A békét és a kiengesztelődést szolgálta – Ferenc pápa részvéttávirata Tumi bíboros halálára

Ferenc pápa – 2021. április 10., szombat | 14:05

Ferenc pápa április 4-én táviratot küldött Samuel Kleda kameruni érseknek, a doualai főegyházmegye jelenlegi főpásztorának a 90 éves korában, április 3-án, nagyszombaton elhunyt Christian Wiyghan Tumi bíboros, nyugalmazott doualai érsek halála kapcsán.

„Tumi bíboros kitörölhetetlen nyomot hagyott az Egyházban és országa társadalmi, politikai életében, mivel mindig bátran védelmezte a demokráciát és az emberi jogokat” – Ferenc pápa e szavakkal emlékezik a bíborosra, aki előbb Yagoua püspöke, majd Garoua érseke, végül a legnagyobb kameruni város, Douala érseke volt. A Szentatya így ír táviratában: „Fájdalommal értesültem Christian Tumi bíboros testvérünk haláláról. Szeretném kifejezni részvétemet, együtt imádkozom a bíborosi kollégiummal, az elhunyt családjával és szeretteivel, és mindazokkal, akiket ez a gyász érint.”

A pápa táviratában méltatja a kameruni főpásztort: „Előrehaladott életkora dacára mindig készségesen szolgálta a békét és a kiengesztelődést. Szent II. János Pál pápa 1988-ban kreálta bíborossá Tumit, aki hűséges munkatársa volt a pápáknak a Római Kúrián belül különböző feladatkörökben. Az Úr fogadja be szolgáját békéjébe és örömébe!” – fogalmaz a pápa, és a vigasz jeleként apostoli áldását küldi mindazokra, akik a bíboroshoz közel álltak ezekben az években, és akik a feltámadás reményében részt vesznek temetésén.

*

Christian Tumi bíboros egész életét Kamerun megbékélésének és fejlődésének szentelte. 2019-ben Nelson Mandela-díjat kapott a béke és az emberi jogok tiszteletben tartásáért, valamint a faji és vallási diszkrimináció ellen folytatott küzdelméért Kamerunban.

Az afrikai ország két anglofón tartományában 2016 óta van konfliktushelyzet; azóta, hogy az elnök, Paul Biya kijelentette, hogy francia anyanyelvű tanárokat akar küldeni az angol nyelvű iskolákba. Ez az intézkedés volt a szikra, amely kirobbantotta a háborút a hatóságok és az anglofón tartományok függetlenségét követelő fegyveres erők között.

„Kötelességünk minden lehetőt megtenni, akár életünk árán is azért, hogy visszatérjen a béke” – mondta a bíboros a 2016-ban kitört zavargásokkor. 2020 novemberében Tumi bíborost egy felfegyverzett, anglofón szeparatista csoport elrabolta Ambazonia régióban, mivel ellenezték béketeremtő tevékenységét. Néhány óra múlva szabadon engedték. Azért is támadták a főpásztort, mert a fiatalokat bátorította, hogy a helyi iskolába járjanak, melyet a szeparatisták a központi hatalom jelképének tartanak.

Tumi bíboros 1930-ban született egy hétgyermekes család negyedik gyermekekeként. Két fivére kevéssel az ő születése után meghalt. A szülők Istennek ajánllották Christiant; második neve Wiyghan, ami ezt jelenti: „úton van és csak egy pillanatig lesz itt”.

Tanári pályáról álmodott, de amikor találkozott egy szeminaristával, fölfedezte papi hivatását. 1966-ban szentelték pappá. A Rogan püspökről nevezett kisszemináriumban tanított, majd külföldi tanulmányai végeztével a Bambui Regionális Nagyszeminárium rektora volt.

II. János Pál pápa 1979-ben yagouai püspökké nevezte ki; egy évre rá szentelte püspökké a Szent Péter-bazilikában. A nyolcvanas évek elejétől szolgált garouai érsekként, majd 1988-ban II. János Pál bíborossá kreálta. 1991-től 2009-ig volt doualai érsek. Betöltötte a kameruni püspöki konferencia és az Afrikai és Madagaszkári Püspöki Konferenciák Szimpóziuma (SECAM) elnöki tisztjét is. Részt vett több szinóduson, egyebek mellett az Afrikával foglalkozó szinódusokon 1994-ben és 2009-ben.

Tumi bíboros 2008-ban elnyerte a Human Life International szervezet von Galen-díját, a családért és a demokratikus értékek tiszteletben tartásáért végzett munkájáért. 2011-ben újabb nemzetközi elismerést kapott (Integrity Award) a törvényesség érdekében folytatott tevékenységéért. Elkötelezett volt az ökumenikus és vallásközi párbeszédben. Egyházmegyéjében spirituális képzőközpontokat, iskolákat és orvosi rendelőket támogatott, mindig odafigyelt a szegényekre és kitaszítottakra. Erkölcsi tekintélye egész Kamerunban megkérdőjelezhetetlen, rendszeresen felemelte szavát a korrupció és az igazságtalanságok ellen. Mindig a békét és az egységet kereste. Mindig meg kell hallgatni a másikat – vallotta, mert csak akkor oldódik meg sok probléma, ha tényleg párbeszédet folytatunk. Minden lépését a Jézusba vetett hit vezette, ahogy a 40. zsoltárból vett püspöki jelmondata hirdette: „Itt vagyok, Uram, hogy teljesítsem akaratod”.

Forrás: Vatikáni Rádió; Fides

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria