Úrnapja a családban? Hozd közelebb az úrnapját a gyerekeidhez!

Nézőpont – 2020. június 13., szombat | 19:05

Krisztus valóságos jelenléte az Eucharisztiában olyan ajándék, amelyet a gyerekeinknek is szeretnénk továbbadni.

Az Aleteia portál domonkos szerzőjét, Patrick Briscoe-t mindig édesapjára emlékezteti úrnapja ünnepe. Édesapja felnőttként katolizált, fia 12 éves korában. Sokat beszélgettek komoly témákról, így azt a kérdést is feltehette apukájának, mi győzte meg végül arról, hogy áttérjen. Édesapja keresztény családban nőtt fel, majd házasemberként, főképp felesége hatására katolizált. Azonban volt egy döntő pillanat, amikor elkezdett hinni az Eucharisztiában, és ezzel belépett az Egyházba.

Akkor már egy ideje küszködött a kétségeivel, amelyek megakadályozták, hogy áttérjen. Felkeresett egy papot, hogy az Eucharisztiáról beszélgessen vele. Nem tudta elfogadni Krisztus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben, hogy az ostya valóban átváltozna Krisztus testévé. Tim atya szelíden válaszolgatott, majd megkérdezte Patrick Briscoe édesapját: „Todd, hiszel benne, hogy Isten mindenható?” Hitt benne. „Hiszel benne, hogy Isten, aki mindenható, bármilyen csodát megtehet?” Hitt benne. „Akkor tehát – folytatta Tim atya –, mi akadályoz meg abban, hogy elhidd, hogy Isten, aki mindenható, csodálatos módon saját testévé változtatja a kenyeret minden vasárnap?” És épp erre volt szüksége Toddnak.

Fiának, aki később szerzetes lett, a kamaszkori kétségek közepette sem jelentett különösebb problémát hinni Krisztus valóságos jelenlétében; már csak azért sem, mert ott volt mellette édesapja, aki saját hitéről beszélt neki. Elmondta a fiának, hogy számára a Szentostya Jézus – és ennyi elég is volt.

Az úrnapja családon belüli megünnepléséhez ad néhány szempontot a domonkos szerző:

1. Vegyetek részt egy körmeneten!

Akármikor is jártok egyébként misére, ezen a vasárnapon olyan időpontban menjetek, hogy körmeneten is részt tudjatok venni. Ha a szokott helyeteken van körmenet, az a legjobb, de az is emeli az ünnepek fényét, ha ilyenkor valami különleges helyszínt céloztok meg.

2. Vegyetek részt szentségimádáson!

Kisebb úrnapi zarándoklatnak tekinthetitek, ha másik templomba mentek szentmisére, vagy felkerestek egy örökimádás-kápolnát. Imádkozzatok együtt pár percet. A gyerekek különösen szeretik a kicsi kápolnákat, ott közelebb lehetnek az Oltáriszentséghez is. Mégha az idő javarésze a gyakorlati lebonyolítással megy is el – nem könnyű ilyen programokat kisebb gyerekekkel megvalósítani –, Mennyei Atyátok, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz (Mt 6,4).

3. Olvassátok el az utolsó vacsoráról szóló részt vagy a János 6-ot!

Máté, Márk és Lukács evangéliuma is elbeszéli az utolsó vacsora történetét. Gyűjtsd egybe a családodat a nappaliban, és olvassátok el ezeket az igehelyeket, melyekben Jézus először adja oda az Eucharisztiát legközelebbi barátainak, az apostoloknak. János evangéliuma az Eucharisztiát a csodálatos kenyérszaporítással kapcsolja össze. Evangéliuma 6. fejezetében olvashatjuk az élet kenyeréről szóló sorokat, ahol Jézus kijelenti: az ő teste valóban étel és az ő vére valóban ital.

4. Imádkozzatok el egy litániát az Oltáriszentséghez!

A domonkos szerzetes úgy tapasztalta, a litániák jól működnek családokkal: a felnőttek és a nagyobb gyerekek olvassák az invokációkat, a kisebbek becsatlakoznak a válaszoknál (magyarul például: Litánia a legméltóságosabb Oltáriszentségről). A litániák szövege gyakran gyönyörű képeket használ, amelyeknek érdemes utánanézni, és beszélgetni róla a gyerekekkel.

5. Készítsetek egy kisebb oltárt otthon!

Ha szerettek kézműveskedni, akár egy kicsi oltárt is készíthettek magatoknak az ünnepre. A közepére tegyetek egy Krisztust jelképező keresztet, és díszítsétek fel gyertyákkal és virágokkal.

Forrás: Aleteia.org

Fotó: Aaron Joseph/Saint Joseph Church Flickr-oldala

Magyar Kurír
(vn)

Kapcsolódó fotógaléria