József Csaba, a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye püspöke,
Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke,
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke,
Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke,
Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke

 

Forrás: Reformatus.ro; Romkat.ro

Fotó: Máthé Zoltán/MTI; Reformatus.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria