Ferenc pápa a vatikáni–kazah vallásközi találkozó résztvevőinek: Az emberek békére vágynak

Ferenc pápa – 2024. április 4., csütörtök | 16:30

A pápa április 4-én, csütörtökön délelőtt a Vatikánban fogadta a Vallásközi Párbeszéd Dikasztériuma és a kazahsztáni Világ- és Hagyományos Vallások Vezetőinek Kongresszusa által szervezett első találkozó résztvevőit. A találkozás kultúráját kell erősíteni, a különbözőségek tiszteletben tartásával, a háború helyett pedig minden erőnkkel a békéért munkálkodni – figyelmeztetett a Szentatya.

Ferenc pápa örömmel köszöntötte a Vatikánban az első vallásközi megbeszélés résztvevőit, amelyet a vatikáni dikasztérium, illetve kazah részről a Világ- és Hagyományos Vallások Vezetőinek Kongresszusa, a szenátus és a Nurszultán Nazarbajev Vallások és Civilizációk Közötti Párbeszéd Központ együtt szervezett. Ez a találkozó a kazahsztáni központ és a vatikáni dikasztérium közötti megállapodási szerződés első jelentős gyümölcse – állapította meg a pápa, aki felidézte 2022 szeptemberében tett kazahsztáni apostoli látogatását, amelynek során részt vett az nur-szultani (a főváros neve azóta ismét Asztana –  a szerk.) vallásközi találkozón. Erősíteni kell a vallások, etnikumok és kultúrák közötti harmóniát, amelyre Kazahsztán joggal lehet büszke. Ezzel kapcsolatban három szempontra hívta föl a figyelmet a pápa, a különbözőségek tiszteletben tartására, a természetvédelemre és a béke előmozdítására.

A különbözőségek tiszteletben tartása elengedhetetlen feltétele a demokráciának, a harmónia megteremtésében pedig sokat számít a laikus állam megléte, ami természetesen egészséges laicitást jelent, vagyis nem keveredik benne a vallás és a politika. Ezzel egy időben azonban elismeri a vallás lényeges szerepét a társadalomban és a közjó szolgálatában. Egyenlő bánásmódot és esélyt biztosít minden állampolgárnak, etnikai, vallási vagy kulturális hovatartozástól függetlenül, ami a munkavállalást, a közhivatalokhoz való hozzáférést, a politikai és társadalmi életben való részvételt illeti, kivételezés és hátrányos megkülönböztetés nélkül.

A pápa beszédében második szempontként a teremtett világ megóvására hívta fel a figyelmet. Ezt tükrözi a találkozóra választott téma is: Közös otthonunk: isteni ajándék, amelyet szeretni és gondozni kell. A megbeszélésen a Laudato si’ és a Laudate Deum kezdetű dokumentumokon túl a kazah államfő által javasolt tízéves fejlődési tervet tanulmányozták (2023–2033 Development Concept), mely környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozik.

A Szentatya rámutatott: a teremtett világ tisztelete megkerülhetetlen következménye annak a szeretetnek, amit a Teremtő iránt és azon fivéreink és nővéreink iránt érzünk, akikkel együtt élünk ezen a bolygón. A jövő nemzedékekre megóvni való örökséget kell hagynunk, nem pedig ökológiai adósságot.

A harmadik szempont, amit a Szentatya kiemelt, a béke előmozdítása. Ferenc pápa szomorúan állapította meg, hogy sokan, túl sokan beszélnek ma a háborúról. Sajnos újra divatba jött a háborús retorika. És mialatt gyűlölködő szavakat hintenek szét, az emberek meghalnak a konfliktusok szörnyűségeitől. Ehelyett arra van szükségünk, hogy a békéről beszéljünk, a békéről álmodjunk, kreatívan és konkrétan a békét keressük, mert az emberek és a népek erre vágynak igazán. Minden erőfeszítést meg kell tenni a békéért, párbeszédet folytatni mindenkivel. A mostani találkozó a különbözőségek tiszteletben tartásával és a kölcsönös gazdagodás szándékával legyen példa arra, hogy a másik emberben ne fenyegetést lássunk, hanem ajándékot és értékes beszédpartnert, mely egymás fejlődését szolgálja – buzdított Ferenc pápa, majd a békeszerető Mindenható áldását kérte a vallásközi találkozó résztvevőire.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria