Ferenc pápa szeptember 4-re ima- és böjtnapot hirdetett Libanonért

Ferenc pápa – 2020. szeptember 3., csütörtök | 10:15

Több mint fél év elteltével szeptember 2-án újra a hívek jelenlétében tartotta meg Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatást – ezúttal azonban nem a Szent Péter téren, hanem az Apostoli Palota egyik belső udvarán találkozott a zarándokokkal. Katekézise felolvasása után köszöntötte a különböző nyelvű híveket, majd felhívást intézett Libanon újjáépítéséért és a remény tüzének fellobbanásáért.

A Szentatya mellett állt egy libanoni maronita pap, Georges Breidy, kezében tartva országa zászlaját, melynek közepén a piros sávok között a jól ismert cédrusfa zöldell. Egy hónap telt el a bejrúti tragédia óta – emlékeztetett a pápa, és idézte Szent II. János Pál pápa harminc évvel ezelőtti szavait, melyeket az ország történetének egyik kulcsfontosságú pillanatában mondott. „A sorozatosan bekövetkező drámai események láttán, melyeket e föld lakói megtapasztalnak, tudatosul bennünk, milyen óriási veszély fenyegeti az ország létét. Libanont nem hagyhatjuk magára.”

Ferenc pápa megállapította: „Libanon több mint száz éven át a remény országa volt”, és még a legnehezebb időkben is

a libanoniak megőrizték Istenbe vetett hitüket. Megmutatták, hogy képesek hazájukban megteremteni a tolerancia, a tisztelet, az együttélés helyét, mely egyedülálló a térségben. Mélységesen igaz a megállapítás, hogy Libanon többet jelent egy államnál

– folytatta a pápa. – Libanon a szabadság üzenete, a pluralizmus példája úgy Kelet, mint Nyugat számára. Az ország java, de a világ érdekében sem engedhetjük meg, hogy ez az örökség elvesszen.”

Ferenc pápa arra buzdította a libanoni népet, hogy tartson ki a reményben, és találjon erőt az újrainduláshoz. A politikusoktól és a vallási vezetőktől azt kérte, hogy a közjót tartsák szem előtt, kötelezzék el magukat őszintén és egyértelműen az újjáépítés mellett. A nemzetközi közösség pedig nyújtson támaszt Libanonnak. A főváros robbanás által sújtott lakóihoz pedig e szavakkal fordult:

Fel a fejjel, testvéreim! A hit és az ima adjon erőt nektek! Ne hagyjátok el otthonaitokat és örökségeteket, ne zúzzátok szét az álmát azoknak, akik hittek egy szép és virágzó ország jövőjében!”

A pápa a helyi egyház lelkipásztoraihoz is biztató szavakkal fordult. Minden pap, szerzetes és szerzetesnő álljon a nép mellett, adjon példát a szegénységről és az alázatról, hogy elősegítsék az egyetértést és a találkozás valódi kultúráját. Ez a forrása a közérdek szolgálatának, és ez tudja biztosítani „a keresztény jelenlét folytonosságát és a keresztények felbecsülhetetlen hozzájárulását Libanon, az arab világ és az egész térség javához, a testvériség szellemében a Libanonban jelen lévő valamennyi vallási hagyomány között”.

A szerdai audiencia végén a pápa a hívek tapsától kísérve jelentette be felhívását: „Mindenkit arra szeretnék szólítani, hogy szeptember 4-én, pénteken tartsunk általános ima- és böjtnapot Libanonért. El kívánom küldeni egy képviselőmet aznap Libanonba, hogy a lakosság mellett legyen. Államtitkárom fog elmenni az én nevemben. Elmegy, hogy kifejezze közelségemet és szolidaritásomat.

Ajánljuk föl imánkat egész Libanonért és Bejrútért! Álljunk melléjük a szeretetszolgálat konkrét vállalásában is, ahogy más alkalmakkor. Arra kérem a más felekezetű és más vallási hagyományokat követő testvéreket is, hogy csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez az általuk leginkább megfelelőnek tartott módon, de mindenki együtt!”

A felhívás végén a pápa Szűz Mária közbenjárásáért fohászkodott, és az audiencián jelen lévő hívektől azt kérte, hogy álljanak föl, és csöndben imádkozzanak Libanonért.

Ezután a Szentatya mellett álló libanoni pap meghatottan mondott köszönetet. „Köszönöm, Szentatyám! Nagy szükségünk van támogatására, és az egyetemes Egyház támaszára, hogy elmondjuk: nem élhetünk tovább így Libanonban. Keresztények ezrei kérik, hogy kivándorolhassanak Libanonból.” George Breidy atya hozzátette: „Szükségünk van az imáikra, a támogatásukra és az Ön atyai szeretetére. Várjuk, hogy megáldja szeretett földünket. Köszönjük, Szentatya! Nagyon köszönjük!”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria