Ferenc pápa imái, írásai, rendelkezései 2020-ban

Ferenc pápa – 2021. január 3., vasárnap | 18:35

A Vatikáni Rádió honlapján Isabella Piro összefoglalta Ferenc pápa 2020-as tevékenységének legfontosabb pontjait.

A hónapokon át üres Szent Péter teret a pápa imái töltötték be

Március 8., vasárnap: az „előbb” és az „azután” demarkációs választóvonala ezen a dátumon halad keresztül. Ez Ferenc pápa első Úrangyala imádsága, amelyet élő közvetítésben imádkozott el az Apostoli Palota könyvtárterméből. A Covid-19-járvány miatti bezártság már a küszöbön állt. „Egy kicsit furcsa ez a mai Úrangyala ima, a pápa kalitkába van zárva a könyvtárteremben, de látlak titeket, közel állok hozzátok” – mondta Ferenc pápa a kapcsolás elején. Majd a végén egy előre nem tervezett, programon kívüli jelenet következett: a pápa mégis megjelent az Apostoli Palota ablakában, hogy megáldja a Szent Péter teret. Ekkor még nem lehetett tudni, hogy az a tér hónapokig üres és csöndes marad; a pápa imái és a világ reménysége töltik majd be. És valóban, egyedül, a szakadó esőben, Ferenc pápa ott vezette a pandémia idején, március 27-én, nagyböjt egyik péntekén este azt a rendkívüli imát, melynek során felszólította az emberiséget: ne féljenek és bízzák magukat az Úrra: „Van egy reményünk, keresztjében meggyógyított és átölelt minket, hogy soha és senki ne válasszon el bennünket megváltó szeretetétől.”

Az ima és az egészségügyi vészhelyzet témái visszatértek a 2020-ban tartott általános kihallgatásokon: az imának a pápa egy egész ciklust szentelt, amely május 6-án kezdődött, majd október 7-től kezdve folytatódott. A „Meggyógyítani a világot” témáról a pápa augusztus hónaptól kezdve elmélkedett; augusztus 19-én, szerdán külön felhívta a figyelmet az oltáshoz való egyenlő hozzáférés egyetemességére. A katekézis egy harmadik ciklusát januártól kezdve április végéig a nyolc boldogságnak szentelte. December 31-ig bezárólag összesen 46 általános kihallgatást tartott, 58 alkalommal imádkozta el az Úrangyalát és a Regina Coelit, alkalmat találva arra, hogy számos felhívást intézzen a békéért. Ezek közül a legfontosabb Ferenc pápa július 19-i felhívása: „Megismétlem felhívásomat egy globális és azonnali tűzszünetre, amely lehetővé teszi a szükséges humanitárius segítségnyújtáshoz nélkülözhetetlen békét és biztonságot.” Március 9-e és május 18-a között a pápa engedélyezte a Szent Márta-házban reggel 7 órakor bemutatott szentmiséi élő közvetítését. Az utolsó élő közvetítésre a vatikáni bazilikában került sor május 18-án reggel, Szent II. János Pál születésének századik évfordulóján.

Fratelli tutti – 2020-ban jelent meg a pápa harmadik enciklikája

2020 egyben Ferenc pápa harmadik enciklikájának az éve: október 4-én teszi közzé a Fratelli tutti kezdetű enciklikát, amelyben a pápa a testvériséget és a társadalmi barátságot jelöli meg mint egy jobb világ építésének elsődleges útját. Ezt megelőzően, február 12-én tette közzé Querida Amazonia (Szeretett Amazónia) kezdetű apostoli buzdítását, a 2019 októberében megrendezett, a pánamazóniai régióval foglalkozó különleges szinódus gyümölcsét. A szöveg kifejezi Ferenc pápának egy amazóniai arculatú egyház iránti kívánságát és megjelöli az evangelizáció és a környezet gondozásának új útjait. Nem véletlen, hiszen idén van Ferenc pápa második, Laudato si’ kezdetű enciklikája közzétételének ötödik évfordulója, amit június 18-án ünnepeltünk a Közös otthon gondozása felé vezető úton című dokumentummal. Ezt a Szentszék átfogó ökológiára vonatkozó, dikasztériumok közötti munkacsoportja dolgozta ki. Célja, hogy minden keresztényt a teremtett világgal való egészséges kapcsolatra szólítson fel. Május 24-én a pápa meghirdette a Laudato si’ különleges évét, december 12-én pedig videoüzenetet küldött az ENSZ magas szintű, virtuális, az éghajlattal foglalkozó csúcstalálkozójára, hogy megerősítse a Vatikán elkötelezettségét, miszerint még 2050 előtt nullára csökkenti a nettó szén-dioxid-kibocsátását.

Szent József-év és a család éve

A 2020-ban közzétett apostoli levelek közül kiemelkedik a Patris corde kezdetű, amelyet december 8-án tett közzé a Szentatya, 150 évvel azután, hogy Boldog IX. Piusz pápa Szent Józsefet a Katolikus Egyház védőszentjének nyilvánította. Ebből az alkalomból az Apostoli Penitenciária különleges Szent József-évet hirdetett meg, amely 2021. december 8-án zárul le. December 27-én, vasárnap, az Úrangyala elimádkozásakor Ferenc pápa bejelentette, hogy 2021. március 19-én megnyitja a család évét – az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítás nyomán –, amely 2022. június 26-án ér véget a Családok X. Világtalálkozójával, amelyet Rómában rendeznek meg.

A pápa által vezetett különleges szertartások

Ferenc pápa január 26-án a Szent Péter-bazilikában vezette a szentmisét az első Isten Igéjének vasárnapján, amelyet 2019-ben alapított meg. Április 10-én este a Szent Péter tér adott otthont a keresztútnak, amelynek szövegét a padovai Két palota börtön foglyai írták. A szertartás végén Ferenc pápa nem mondott beszédet, de imádságos csöndje erősebb volt minden szónál. Ugyanez a hittel teli csend kísérte el a pápát hónapokkal később, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, december 8-án hajnalban a római Spanyol térre, ahol imába merült a Szűz Mária-szobor lábánál.

Április 12-én, húsvét ünnepén a vatikáni bazilika üres volt, nem töltötték meg hívek: a pápa vezette a szentmisét rendkívül kevés ember jelenlétében és a Konfesszió-oltárnál mondta el Urbi et Orbi üzenetét. Azon a napon röppent fel a világsajtóban a mozambiki Cabo Delgado drámája. Ferenc pápa a Róma városának és a világnak szóló üzenetében a különböző felhívások között az egyiket az afrikai ország északkeleti tartományához intézte, amely három éve erőszakos konfliktusok színhelye. Abban a pillanatban mintha a pápa Cabo Delgadót a világ térképére helyezte volna – állapítja meg az írás, majd felidézi, hogy a Szent Péter-bazilika november 22-én, Krisztus Király ünnepén fogadta be az ifjúsági világtalálkozók jelképei, a kereszt és a Mária-ikon átadásának szertartását. A panamai fiatalok, akik 2019-ben látták vendégül az ifjúsági világnapokat, átadták a jelképeket lisszaboni társaiknak, ugyanis a portugál főváros lesz 2023-ban az esemény színhelye. Ebből az alkalomból a pápa elrendelte, hogy az ifjúsági világtalálkozók egyházmegyei ünneplését ezentúl nem virágvasárnap, hanem Krisztus Király vasárnapján tartsák.

A reformok célja az egyre nagyobb átláthatóság jogi, pénzügyi, gazdasági téren

A reformokat illetően a végéhez ért évben Ferenc pápa különböző dokumentumokat látott el kézjegyével. Kihirdette a Vatikán Városállam igazságszolgáltatási rendszeréről szóló CCCLI számú törvényt, amely helyébe lép az 1987 óta érvényben levő törvénynek, nagyobb függetlenséget biztosítva a bíráknak. Június elsején bocsátotta ki motu proprióját a Szentszék és Vatikán Városállam közbeszerzési szerződések eljárásainak átláthatóságáról, ellenőrzéséről és versenyéről. Ezt követte december 5-én a vatikáni Pénzügyi Információs Hatóság (AIF) új statútuma, amelynek értelmében a szervezet új neve: Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság. Végül december 28-án a gazdasági és pénzügyi kérdésekben fennálló egyes hatásköröket illető motu proprióval az Államtitkárság pénzeszközeinek és ingatlanainak kezelését, beleértve a péterfilléreket is, az Apostoli Szék Vagyonkezelőségére bízta. Ezzel egyidejűleg megerősödik a Gazdasági Titkárság felügyeleti szerepe, amely Pápai Titkárságként fog működni a gazdasági és pénzügyi kérdésekben. Szintén jelentős, hogy október 22-én két évre megújították a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti, Pekingben aláírt ideiglenes megállapodást a püspöki kinevezésekről. A meghosszabbítást november 24-én egy új főpásztor kinevezése követte Thomas Chen Tianhao személyében, aki a csingtaói egyházmegyét fogja vezetni.

Megújított elkötelezettség a szexuális visszaélések gyökeres felszámolására

November 10-én, kedden tették közzé a Jelentés a Szentszék intézményi ismereteiről és döntéshozatali folyamatáról Theodore Edgar McCarrick volt bíborost illetően című dokumentumot. Az egykori bíboros esete, akiről elismerték, hogy felelős kiskorúakkal való szexuális visszaélésekért és ezért 2019-ben laikus állapotba helyezték, egy átfogó dosszié tárgyát képezi, amelyet az Államtitkárság a pápa megbízásából dolgoz fel. Maga a pápa szólt erről a november 11-i általános kihallgatáson: „Tegnap tették közzé a Theodore McCarrick volt bíboros fájdalmas esetéről szóló jelentést. Megismétlem közelségem a visszaélések minden áldozata iránt és megújítom az Egyház elkötelezettségét ennek a rossznak a gyökeres felszámolására.

Új országokkal bővült a Bíborosi Kollégium „földrajza”

2020 vége felé megváltozott a Bíborosi Kollégium összetétele: november 28-án, pápasága hetedik konzisztóriumán Ferenc pápa 13 új bíborost kreált, a világ peremvidékeiről hívva meg őket az új megbízatásra. Olyan országok, mint Brunei és Ruanda első alkalommal vesznek részt a Bíborosi Kollégium „földrajzában”.

A háború őrültség, soha nem törődhetünk bele

2020 egyben olyan év, amelyben nem került sor nemzetközi pápai utazásra. A pápa csak Olaszországon belül tett néhány utat. Február 23-án Bariba ment, hogy részt vegyen a Földközi-tenger, a béke határvonala című nemzetközi találkozón. Itt a pápa a békéért és a testvériségért fohászkodott, mivel a háború „őrültség, amelybe soha nem nyugodhatunk bele”. Október 3-án Ferenc pápa magánlátogatást tett Assisiben, és Szent Ferenc, assisi „szegénykéje” sírjánál írta alá Fratelli tutti kezdetű enciklikáját, amelyet a látogatás másnapján tettek közzé.

Az elmúlt 12 hónapban a pápa számos videoüzenetet rögzített, ezek közül kettőt emel ki a cikk. Szeptember 25-én Ferenc pápa az ENSZ 75. Közgyűléséhez fordult beszédével. Erőteljes figyelmeztetést intézett a nemzetközi közösséghez, hogy vessen véget a fegyverkezési hajszának, védje a migránsok jogait és gondolja át a gazdasági és pénzügyi rendszereket. Keményen elítélte az abortuszt, mint „alapvető humanitárius szolgáltatást”. A második kiemelt videoüzenetet a pápa december 10-én intézte annak az online találkozónak a résztvevőihez, amelyet az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériuma szervezett a szíriai és iraki válságról. Ferenc pápa hangsúlyozta: „Biztosítanunk kell, hogy ezeken a területeken a keresztény jelenlét továbbra is az legyen, ami mindig is volt: a béke, a haladás, a fejlődés és a kiengesztelődés jele.”

Irak, a pápa jövő évi úticélja legyen az új remény előhírnöke

December 7-én jelentették be a pápa iraki látogatását, amelyre március 5. és 8. között kerül sor. A pápa nagyon vágyik erre a látogatásra, olyannyira, hogy már 2019 júniusában kifejezte szándékát azon a kihallgatáson, amelyen a Keleti Egyházakat Segítő Mű (ROACO) összejövetelének résztvevőit fogadta. Ebbe az irányba mutat az is, hogy 2020. január 25-én fogadta a Vatikánban Barham Salihot, az Iraki Köztársaság elnökét. Erre az országra vár tehát az a feladat, hogy hidat építsen egy elmúló és egy érkező év között, az új remény előhírnökeként.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria