„Elballagtunk…” – a tóthfalusi Kaszap István Kollégium diákjai

Nézőpont – 2015. május 27., szerda | 19:00

Túl a ballagáson és az írásbeli érettségin, ezekben a napokban már a szóbelikre készülnek országszerte és a határokon túl is a katolikus középiskolák végzősei. Arra kértük őket, írjanak nekünk, és oldalunkon keresztül mutassák be iskolájukat, ballagó osztályukat.

Osztályunk egyetlen kisasszonya, Püspök Ágnes mindig mosollyal és derűlátással felvértezve harcolt értünk, mint ahogyan mi is küzdöttünk volna érte, ha valaki bántani merte volna. Köszönjük, hogy ennyi mindent elviselt tőlünk, de ő is köszönje meg, hogy elviseltük a sok „szőke” kirohanását.

Dékány Máté az osztályban az az ember, aki komolyan, de mégis viccesen állt hozzá a dolgokhoz.

Szokola Krisztián a pályán is véd, így az osztályban is csendességével védte ki poénjainkat.

Macsak Dejant négy éven át feszülten és nevetésünket visszafojtva figyeltük, ahogyan füzeteit tépkedte, tollait tördelte, ha épp nem sikerült valami. Ő volt, aki szembeszállt tanárainkkal, ha szükség volt rá, és macskakarmaival küzdött értünk.

A székelykevei fiút mindenki motiválógépnek ismerte meg. Kiss Róbert mindig megfontolt és csendes volt, de amikor ritkán mégis beszólt, dőltünk a nevetéstől.

Tóth Roland szőke hajú, kék szemű szépfiú. Az osztályban szótlanul hallgatja végig a párbeszédeket, és közben hangosan fel-felnevet.

Hatala Krisztián igazi „Casanova”. Habár néha nem értettük, mit szeretne mondani, egy valamiben mindig közös volt velünk: a pályán való létében.

Rúzsa Ivánnal kapcsolatban soha nem értettük, hogy az orosz maffia miért küldte közénk legjobb emberét a szerénység álcáját felöltve.

Következik a különcködő Kollár Arnold. Ő csak három évet töltött az osztályban, így nyert egy év plusz energiát és egyben mínuszt is, mivel egy évet elveszített belőlünk. Amennyire lángelme, olyannyira felszabadultan bolond is egyben.

A fényképről hiányzik Jaksi Dávid és Rajda Tibor. Dávidunk a tanárok szemefénye volt beszólásaival és tudni nem akarásával.

Rajda Tiborban, Temerin fenegyerekében egy nagyszívű, titokzatos, jó és csendes embert ismertünk meg, de amikor szólt, mindig nagyot mondott.

Szóljunk néhány szót edzőinkről, nevelőtanárainkról is:

Volford Tibor edző lelkesítő beszéde a pályán mindig erőt adott.

Veselinov Dárkó edzőről sokan azt hiszik külseje miatt, hogy szigorú, de igazából nagyon engedékeny és melegszívű ember.

Benkó Tihamér kapusedzővel jókat szórakoztunk, ő mindig egyenes volt velünk.

Tornai Erzsébet tanárnő nagyon kedves nevelőnk volt. Humorosan és állhatatosan próbált rendet tenni közöttünk, nálunk, bennünk. Minden elismerésünk a próbálkozásaiért.

Krisztovác Róbert tanár urat erős, makacs és legfőképp bölcs embernek ismertük meg. Mindig jót akart nekünk, és a sok vita ellenére örülünk, hogy ilyen nevelőtanárunk lehetett.

Vajda Antal tanár úr halk ember és bölcs. Hangját igazán soha nem hallhattuk, csak az orgona mögül.

Utasi Jenő atyának hálával tartozunk, hogy elindulhattunk ezen a pályán, ebben a környezetben, és esélyt kaphattunk álmaink megvalósítására. Végtelenül köszönjük a sok áldozatot, amelyet értünk hozott ez alatt a négy év alatt.

A végzős osztály a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium kihelyezett sporttagozata. A tóthfalusi Kaszap István Kollégium tanulói sportolók, futballisták, a Nyers István Labdarúgó Akadémia növendékei. Ünnepélyes ballagási szentmisével búcsúztattuk őket, amit Utasi Jenő atya és Dobó Tibor atya mutatott be.

A szabadkai egyházmegye területén működő Kaszap István Kollégium a tóthfalusi Szent József, a munkás plébánia keretein belül működik. Alig húsz éve a 700 lelket számláló Tóthfalu egy elnéptelenedő kistelepülés volt a Délvidéken, évről évre több temetéssel, mint keresztelővel. A helyi plébános, Utasi Jenő merészet álmodott, azt mondta: szellemi központtá kell tenni Tóthfalut. Olyan programokat kell szervezni, amelyek miatt sokan jönnek majd a faluba, így a helyieknek lesz munkájuk, és a fiatalok sem hagyják el a települést. Először közösségi házat építettek, ahol Utasi atya lelkigyakorlatokat szervezett, és helyet adott nyári táboroknak, tudományos tanácskozásoknak.

De a plébános ennél többet akart: olyan egyházi iskolát, ahová az egész Vajdaság területéről érkezhetnek gyerekek. A magyar kormány támogatásával 2002-ben kezdték építeni a 2400 négyzetméteres intézményt, az iskola mellett egy 200 személyt kiszolgáló konyha, ebédlő és a hatvan férőhelyes Kaszap István Kollégium is felépült.

Hatodik éve az új épületben működik a Délvidék első magyar fociakadémiája, a Nyers István Labdarúgó Akadémia. Ez valójában a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium kihelyezett sporttagozata. Tavaly december 7-én hosszú távú együttműködési megállapodást írtak alá a tóthfalusi Nyers István Labdarúgó Akadémia és a Ferencváros Torna Club, azon belül is a labdarúgó szakosztály vezetői. A megállapodás értelmében a nagy múltú magyar sportegyesület anyagi és szakmai támogatást nyújt az akadémiának, aminek fejében kiválogathatja azokat a tehetségeket, akikről úgy ítéli meg, hogy néhány év múlva, megfelelő képzéssel, komoly erősítést jelenthetnek a zöld-fehér csapat számára. A fiúk helyben klasszikus gimnáziumi oktatást kapnak, ezenfelül naponta két edzésük is van. Nevelőtanárok felügyelik fejlődésüket. Néhányan a szomszéd városban, Magyarkanizsán működő szakközépiskolába járnak, mások Zentára, és vannak köztük általános iskolások is, akik Tóthfaluban tanulnak. Hetente szentmisén vesznek részt a kollégium kápolnájában, erkölcsi, vallási nevelésüket okleveles hitoktatók kísérik, akik tanulmányaikban is segítséget nyújtanak.

Idén érettségiző diákjaink:

Püspök Ágnes

Dékány Máté

Szokola Krisztián

Macskaski Dejan

Kiss Róbert

Tóth Roland

Hatala Krisztián

Rúzsa Iván

Kollár Arnold

Jaksi Dávid

Rajda Tibor

Mike Erich

Szűcs Edvárd

Dékány Máté és Püspök Ágnes jellemzése alapján összeállította:
Tornai Erzsébet nevelő-katekéta

 

Kapcsolódó fotógaléria