A Cursillo mozgalom országos találkozóját tartották Budapesten

Hazai – 2019. szeptember 23., hétfő | 11:28

„Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei Atyám előtt” (Mt 10,32) mottóval rendezték meg a magyarországi Cursillo mozgalom országos találkozóját szeptember 21-én a budapesti Szent Imre-templomban.

A Cursillo spanyol eredetű lelkiségi mozgalom. Az egyházüldözést követő, polgárháborús időszakban jött létre Mallorcán. Az első cursillót 1944-ben tartották, Eduardo Bonnín és Huan Hervas püspök Lélektől áthatott vezetésével.

A nyolcvanas évek végére hazánkban is sokakban megszületett az igény, hogy elkötelezettebb keresztény életet éljenek, hogy szabadon megvallhassák hitüket, élő közösséghez tartozzanak. Nehézségek árán, az Állami Egyházügyi Hivatal tiltása ellenére, 1989 elején titokban megtartották az első cursillót férfiaknak, majd nem sokkal később az első női hétvégét is.

Halász Endre, Benkő Antal és Beöthy Tamás jezsuita, valamint Gaál Jenő verbita lelkiatya közreműködésével és lelkes civilek segítségével egymás után több egyházmegyében is rendeztek cursillós hétvégéket. 1990-től már nem kellett titokban tartani, sőt mindenhova püspöki jóváhagyásssal, áldással mentek. Magyarország egész területén működnek cursillós közösségek.

Szeptember 21-én, szombaton minden egyházmegyéből érkeztek résztvevők a Cursillo mozgalom országos találkozójára, Budapestre.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében 30, az Egri Főegyházmegyében 25, a Kaposvári egyházmegyében 10 éves a mozgalom. A kerek születésnaposokat, de minden résztvevőt nagy szeretettel és örömmel köszöntött a két világi vezető, Pálfi Péter és Várdai Judit.

Rövid történeti visszatekintés után a mottónak választott bibliai idézet – „Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei Atyám előtt” (Mt 10,32) – nyomán tanítás, tanúságtételek hangzottak el.

Szűcs Imre, Balatonlelle plébánosa, a Cursillo mozgalom operatív lelkivezetője arról beszélt, mennyire fontos, hogy közel kerüljünk a szentségi Jézushoz: ez ad erőt arra, hogy megvalljuk őt a hétköznapjainkban. „Ne csak vasárnap keressük az Urat, tegyük ezt minél többször, a hétköznapjainkban is!” – hangsúlyozta Szűcs Imre atya.

Személyes tanúságtételében elmondta, hogy erőt, kitartást, továbblépni tudást mindig a szentségi Jézustól kért és kapott. Gyermekkora óta erősen hisz abban, hogy Jézus jelen van a kenyér és a bor színe alatt. Az átváltoztatás szavainak kimondása papi életének hitbéli alapját adja.

„A szentjánosbogarak apró lények, mégis egy-egy nyári éjszakán milyen szép fényjátékot mutatnak – tette hozzá a balatonlellei plébános. – Mindannyiunknak hasonló a hivatásunk: tartóra tett lámpásként megmutatni hiteles keresztény életünket. Jézusnak ma olyan emberekre van szüksége, akiket az iránta való szeretet és tenni akarás vezérel.”

A Szent Imre-templomban rendezett találkozón a korábban cursillót végzett tanúságtevők arról beszéltek, mit jelent számukra az Úr megvallása, hogyan hatnak környezetükre, és miként tapasztalják Isten szeretetét.

A rendezvényen hét cursillós lelkipásztor koncelebrálásával bemutatott szentmisében adtak hálát a közösség harminc évéért, erőt és kitartást kérve a folytatáshoz.

Horváth Zoltán újpesti plébános homíliájában arról beszélt, hogyan vált cursillós pappá. „Földi életünk végén Jézus nem tesz majd mást, mint hogy az Atya előtt megerősíti mindegyikünk választását, amit itt a földön meghoztunk, annak minden következményével együtt. Határozzuk el tehát, hogy egyszerűen és őszintén megvalljuk őt az emberek előtt! Elsősorban a magatartásunk tanúskodjon mellette: a becsületes életvitelünk, a tiszta szokásaink. Mutassuk meg, hogy nem ragaszkodunk mindenáron az anyagiakhoz, hogy részt veszünk mások örömeiben és szenvedéseiben! Különösen a kölcsönös szeretetünkkel és az egységünkkel tegyünk tanúságot, hogy az a béke és az a tiszta öröm, amit Jézus azoknak ígért, akik egységben élnek, már itt a földön eláraszthasson minket, és átáradjon a többiekre is!”

A szentmise végén Szűcs Imre atya Szent Margit közbenjárását kérte. Mintegy ötszáz cursillós jelenlétében a következő felajánló imát mondta el: „Árpád-házi Szent Margit, Krisztus hűséges jegyese! Te, aki engesztelő áldozata lettél magyar nemzetünknek, kérünk, fogadd el felajánlásunkat! Alázattal és nagy bizalommal a te oltalmadba ajánljuk a Cursillo mozgalom magyarországi ágát.

Te légy Istennél a mi hathatós közbenjárónk minden kérésünkben és hálaadásunkban. Esd ki számunkra a Szentlélek adományait: a bölcsességet, a békességre való törekvést, az elköteleződés és hűség lelkületét, valamint az egység ajándékát, melyek által itt a földön Istennek tetszően embertársaink javára munkálkodhassunk, és egykor az örök üdvösségre juthassunk! Krisztus, a mi Urunk által, Ámen. Árpád-házi Szent Margit, a magyarországi cursillisták védőszentje, könyörögj érettünk!”

Ebéd után csoportokban folytatódtak a beszélgetések, majd áldás után énekléssel zárult a nap.

A jubileumra elkészült egy könyv, ami az egyházmegyék cursillós történetén kívül számos érdekes, vidám, illetve megható írást tartalmaz. Minden egyházmegye szerepel benne, nemcsak írásokkal, de színes képekkel is. A Cursillo mozgalom gyümölcsei: a cigánymisszió, a börtöncursillo, a Mária Rádió is helyet kapott a Színes – pompás 30 című könyvben.

Szöveg: Várdai Judit, a Magyarországi Cursillo Mozgalom világi vezetője

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria