Csernai Balázs mutatott be szentmisét a Fatimai Szűzanya tiszteletére Győrben

Hazai – 2018. április 17., kedd | 9:47

Csernai Balázs tapolcai lelkipásztor, teológiai tanár mutatott be szentmisét a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére április 13-án a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

A szentmisén koncelebrált Bognár István városplébános, püspöki irodaigazgató.

Nem szívesen lettünk volna Fülöp apostol helyében, amikor Jézus megkérdezte őt, látva a Tibériás tavánál összegyűlt sokaságot: „Honnan veszünk kenyeret, hogy ehessenek?” (Jn 6,5). Fülöp egy kicsit számol, majd egy hihetetlen összeget mond Jézusnak: vélekedése szerint kétszáz dénár sem lenne elég, hogy mindenkinek jusson egy kevés étel. A tanítványok jól tudják, hogy az a kevés, ami van, legfeljebb három embernek elég – kezdte szentbeszédét Csernai Balázs. – Megtapasztalják, hogy nincs lehetőségük megoldani a helyzetet, ennek ellenére megteszik azokat a lépéseket, amelyeket Jézus kér tőlük, melyek szükségesek ahhoz, hogy a Jézust követőket vendégül lássák. A tanítványok ekkor megtanulnak valami nagyon lényegeset: amikor Jézus arra kér bennünket, hogy megtegyük az akaratát, nem a saját lehetőségeinkre kell figyelnünk, mert azok úgyis elégtelenek.

Gyakran mindent elkövetünk annak érdekében, hogy megmagyarázzuk, miért nem lehetséges az, amit kérnek tőlünk. A tanítványok – nehezen ugyan, de – megtették, amit Jézus kért, és így megtapasztalhatták a csodát: hiszen ők osztották ki a kenyeret és a halat. A kenyér és a hal valójában a tanítványok keze között szaporodott meg, Jézus rajtuk keresztül vitte végbe a csodát. Az apostolok egyszerre érezték meg saját kicsinységüket, gyengeségüket és Isten erejét. Az Úr Jézus arra hív, hogy egész életünkben ezt a csodát éljük meg. Ez az, ami a Szűzanya életét is áthatotta, ez az, amit tőle tudunk a legjobban megtanulni. 

A Szűzanya önmagában egészen kicsi, semmije sincsen. Nem tudunk arról, hogy különleges képességei lettek volna – de amikor Isten meg akarja őt ajándékozni, azt feleli: „Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38). Ismeri saját kicsinységét, alkalmatlanságát, mégis van bátorsága befogadni azt, amit Isten neki akar adni. Jóllehet nem világos számára, hogy mivel jár az, amire Isten hívja: nem lesz olyan alkalmas hely, ahol világra hozhatja egyszülött Fiát; s nem lesz olyan családi sírbolt, ahol méltó módon eltemetheti kivégzett Fiát.

Mária igazi gazdagsága Jézus, benne mindene megvan. Nincs is szüksége az Úr Jézuson kívül semmilyen más gazdagságra, tehetségre. Ő a leggazdagabb a mennyben; ő az, aki a legnagyobb dicsőségnek örvend a szentek között, mert Jézus egészen az övé. A Szűzanya segít abban, hogy szegénységünk, tehetetlenségünk révén megnyíljunk a mennyei Atya előtt, és befogadjuk ajándékát: a feltámadt Jézust, az egyetlen győztest.

Jézus legyen a mi egyetlen gazdagságunk, Krisztus legyen a mi békénk! S ha őt befogadjuk, mi is megtapasztalhatjuk azt a csodát, amit az első tanítványok megéltek Tibériás tavánál. Megtapasztalhatjuk azt, hogy Krisztus országa miként bontakozik ki közöttünk, nemzetünkben, Európában és az egész világon. Ezt éljük meg a szentmisében is: hiszen halljuk Isten szavát a Szentírásban, majd befogadjuk Krisztust a szentáldozásban. Mi is az ő templomaivá válunk, és ugyanúgy hordozzuk őt, ahogyan a Szűzanya tette – hangsúlyozta a szentmise főcelebránsa. 

*

Május 13-án, déli 12 órakor Benkó Attila győri kórházlelkész mutat be szentmisét a Fatimai Boldogságos Szűz Mária tiszteletére a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmise előtt, 11.30-tól rózsafüzért imádkoznak.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ács Tamás

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria