A hívő ember útja – Főpásztori szentmise Búcsúszentlászlón Kisboldogasszony ünnepén

Hazai – 2023. szeptember 11., hétfő | 11:13

Szeptember 7-én Búcsúszentlászlón tartották a Veszprémi Főegyházmegye szokásos elsőcsütörtöki imádságát papi, szerzetesi hivatásokért. A Szűz Mária születése ünnepéhez kapcsolódó alkalmon Udvardy György veszprémi érsek vezette az imádságot és mutatta be a szentmisét, a keszthely-zalaszentgróti esperesi kerület papságának koncelebrálásával.

Az elsőcsütörtöki imaalkalmakat évek óta megtartják a Veszprémi Főegyházmegyében, mindig más helyszínen.

Tódor Szabolcs, Búcsúszentlászló plébánosa azt mondta a szentmise kezdetén: ezeket az imádságokat a mindenható Isten és a Szűzanya előbb-utóbb meghallgatja, és „a mag jó talajba hullik majd”.

Udvardy György érsek szentbeszédében emlékeztetett: szeptember 8-án Boldogságos Szűz Mária születésnapját ünnepli az Egyház. Mária a Fiában, Jézusban ismerhető meg, és így válik egyértelművé az Egyházban betöltött szerepe.

A főpásztor rámutatott: a főegyházmegye védőszentje Szent Anna, a Szűzanya édesanyja, és ezen a napon az ő közbenjárását is kérik.

„Krisztus az új teremtmény, akivé majd mindannyian válunk Istenben.” Az új teremtmény, akinek az akarata Isten akarata, szándéka Isten szándéka, aki ismeri Istent belülről, a művei által, az ő szövetségében, s bízik benne, ezért kész a vele való kapcsolatra.

Ez a gyermek a bűn nélkül való: az újjáteremtett

– fogalmazott Udvardy György.

Krisztus értünk emberré lett, hogy a mi emberségünket megszentelje, megváltsa, megújítsa, megszabadítson bennünket a bűn rabságától és új gondolattal, új reménnyel, új örömmel ajándékozzon meg minket – hangsúlyozta a veszprémi érsek.

Valljuk az Egyházzal, hogy Boldogságos Szűz Mária egész életében hűséges szolgálóként kísérte Fiát isteni művének megvalósításában.

Ott volt akkor is, amikor semmi más nem maradt: a kereszt alatt, ahol meghalt a fia, az Isten Fia.

Ott volt, amikor már senki sem hitt, amikor bevégeztetett, sötétség borult a földre. Ám Boldogságos Szűz Mária szívében élt a hit ajándéka

– mondta a veszprémi érsek.

Hisszük Máriáról, hogy földi pályájának befejeztével fölvétetett a mennybe, s ott van Fia mellett, isteni dicsőségben – emelte ki Udvardy György. – Ez pedig a hívő ember útja.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria