A művészet hidat épít kultúrák és népek közé – Ferenc pápa fogadta a Vatikáni Múzeum támogatói körét

Ferenc pápa – 2023. november 18., szombat | 12:00

Ferenc pápa november 9-én, a Kelemen-teremben fogadta a Vatikáni Múzeum mecénásait, akik november 6. és 10. között programsorozattal ünnepelték szervezetük, a Patrons of the Arts in the Vatican Museums létrejöttének negyvenedik évfordulóját. Nagylelkű támogatásuk hozzájárul a világ egyik legnagyobb és legértékesebb műkincsgyűjteményének megőrzéséhez.

Művészet, történelem, kultúra és hit szorosan összefonódik egymással – szögezte le a Vatikáni Múzeum támogatóihoz intézett beszéde elején a Szentatya. Köszönetet mondott a mintegy háromszáz mecénásnak, akik a Vatikáni Múzeum művészeti és kulturális örökségének megóvását és restaurálását támogatják. Ferenc pápa külön kiemelte a Vatikáni Múzeum a pandémia idején történt kényszerű lezárása idején nyújtott segítségüket.

A művészet képes megnyitni az elmét és szívet a teremtett világ szépségei előtt, rácsodálkozni az élet és emberi hivatásunk titokzatos gazdagságára – hangsúlyozta beszédében a pápa. Hozzátette: a Vatikáni Múzeum művészeti patrónusainak célja, hogy biztosítsák a gyűjteményekben műkincsek megőrzését – amelyekben a kultúrák, hagyományok és kreatív kifejezési formák tükröződnek –, hogy továbbra is ösztönözzék, felemeljék és felnyissák az emberi szívben lakozó reményt és legmélyebb törekvéseket.

A művészet, különösen a vallásos művészet közvetítheti az irgalom, az együttérzés és a bátorítás üzenetét nemcsak a hívőknek, de mindazoknak, akik kételkednek, akik elveszettnek érzik magukat, bizonytalanok vagy magányosak. A művészet ugyanis

mindig a lélekhez szól. Képes elősegíteni közös emberségünk felismerését, hidakat ver a kultúrák és népek között, megteremti a szolidaritást, melyre oly nagy szükségünk van szomorúan megosztott és háborúktól szenvedő világunkban.

A művészet felüdíti az emberi lelket, éppúgy, mint ahogy a víz életet visz a száraz és kietlen sivatagba – fogalmazott a Szentatya.

A Vatikáni Múzeum támogatói körének működését a művészetszeretet vezérli, és az a meggyőződés, hogy minden nemzedék felelős a rá bízott felbecsülhetetlen örökség megőrzésért és továbbadásáért. Támogatásukkal ez elmúlt négy évtizedben jelentős restaurálási munkákat végeztek el (például: a Raffaello-stanzák, a Térképgaléria, a Pál-kápolna, a Gyertyatartógaléria, a Toboz-udvar).

Beszéde végén Ferenc pápa újból elismerését fejezte ki a mecénások küldetéséért, és dicséretes vállalkozásuk folytatására biztatta őket. A patrónusokra, hozzátartozóikra a mindenható Isten áldását kérte, aki minden szépség, igazság és jóság forrása.

*

A Vatikáni Múzeum művészeti patrónusainak köre 1983-ban alakult meg az Egyesült Államokban; azóta további kilenc országban van jelen Európát és Ázsiát is beleértve. A negyvenéves jubileum alkalmából szervezett programsorozat keretében konferenciát rendeztek a vatikáni új szinódusi aulában, illetve a Pápai Tudományos Akadémia székhelyén; látogatásokat szerveztek a Vatikáni Múzeumban, a Castel Gandolfó-i Apostoli Palotában és a Santa Maria Maggiore-bazilikában. Az ünnepi eseménysor a Sixtus-kápolnában tartott hangversennyel, majd a Vatikáni Múzeumban vacsorával zárult.

Megosztani a művészetet és a hitet, ez a pápai gyűjtemények küldetése – mondta el a Vatikáni Rádiónak nyilatkozva Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója. – Jó példa erre a Salus Populi Romani Mária-ikon restaurálása, mely oly kedves Ferenc pápának.

Korunk mecénásai támogatják a Vatikáni Múzeumot kulturális öröksége megőrzésében – emelte ki a múzeumigazgató. – A Vatikáni Múzeum művészeti patrónusainak lenni bizonyos értelemben azt jelenti, hogy atyjai, vagyis kezesei és őrzői annak a történelmi, kulturális és hitbeli örökségnek, melyet az Egyház ránk bízott, hogy őrizzük, tiszteljük és megbecsüljük. „Küldetésünk – akárcsak a patrónusoké, mely arra szól, hogy megőrizzük és megosszuk a gyűjteményeket, melyeket a pápák, bíborosok, apácák, püspökök, világiak alapítottak, építettek és gazdagítottak – nem más, mint evangelizálás.”

Terence Hogan atya, a patrónusok kapcsolattartó irodájának vezetője a Vatikáni Rádiónak az elmúlt négy évtizedben végzett restaurálási munkákról beszélt, kiemelte a Vatikáni Múzeum modern márványrestauráló műhelyének létrehozását. Ismertette: a mecénások a pápai gyűjtemények kilenc különböző restauráló, kutató és megőrző műhelyének tevékenységét támogatják. A múzeum falain kívül a lateráni bazilikánál található Szent Lépcső kegyhely mennyezeti freskóit is a támogatói kör segítségével restaurálták; ugyanígy ők tették lehetővé a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika alatti ásatási terület feltárását is. „A ma végzett munkát örökül hagyjuk az utánunk jövőknek, a következő generációk mecénásainak” – mondta Terence Hogan; majd Vergez Alzaga bíboros, Vatikánvárosi Állam Kormányzóságának elnöke a vatikáni rendezvényen elhangzott szavait idézte: „a művészet képes egyesíteni az embereket. A szépségen és az igazságon keresztül segít, hogy reménnyel nézzünk a jövőbe olyan sötét pillanatokban is, mint amilyet most élünk”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media; Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria