Székely János püspök a pápalátogatásról: Egészen különleges figyelemmel fordul a magyar nép felé

Nézőpont – 2023. május 7., vasárnap | 20:01

Székely János szombathelyi megyéspüspök május 5-én a Mária Rádióban osztotta meg gondolatait Ferenc pápa magyarországi látogatásáról. Az alábbiakban az elhangzott műsor leírt változatát olvashatják.

Ferenc pápa rövid időn belül harmadszor is találkozott a magyarsággal. Találkozott velünk Csíksomlyón, utána az eucharisztikus kongresszuson, és most a nemrégiben történt gyönyörű látogatása során. Ebből is láthatjuk és láthatja a világ, hogy Ferenc pápának nincsen ellenérzése a magyarsággal szemben. Megígérte a repülőgépen a kongresszus után, hogy el fog jönni, és így is tett, meglátogatott minket.

Egészen különleges figyelemmel fordul a magyar nép felé.

Talán ott van e mögött néhány nagyon fontos személyes tapasztalata. Buenos Airesben, az angolkisasszonyok közösségében volt néhány magyar nővér, akiknek a tanúságtétele, a tehetsége, a hite, a megszenvedett életsorsa, ahogyan Magyarországot a kommunizmus miatt el kellett hagyniuk, nagyon mélyen hatott Ferenc pápára fiatal pap korában. Ugyancsak némelyik rendtársa élete, például Jálics Ferenc atyáé, az ő szegények iránti szeretete és szolgálata is döbbenetes erővel belevésődött az emlékezetébe. Amikor Habsburg-Lotharingiai Eduárddal találkozott, aki úgy mutatkozott be, hogy ő a magyar állam vatikáni nagykövete, a pápa csak ennyit mondott, „a magyarok hősök”. Tud valamit a mi nagyon nehéz, szenvedésekkel teli, de mégis csodálatos történelmünkről, amelynek a során Isten kegyelmei szinte kézzelfoghatók: a Szűzanyának fölajánlott nemzetet egy nagyon nehéz helyén Európának, nagyon sok tragikus történelmi korszak után is az Úristen megőrizte.

A pápalátogatásnak voltak gyönyörű csúcspontjai. Úgy gondolom, az egyik ilyen nagy csúcspont az Brenner József atya tanúságtétele volt. Ahogyan ő elmondta Boldog Brenner Jánosnak, a testvérének a vértanúságát, a családjuk életét, a pápa megrendült, és ahogy Brenner József atya odament hozzá,

a pápa fölállt és megcsókolta a kezét. Találkozott ezzel a – ahogyan ő mondta – sziklaszilárd, grániterős hittel,

ami nagyon sok magyar emberben – hála Istennek – megvan.

Egy másik csúcspont a szegényekkel való találkozás végén a cigány kórussal volt. A pápa fölfigyelt erre a nagyon lelkes, szívből jövő énekre. Kérte a kísérőit, hogy vigyék őt oda. A cigányok, ahogy látták, hogy jön a Szentatya, megáldották őt egy gyönyörű énekkel. Több cigány embernek folytak a könnyei.

VI. Pál pápa azt mondta, hogy a cigányok nem az Egyház perifériáján, hanem az Egyház szívében vannak. Ezt élhettük át ott, szombat reggel a Rózsák terén.

A pápa szívében hordozza a szegényeket és a cigány testvéreket is.

Gyönyörű volt a találkozás a fiatalokkal, ahol a pápa fantasztikus energiával, vidámsággal, örömmel tanította őket rengeteg mindenre. Akár arra, hogy az igazi válaszok nem az internetről, hanem a tabernákulumból jönnek. Az élet nem virtuális, hanem reális, valóságos. Ezt keressék! Bátran, áldozatokat nem kímélve keressék az igazi értékeket. „Aki mer, az nyer” – idézte a pápa a magyar közmondást.

Sok más nagyon fontos mondat hangzott el, például a pápa beszélt arról, hogy

Európának meg kellene találnia újra a szívét. Meg kellene találnunk Európa lelkét.

Azt a fajta lelkületet, amellyel valaha az Európai Unió létrejött a nagy alapítók révén, ahogyan De Gasperi, Adenauer és Robert Schumann lelkében megszületett az egyesülő, unióban összekapcsolódó nemzeteknek álma. Beszélt a pápa arról is, hogy az egység az Európai Unióban nem egyformaságot kell, hogy jelentsen, hanem tiszteletben kell tartani minden népnek a sajátosságát, az identitását. Beszélt a rászorulók, a menekültek befogadásáról, de ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy legális befogadásban bevándorlásban gondolkodik, biztonságos utakban. Köszönetet mondott azért, amit az Ukrajnából érkező rengeteg menekültért a magyar nemzet megtett az elmúlt hónapokban. Megköszönte azt is, ahogyan a közel-keleti üldözött keresztényeket igyekszik segíteni a magyar állam.

Beszélt a család értékéről is. Többek között arról, hogy az abortuszhoz való állítólagos jog hangoztatása az emberiesség tragikus kudarca, veresége. Beszélt arról, hogy a genderideológia a férfi és a nő közötti különbözőség gazdagságát eliminálni, tagadni törekszik.

És gyönyörű volt, ahogyan beszélt és imádkozott a békéért.

Megemlítve nemcsak az ukrán, hanem az orosz népet is. Megemlítve azt, hogy mind a két nemzet a Szűzanyának van fölajánlva.

Hálát adunk Ferenc pápa látogatásáért! Imádkozunk azért, hogy gyümölcsöt hozzon ez a sok-sok ajándék, amit kaptunk, nemzetünk lelki megújulását szolgálja a béke irányába, s hogy gyümölcsöt hozzon az egész világ számára.

Székely János püspök szavai IDE kattintva hallgathatóak meg.

Forrás: Mária Rádió/Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Lambert Attila, Merényi Zita, Csapó József

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria