Megerősödtünk a közelségben – A pápai misén szolgáló papnövendékek vallomásai

Nézőpont – 2023. május 7., vasárnap | 11:00

Jó Pásztor vasárnapján Magyarország szemináriumai küldtek növendékeket a Kossuth téri szentmise oltárszolgálatába Ferenc pápa mellé. A kispapok, összegyűlve az Egyház földi, látható feje körül, megélhették közösségüket, egységüket a pápával. Élményeikről kérdeztük őket.

Ferenc pápa látogatása egész Magyarországnak szólt, de egészségi állapota nem engedte, hogy hazánk más helyszíneit is felkeresse. Ezért a Kossuth téri szentmise liturgiájának felelőse, Horváth Zoltán atya kezdeményezésére az asszisztenciába az ország összes papnevelő intézete küldött növendékeket. A kispapok mindegyike beszámolt arról, hogy megtiszteltetésként élték meg a felkérést az asszisztenciába. Sorra elmondták, megerősítő élmény volt számukra, hogy kezet foghattak Ferenc pápával. A fizikai közelség megadta nekik, hogy jobban megsejtsék azt az emberi lényeget, ami annyira megérinti az embereket. A következőkben néhány gondolatot emelünk ki vallomásaikból.

Esztergomi Szeminárium

Faragó András, diakónus

A szentmisén olvashattam az evangéliumot, s végül az én feladatom volt odavinni az Úr testét és vérét ahhoz, aki a földi helytartója. Nagyon meghatódtam. Ez volt a csúcspont a három nap során.

A legmélyebb üzenet számomra az volt, amikor Ferenc az imádságra buzdított. Mint mondta, sokszor azt gondoljuk, hogy az ima unalmas, pedig a helyzet az, hogy legfeljebb mi magunk tesszük unalmassá.

Olyan lelkesedés sugárzott belőle, ami azt mutatta, hogy az ő imái nem unalmasak. És milyen jó lenne, ha mi is ilyen élénk párbeszédet folytatnák Istennel

és megengednénk, hogy szépen megtörténjenek az ima során azok a dolgok, amiket Isten készít. Ekkor lesz életünk valóságos része az imádság.

Alpek Gergely, ötödéves

A Szent István-bazilikában elhaladt mellettem a Szentatya, lehetőségem volt megkapni az áldását. Kezét a fejemre tette, keresztet rajzolt a homlokomra, ahogyan ezt édesapám gyermekkoromban esténként tette.

A három napban megérezhettem a magyarság közösségi erejét, s tanúságtétel volt, ahogy hitünkkel megjelentünk Budapest utcáin, s Ferenc pápa is kifejezte, hogy magyarként küldetésünk van a világ felé.

Nemzetünk egyedülálló kultúrában, egyedülálló értékeiben, és talán elmondhatjuk, hogy hitünkre is büszkék lehetünk.

Mihovics Szebasztián, ötödéves

A Gondviselés mégis úgy hozta, hogy a pápai asszisztencia tagjaként vehettem részt a szentmisén. Szemináriumunk csapata – büszkén mondhatom – jól összeszokott társaság a liturgikus szolgálat terén. Az asszisztenciában a Pécsi Egyházmegyét képviseltem Miklovits Attilával. A kézfogás Ferenc pápával, Krisztus földi helytartójával, a mosolya, mellyel köszöntésemet viszonozta, emlékezetes pillanat marad számomra, szentelési ajándékot kaptam általa.

Hálás vagyok Istennek, hogy éppen ebben az időszakban lehetek kispap,

és így közelről is részese lehettem a pápalátogatás eseményeinek.

Miklovits Attila, Diego Giovanni Ravelli érsek, Mihovics Szebasztián a Kossuth téren

Miklovits Attila, ötödéves

Szolgálatom során a pápai szentmisén arra törekedtem, hogy minél többet befogadjak a homíliából, a liturgia atmoszférájából, ugyanakkor izgultam, hogy szépen, rendben végezzem a feladatokat. Összességében hatalmas élmény volt.

Messziről talán megtörtnek tűnhetett a Szentatya, de kézfogásnál erős volt, a szentmisén komoly és alázatos, az emberekhez kedves és jó kedélyű.

Dobay Miklós, harmadéves

A Váci Egyházmegye képviseletében szolgáltam a szentmisén. Úgy gondolom, Ferenc pápa látogatásának hatalmas jelentősége van, mert látogatásával többeket megszólított, példájával és alázatosságával sokakat megragadott, továbbá

a mi édes hazánkból kérte a Szűzanya oltalmát a békéért, és a háború megszűnéséért. Bízom benne, hogy Ferenc pápa biztató szavai és imái a magyar nemzet összetartását megerősítik határon innen és túl,

továbbá mindnyájunk Istenhez való odafordulását is, kérve ehhez Magyarok Nagyasszonya, a mi Égi Édesanyánk közbenjárását!"

*

Győr – Brenner János Hittudományi Főiskola

Palatinus Kristóf, diakónus

Számomra külön élmény volt a szentmise befejező áldása, mert amikor a Szentatya a harmadik keresztet rajzolta a levegőbe, egy pillanatra összetalálkozott a tekintetünk, és olyan érzés támadt bennem, mintha személyesen nekem adná az áldást.

Nagy ajándék volt megtapasztalni egy olyan ember közelségét, akinek az életstílusához tartozik, hogy közel legyen az emberekhez, mindazokhoz, akiknek szükségük van rá.

Járfás Ádám, diakónus

Előimádkozó lehettem a Szent István-bazilikában. Csodálatos volt látni, mennyien vagyunk. Úgy éreztem, hogy a papság él. Meglepetésként ért, hogy felkértek, segítsem Ferenc pápa elé kísérni Brenner József atyát a tanúságtételre. Így az első sorba kerültem, s megadatott Ferenc pápa közvetlen közelsége.

Távolról szemlélve egy idős ember, aki fizikailag egyre gyengébb. De

közelről érezni, hatalmas erő van abban a törékeny testben.

Vasárnap csodálatos érzés fogott el, Krisztus szeretete uralkodott a fővároson. Papok, szerzetesek és hívek lepték el Budapest utcáit. A rengeteg mosoly, üdvözlés és találkozás ismerősökkel és idegenekkel. Megerősítést adott, hogy az Egyház él.

Grafl Ákos, negyedéves

Öröm és büszkeség töltött el, hogy Ferenc pápa nem felejtkezett meg rólunk és fontosnak tartotta, hogy ilyen rövid idő elteltével ismét Magyarországra látogasson. A három napban azt éltem meg, Ferenc pápa

őszinte érdeklődéssel és a nemzetre való figyeléssel van köztünk.

Feltöltődve térhettem haza vissza a hétköznapokba. Imádkozom továbbra is Szentatyánkért, és az ő szándékaira, melyek között tán legfontosabb a világ békéjének mihamarabbi létrejötte.

*

Szeged – Szent Gellért Szeminárium

Tapodi Krisztián, diakónus

Nagy örömmel léptem a pápa elé, megfogtam egy idős ember kezét és belenéztem a szemébe, amiből erő és derűs öröm sugárzott. Azonnal átragadt rám is. Számomra nagy találkozás volt. Az érzés megerősödött, amikor láttam azt a rengeteg embert, akik azért jöttek ki a Kossuth térre, hogy Krisztust ünnepeljék. Ebben a szentmisében számomra a magyar és az egyetemes Egyház lüktetése találkozott.

Tompa Szabolcs, ötödéves

Tartalmas volt már a szentmisére felkészítő próba is. Megtudtuk, mi fontos Ferenc pápának az asszisztencia részéről. A vatikáni ceremonárok közvetlen hangvételben pontos elvárásokat fogalmaztak meg. Hangsúlyozták, nem csak jelen vagyunk, fontos, hogy imádságosan legyünk ott. Ferenc pápának mindenki felé volt egy jó tekintete. Csodáltam, hogy nem volt neki könnyű, de lement a kegyképhez imádkozni, mert le akart menni. Éreztem,

különleges kapocs fűzi a Szűzanyához. Idős, de mégis fiatal. Azt a szeretet közvetítette, amellyel Isten szeret minket.

*

Budapest – Központi Papnevelő Intézet

Kukucska Máté, másodéves

Olyan felkészítést kaptunk a szentmisére, hogy nem feszültségként éltük meg ezt a nagy eseményt, hanem teljes lélekjelenléttel élhettük át, és a rengeteg hívővel együtt ünnepeltük Krisztust. Boldogsággal tölt el, hogy aktívan is közreműködhettem ebben.

Woditsch Péter, a Katonai Ordinariátus harmadéves papnövendéke

Elsősorban testmagasságom okán gyertyavivőként szolgálhattam a szentmisén. A pápalátogatás gazdag napjai nekem elsősorban a találkozásokról szóltak. Hálás vagyok Istennek ezekért a pillanatokért.

Grafl Ákos, Woditsch Péter, Palatinus Kristóf (Győr) és Bodorkós Áron (Szombathely)

Tudtunk Krisztus Egyházán belül egymáshoz közeledni, miközben mindannyian, Egyházon kívül és belül egyaránt,

közelebb kerülhettünk Ferenc pápához, rajta keresztül pedig a péteri szolgálatához.

A találkozást megörökítő képet jól látható helyre fogom tenni, ahol reményem szerint sok-sok magasságnak és mélységnek lehet majd tanúja.

Rátkai István, ötödéves

Megérintett, hogy az egységre, és a testvériségre is kaptunk buzdítást a Szentatyától. Mint mikor Jézus köré ülnek a tanítványok, s hallgatják szavait, amelyekkel küldetést bíz rájuk. De Ő nemcsak küldi, hanem bátorítja is őket. Ezt a bátorítást éltem meg vasárnap délelőtt. Összegyűlhettünk, letehettük nehézségeinket a béke szigetén, s gyógyulhattunk az Úr kegyelméből.

Továbbá bátorítást kaptunk Tőle, hogy testvérként segítsük valamennyi embertársunkat, s ezáltal építsük az Ő országát. A szeretet és irgalom országát!

Illyés Dávid

Felemelő élmény volt szolgálni az asszisztenciában, és megtiszteltetés, hogy az egyházmegyémet, a Veszprémi Főegyházmegyét képviselhetem. Több magyar egyházmegye  kispapja együtt járult hozzá a legszentebb áldozat bemutatásához.

*

Egri Érseki Papnevelő Intézet

Szedmák Zoltán, ötödéves

A pápai szentmisén mintegy harminc ember feladata volt, hogy megteremtse és biztosítsa a liturgia szépséget, összhangját, ebbe kapcsolódhattam bele én is. A találkozóra készülve több Ferenc pápáról szóló filmet elővettem, s még többet olvastam prédikációit. Ferenc pápa közel van az emberekhez, megmutatja, hogy a keresztény hitünk élettel teli, nem elmélet, hanem egyszerű módon megjelenik a gyakorlatban. Nekem is üzent, hogy betegségében is megmutatkozott jókedélye, aktivitása: egy erejében megfogyatkozott ember is tud hittel nagy dolgokat tenni, bemutatni Isten szeretetét.

*

Nyíregyháza – Görögkatolikus Papnevelő Intézet

Mosztockij Sándor

Kárpátaljai származásom okán én olvastam fel ukránul a második ekténiát, a könyörgést a békéért. Megmaradt bennem a Szentatya tekintete. Mikor hozzá fordultunk és meghajoltunk előtte, az volt az érzésem, mintha belém látna, akár a Jó Pásztor, aki ismeri övéit. Együtt szolgálhattam a Katolikus Egyház fejével. Tudtam, hogy ismerőseim figyelnek, köztük édesanyám, parókusom, az anyaegyházközségem, Batár görögkatolikus hívei, s később kiderült, sokan a tévé előtt is.

Kocsis Gergely Attila

Jelenleg a szociális évemet töltöm Lengyelországban. Nekem az adta a legtöbbet, hogy szolgálhatok a szentmisén. Vasárnapra az oltár körül, már egy összeszokott csapat várta Ferenc pápa érkezését. Új barátokat, ismerősöket szereztem. A Kodály Zoltán által komponált Magyar mise, a Szentatya jelenléte, a hívők sokasága, az egység érzete igazán felemelte a szívemet. Ferenc pápa szavai sokunknak erőt adnak ahhoz, hogy egymásban a testvért és ne az ellenséget lássuk. És igen,

ahogy végignéztem a több tízezres sokaságon, ez az érzés töltött el: római katolikusok, görögkatolikusok és kevésbé katolikusok; a pápa, püspökök, papok, hívők; férfiak, nők; idősek, fiatalok; kétkezi munkát végző emberek és az ország vezetői, mindannyian együtt ünnepeljük azt, hogy Jézus Krisztus eljött közénk a szent Eucharisztiában.

Ezt az érzést a mai napig magamban hordozom, hiszen megerősített a hivatásomban. Remélem, hogy ezután, a Boldogasszonynak felajánlott Európa a béke útjára, mi magyarok pedig méginkább az egység útjára lépünk ebben a zivataros időszakban.

Sajtos László

Életemben nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy kegyelem adatik meg nekem az Istentől, hogy szolgálhatok a Szentatya miséjén, és az aszisztenciában mindannyiunkkal találkozni fog Ferenc pápa.

A kézfogás pillanata teljesen belém ivódott. Ekkor éreztem azt, hogy mennyire nagy az Isten kegyelme. Belegondoltam, hogy előtte azoknak adatott meg ez a lehetőség, akik 1991-ben részt vettek vagy szolgáltak a Nagyboldogasszony-napi búcsún Máriapócson. A nap minden pillanata örök emlék számomra. Hálatelt szívvel köszönök meg mindent az Istennek, hogy ebben részem lehetett.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Merényi Zita, Lambert Attila, kispapok saját fotói

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

Faragó KAndrás a Kossuth téren az evangéliumot olvassaKossuth téri bevonulásKossuth térAz egri szeminárium kispapjaiGrafl Ákos (Győr), Woditsch Péter Palatinus Kristóf (Győr) és Bodorkós Áron (SzombathelyAlpek Gergely a Szentatya mellettAlpek Gergely és Faragó AndrásFaragó AndrásGráfi ÁkosIllyés DávidMiklovits AttilaTapodi KrisztiánKossuth térKukucska MátéMihovics SzebasztiánMiklovits Attila, Diego Giovanni Ravelli érsek, Mihovics Szebasztián Mosztockij Sándor a Kossuth téren az ukrán nyelvű könyörgést mondjaKispapok, köztük Mosztockij Sándor a bazilikábanKossuth térPalatinus KristófSajtos LászlóWoditsch Péter