A katonalelkészi hivatás iránt érdeklődőket várja a Katolikus Tábori Püspökség

Hazai – 2022. május 12., csütörtök | 16:12

Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök, katonai ordinárius június 16-án, csütörtökön 10 órakor felvételi beszélgetést (konkurzus) tart azok számára, akik elhivatottságot éreznek az áldozópapi hivatásra és a Magyar Honvédség kötelékében katonalelkészként szeretnének lelkipásztori szolgálatot teljesíteni. Az alábbiakban a Katolikus Tábori Püspökség felhívását olvashatják.

Hálát adunk az Aratás Urának, hogy az elmúlt 28 esztendőben mindig küldött olyan munkásokat közösségünkbe, akikben megvolt az a testi és lelki alkalmasság, készség és hajlandóság, hogy tábori lelkészként a katonák sajátos küldetésében helytálló módon végezzék az áldozópapi szolgálatot.

Ebben a megpróbáltatásokkal teli korban azért fohászkodunk a Seregek Urához, hogy ezúttal is küldjön közénk olyan fiatalokat, akik teológiai tanulmányaik után a Katonai Ordinariátusban fogják megkezdeni lelkipásztori szolgálatukat.

Mindazoknak, akik hallják szívükben Urunk teremtő szavának hívását ehhez a számos szép kihívással teli, speciális és sajátos lelkipásztori körülmények között végzett áldozópapi küldetéshez, azt is szem előtt kell tartaniuk, hogy a Magyar Honvédség részéről az ősi lovagrendekhez hasonló alkalmassági feltételeknek is meg kell felelniük.

Mindezek a tábori lelkészek fizikai és mentális állóképességét segítik, ugyanakkor nagymértékben gazdagítják a lelkipásztorkodásban való jártasságot. Hozzájárulnak ahhoz, hogy a katonalelkészek a szentségi papi szolgálaton túl a lehető leghatékonyabban végezzék mindennapi lelkipásztori tevékenységüket a katonai alakulatoknál, a több hónapos békemissziós külszolgálat alatt, a különféle egyházi és katonai feladatokban, valamint az egyéni és közösséget érintő szükségletek közötti egyensúly megteremtésében.

Amint egykor Júdás Makkabeus „buzdította övéit, hogy harcoljanak vitézül és halálukig álljanak helyt a törvényekért, a templomért, a városért, a hazáért meg a polgárokért” (2Mak 13,14), a katonai ordinárius is szólítja mindazokat, akik hasonló buzgalommal és elkötelezettséggel kívánják szolgálni földi és mennyei hazájukat egyaránt.

A konkurzus helye a Katolikus Tábori Püspökség székháza: Budapest 1054 (V. kerület), Szabadság tér 3.

Kérjük az jelentkezőket, hogy legkésőbb 2022. június 13-ig postai úton az ordinariátus fenti címére küldjék el a következő dokumentumokat:

– kézzel írt önéletrajz,
– kézzel írt felvételi kérelem,
– nagy alakú keresztlevél,
– a szülők házasságlevele,
– plébánosi vagy lelki vezetői ajánlás,
– érettségi bizonyítványról, felsőfokú diplomáról készült fénymásolat.

Forrás és fotó: Katolikus Tábori Püspökség 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria