A Pázmány Péter Katolikus Egyetem is csatlakozott a járvány megszűnéséért mondott napi imához

Hazai – 2020. április 27., hétfő | 14:30

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) csatlakozott a Magyar Kurír és az Új Ember szerkesztősége, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága, valamint Böjte Csaba, Csókay András és Szikora Róbert, a világesemény hírnökeinek közös imafelhívásához, melynek keretében március 17-től a veszélyhelyzet elmúlásáig naponta imádkozunk a járvány megszűnéséért.

Az alábbiakban Kuminetz Gézának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) rektorának a csatlakozás alkalmából küldött, az imádságról szóló elmélkedését adjuk közre.

A bajok nemcsak cselekvésre és azok megszüntetésére, hanem a lét forrásaihoz való közeledésre is késztethetnek bennünket. Az ima e közeledésnek egyfajta módja, eszköze.

Az ima ugyanis bensőséges (nemcsak verbális) kapcsolat egyszerre Krisztussal, önmagunkkal (a személyes énközpontunkkal) és a mindenséggel. Pontosabban e kapcsolat(ok) meghitt és hűséges ápolása, vagy e kapcsolatok fontosságára való (újra) ráébredés. Ez ápolás és ráeszmélés főleg Krisztus személyének szemlélésében áll, hiszen Ő a Szent, vagyis az igaz, a jó és a szép fokozhatatlan teljessége. Midőn Őt szemléljük életünk bármely pillanatában és élethelyzetében, részeseivé leszünk élete gazdagságának, tanítása nagy bölcsességének, hiszen sajátos látást kapunk – felfogott igazsága, jósága és szépsége lámpásai lesznek lépteinknek, életutunknak. Gazdagítja énünket, s olyan cselekedetekre sarkall, ami megőrzi a kozmosz rendjét, jobbá teszi a világot, s benne az embert. Ennek nyomán ébred bennünk a kérés: Maradj velem, Uram, el ne hagyj engem, Istenem, és azt se engedd, hogy én elhagyjalak Téged.

Amit az Ő szemével látunk, s hiányzik nekünk, a szeretteinknek, a népünknek, netán minden embertestvérünknek és szükségét érezzük bírásának, akkor kérjük, hogy adja meg azt a jót nekünk, a szeretteinknek, népünknek, minden embertestvérünknek. Az ima így lesz az Ő gondviselő jóságába való burkolódzásunkká, így tesz az emberi sors, a saját sorsunk látójává és helyesen alakítójává minket.

Amikor kérünk, alázatosan kérjünk, hiszen Ő jobban tudja, mire, kire van szükségünk. Amikor kérünk, azt kérjük, hogy Istenünk távoztasson minden rosszat belőlünk és körülöttünk, ám legyen meg az Ő akarata, mert az Ő akarata az üdvözítő akarat; hogy mindazt, amit csapásként élünk meg, abból tanulni tudjunk, azt is az Ő törődése jelének tekintsük.

Midőn az imában közeledünk létünk forrásaihoz, ebben a szellemben kérleljük Őt most a koronavírus által okozott nagy csapások idején is.

A közös imát naponta 11.55 és 12.10 között a szerkesztőség YouTube-csatornáján élőben közvetítjük az Angyalföldi Szent Mihály-templomból. Az imádságot a kihelyezett Oltáriszentség előtt Kuzmányi István diakónus, főszerkesztő vezeti.

A veszélyhelyzet elvonulásáig arra hívunk mindenkit, hogy a déli imádságot követően naponta fohászkodjunk együtt Istenhez Erdő Péter bíboros, prímás imádságával és kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa felajánló imája segítségével.

Csatlakozz imádságunkhoz!

*

Erdő Péter bíboros, prímás imádsága járvány idején.

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.

*

Ferenc pápa felajánló imája, melyben a járványügyi helyzetre tekintettel Szűz Máriára, az üdvösség és remény jelére bízta Róma városát, Olaszországot és az egész világot.

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában, visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria