Ferenc pápa a Nemzetközi Karitász közgyűlésének tagjaihoz: Ingujjunkat feltűrve segítsünk a másiknak

Ferenc pápa – 2023. május 12., péntek | 17:10

A Szentatya május 11-én fogadta a Caritas Internationalis (Nemzetközi Karitász) közgyűlésének résztvevőit a Vatikánban. Róma püspöke arra buzdította őket, hogy legyenek „misszionárius tanítványok”, kísérjék el a helyi egyházakat a lelkipásztori szeretet iránti tevékeny elkötelezettségükben, „a pluralitást mint erőforrást megélve”.

Nagyon igaz, amit Pál apostol mondott: az a jó cselekedet, amit Isten nevében teszünk, „a jó oldalunk, amely nem semmisül meg, nem vész el” – mutatott rá a pápa, amikor csütörtökön audiencián fogadta a Caritas Internationalis közgyűlésének négyszáz résztvevőjét. Az előre elkészített és átnyújtott beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a cselekvő szeretetben „nemcsak a saját életünk fontosságát értjük meg, hanem azt is, hogy mennyire értékes mások élete”.

Ferenc pápa Szent Pál híres szeretethimnuszára emlékeztetve mindenekelőtt kiemelte, hogy egyetlen erőfeszítés és jó cselekedet sem „teljes” valódi szeretet nélkül. „Az apostol rámutat, hogy a szeretet hiánya hogyan üresíti ki minden cselekedet tartalmát: a külső forma megmarad, de a valóság nem. Még a legrendkívülibb tettek, a leghősiesebb nagylelkűség, vagy az, ha az ember minden vagyonát is szétosztja az éhezők között (1Kor 13,3) sem érnek semmit szeretet nélkül.” Ebben az értelemben a jótékonykodás elvezet a viszonzás, az Isten iránti hála nemes formájához is: „Beléphetünk a »viszonzás«, a hálás és elismerő emlékezés örömteli és mindent felülmúló misztériumába, amely arra ösztönöz bennünket, hogy hálát adjunk Istennek, amikor úgy döntünk, hogy tekintetünket a szenvedő testvérünk felé fordítjuk, aki gondozásra szorul, akinek segítségünkre van szüksége, hogy újra megtalálja gyermeki méltóságát.

Nincs jobb módja annak, hogy megmutassuk Istennek, hogy megértettük az Eucharisztia jelentését, mint ha átadjuk másoknak, amit mi magunk kaptunk.”

Mi teszi különlegessé a Caritas Internationalist? – tette fel a kérdést a Szentatya. Arra kérte a jelenlevőket, „soha ne felejtsék el, hogy minden jótékonysági és szociális tevékenységünk eredője Krisztus”. Hozzátette: „Egyházi hivatása különbözteti meg a szociális szférában működő többi szervezettől, és az Egyházon belül az a feladata, hogy segítse a püspököket a lelkipásztori szeretet gyakorlásában, szeretetközösségben az Apostoli Szentszékkel és összhangban az Egyházi Tanítóhivatallal.”

Ezért Krisztus az, aki a jónak ezt a határokat nem ismerő gépezetét az általa tanított szeretet révén mozgatja – hangsúlyozta Ferenc pápa, hozzátéve: a szeretet lehetővé teszi, hogy testvért lássunk a másikban, és hogy ne adjuk fel a gonoszság láttán. „A szeretet arra késztet, hogy kinyissuk a szemünket, kiszélesítsük a tekintetünket, felismerjük az utunkba került idegenben a testvér arcát, nevével, történetével, drámájával, amely iránt nem maradhatunk közömbösek. Isten szeretetének fényében a másik fiziognómiája előbújik az árnyékból, kiemelkedik a jelentéktelenségből, és értéket, relevanciát nyer.

Mások szükségletei kérdéseket vetnek fel bennünk, kimozdítanak kényelmes helyzetünkből, a felelősségvállalás kihívása elé állítanak minket.

És mindig a szeretet fényében találjuk meg az erőt és a bátorságot, hogy válaszoljunk a másikat gyötrő bajra, hogy első személyben válaszoljunk, nevünket adva, szívünket beletéve, ingujjunkat feltűrve.”

A Szentatya arra kérte a Caritas Internationalis tagjait, hogy alkossanak „egységet a sokféleségben”, váljanak igazi „misszionárius tanítványokká”. „A Karitásznál dolgozók arra hivatottak, hogy tanúskodjanak erről a szeretetről a világban. Legyetek misszionárius tanítványok, kövessétek Krisztust! Az egységre buzdítalak benneteket. A Caritas Internationalis sokféle identitásból áll: a sokszínűséget értékként, a pluralitást erőforrásként éljétek meg.

Úgy versenyezzetek, hogy egymást tiszteletben tartjátok, hagyjátok, hogy a konfliktusok a vélemények ütköztetéséhez, növekedéshez, és ne megosztottsághoz vezessenek.”

A pápa felhívta a figyelmet arra, hogy az „érett és tudatos világi hívek” szerepe különösen értékes. „Arra kaptatok meghívást, hogy kísérjétek el a helyi egyházakat a lelkipásztori szeretet iránti tevékeny elkötelezettségükben. Ügyeljetek arra, hogy hozzáértő szakembereket képezzetek, akik képesek elvinni az Egyház üzenetét a politikai és társadalmi életbe. A tudatos és érett világi hívekkel kapcsolatos kihívás aktuálisabb, mint valaha, mert jelenlétük kiterjed mindazon területekre, amelyek közvetlenül érintik a szegények életét. Ők azok, akik kreatív szabadsággal kifejezésre juttathatják az Egyház anyai szívét és a társadalmi igazságosság iránti törődését, elkötelezve magukat az igazságtalan társadalmi struktúrák megváltoztatásának és a személy boldogsága előmozdításának nehéz feladatára.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria