Miért ne akarjunk nevet adni az őrangyalunknak?

Nézőpont – 2021. március 11., csütörtök | 20:58

A Katolikus Egyház tanítása elég egyértelmű az őrangyalok nevét illetően, ezt fejtegeti az Aleteia katolikus portál szerzője, aki közkeletű tévedéseket szeretne eloszlatni.

Egyes országokban kifejezetten divattá vált az elmúlt évtizedben nevet adni az őrangyalunknak, illetve novénát (imakilenced – a szerk.) imádkozni azért, hogy megismerjük a nevét. Sok csodás történet kapcsolódik ezekhez a törekvésekhez, ehhez az ájtatossági formához, melyekben egyesek arról számolnak be, hogyan tudták meg az őrangyaluk nevét.

Ezek a történetek azt sugallják, mintha ez egy legitim gyakorlat lenne, azonban a Katolikus Egyház tanítását tanácsos megvizsgálni a témában.

A népi jámborság és liturgia direktóriuma szerint nem szabad bátorítani azt a gyakorlatot, hogy neveket tulajdonítsunk a szent angyaloknak; kivételt jelent Gábor, Rafael és Mihály főangyal, akik nevét a Szentírásból ismerjük.

Miért nem bátorítja az Egyház ezt a szokást? Egyfelől azért – írja Philip Kosloski, az Aleteia állandó szerzője –, mert a név bizonyos mértékű autoritást, hatalmat jelent a másik fölött. Ha tudom a neved, bármikor odahívhatlak, és úgy érezhetem, bizonyos mértékben hatalmam van fölötted. Márpedig nincs hatalmunk az őrangyalok felett. Egy felettesük van: maga az Isten. Kérhetjük a segítségüket, de ne érezzük úgy, hogy csak intünk, és ugranak.

Az Egyház azért sem támogatja azt a gyakorlatot, hogy nevet adjunk az őrangyalunknak, azt gondolván, hogy imában megismertük a nevét, mert nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy valóban isteni sugallatra „kaptuk” a nevet. Lehetséges, hogy a gonosz játszik velünk, vagy egyszerűen a saját emberi elképzeléseinkből fakad a név. Csak három angyal nevét ismerjük a Szentírásból, bármilyen más nevet vélünk megismerni, nem lehet megbizonyosodni afelől, hogy valóban Istentől származik.

Ez az egyházi tanítás, állásfoglalás arra is szolgál, hogy megoltalmazza a híveket bizonyos spirituális veszélyektől, amelyek az angyalimádatból fakadnak. Sokan szinte vallást alapoznak az angyalok tiszteletére, és azt állítják, ismerik a különböző angyalok nevét. Ez meglehetősen veszélyes út, mivel akiket ezek az emberek angyaloknak vélnek, és akként imádnak, talán éppen álruhás démonok, akik Istentől akarják eltávolítani őket.

Abban biztosak lehetünk, hogy van kirendelt angyalunk, aki oltalmaz minket, és hogy Isten küldi őket, hogy javunkra váljon. Nem szükséges tudnunk a nevüket, nyugodtak lehetünk afelől, hogy anélkül is személyes kapcsolatban állhatunk velük.

„Az angyalok szellemi teremtmények, akik szüntelenül dicsőítik Istent, és szolgálják az Ő más teremtményeire vonatkozó üdvözítő terveit: »Az angyalok együttműködnek mindabban, ami javunkra szolgál«.” (350)

„Az angyalok körülveszik Krisztust, az ő Urukat. Neki szolgálnak, főként az embereket üdvözítő küldetésének teljesítésében.” (351)

„Az emberi életet kezdetétől a halálig körülveszi őrségük és közbenjárásuk.  »Senki nem tagadja, hogy minden egyes hívő mellett áll egy angyal, mint valami pedagógus és az életet irányító pásztor.« A keresztény élet a hitben már itt a földön részesedik az Istenben egyesült angyalok és emberek boldog társaságából.” (336)

Forrás: Katolikus Egyház Katekizmusa

Összeállította: Verestói Nárcisz

Forrás: Aleteia.org

Fotó: Wikimedia Commons

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

Domenico Zampieri (Domenichino): Őrangyal (1615)Bartolomé Esteban Murillo: Péter kiszabadítása (1665–1667)