Ferenc pápa levele az olasz liturgikus hét résztvevőihez: Nyissatok új szolgálati távlatokat!

Ferenc pápa – 2022. augusztus 25., csütörtök | 20:58

Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával Ferenc pápa augusztus 22-én levelet küldött az e héten a dél-olaszországi tengerparti Salernóban zajló, 72. alkalommal megrendezett országos liturgikus hétre, melyen a Szolgálatok egy szinodális egyház küldetésében témát vitatják meg a résztvevők, különös tekintettel a világi hívek sajátos szolgálataira.

A bíboros államtitkár a Szentatya nevében szeretettel köszönti az olasz liturgikus hét résztvevőit. Salerno nemcsak természeti szépségeiről és az ott található kivételes értékű művészeti alkotásokról ismert, hanem Szent Máté apostol és evangélista, valamint VII. Gergely pápa itt őrzött ereklyéiről is – szerepel a levélben.

A Megbízatások egy szinodális egyház szolgálatában című liturgikus hét témája különleges jelentőségű e történelmi pillanatban, és a Szentatya a szinodálitásról szóló püspöki szinódus megnyitásakor mondott gondolataihoz kapcsolódik. Ferenc pápa tavaly október 10-én arra buzdított, „a szinódusi utat úgy éljük, hogy közben váljunk szakemberekké a találkozás művészetében, egymást személyesen fogadva és megengedve, hogy testvéreink kérdései megérintsenek bennünket, és segítsük egymást abban, hogy a karizmák, hivatások és szolgálatok gazdagítsanak minket” – idéz Pietro Parolin a pápa tavaly ősszel elhangzott homíliájából.

Szent VI. Pál pápa ötven éve tette közzé a Ministeria quaedam kezdetű motu proprióját, melyben áttekintette a kisebb rendekre vonatkozó összes kérdést, megőrizve a lektori és az akolitusi szolgálatot, amelyeket korábban a papi rend felvételére pályázók számára tartottak fenn.

Parolin bíboros a levelében megjegyzi: Ferenc pápa a Spiritus Domini motu propriójával – túllépve az addig fenntartott akadályon, mely a lektori és az akolitusi szolgálatot csak férfiak számára tartotta fenn – elrendelte, hogy foglalják bele a nőket is a világiaknak a keresztségből eredő szolgálatába, melyet a kánonjog 230-as paragrafusa módosításával rendezett. Antiquum ministerium kezdetű motu propriójával pedig megadta az Egyháznak a katekéta intézményes szolgálatát. Az Istentiszteleti és Egyházfegyelmi (akkor még kongregáció, mára már) Dikasztérium a pápa rendeletére levelet küldött a püspöki konferenciáknak a katekéták rendjének alapításáról és a kapcsolatos liturgikus szertartásról.

Az idén augusztusban rendezett liturgikus hétre püspökök, papok, diakónusok, szerzetesek és nagy számban világi hívek érkeztek Salernóba, akik mindnyájan különféle szolgálatok gyakorlásában köteleződtek el. Ferenc pápa óhaja, hogy e közösség, mely az olaszországi egyház szolgálatában áll, a jelenlegi helyzetre figyelmes szemmel, hatvan évvel a II. Vatikáni Zsinat megkezdése után, jelentős mértékben járuljon hozzá a szolgálatok teológiai, liturgikus és lelkipásztori elmélyítéséhez, új távlatot nyitva az egyházi közösség lelkipásztori megkülönböztetése számára.

„Úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál” (Lk 22,27) – mondja az Úr. Ez a modell inspiráljon minden egyházi szolgálatot – szerepel a salernói liturgikus hétre küldött levélben. – Ebből az evangéliumi mondatból újul meg folyamatosan az Egyház szolgálata, hogy mindenki hitelesen élhesse meg hitét és szolgálatát, amelyre a keresztség és a Lélek ajándékai által meghívást kapott. (...) A világi hívekben erősíteni kell hivatásuk tudatát, amely az egész keresztény nép építését szolgáló feladatok és szolgáltatások sokféleségében fejeződik ki – ügyelve arra, hogy ne keverjük össze az általános papságot és a szolgálati papságot, (...) azt kockáztatva, hogy a papság szentségére alapozott struktúra mellett vele párhuzamosan létrehozunk egy egyházi szolgálati struktúrát.

A levél végén Ferenc pápa imáiról biztosítja a résztvevőket, és Szűz Mária, az Egyház Anyja közbenjárását kérve örömmel küldi apostoli áldását a salernói egyházmegye főpásztorának, az összes püspöknek, a papoknak, a diakónusoknak, a szerzeteseknek és a világi híveknek.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria