Dziwisz bíboros Győrben: A könnyek a Szűzanya szeretetének, aggodalmának és reményének jelei

Hazai – 2016. március 17., csütörtök | 20:33

Stanisław Dziwisz bíboros, krakkói érsek mutatott be szentmisét március 17-én, a Könnyező Szűzanya búcsúján a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Az ünnep alkalmából a Győri Egyházmegyének ajándékozta Szent II. János Pál pápa vérereklyéjét.

A győri kegykép vérrel könnyezésének 319. évfordulóján bemutatott szentmisén a lengyel főpásztorral koncelebráltak: Pápai Lajos győri megyéspüspök, Marian Waligóra OSPPE, a częstochowai kegyhely igazgatója, Lukácsi Zoltán, a győri szeminárium rektora, Marics István püspöki irodaigazgató, városplébános, Schmatovich János székesegyházi kanonok, Martos Levente Balázs szemináriumi prefektus, Juhos Imre szemináriumi spirituális.

A Győri Egyházmegye számos településéről, Budapestről és a határon túlról is érkeztek zarándokok az ünnepre, hogy jelenlétükkel, énekkel, imádsággal köszöntsék a győri Könnyező Szűzanyát.

A szentmise elején Pápai Lajos püspök köszöntötte Stanisław Dziwiszt, a papságot és a híveket, valamint köszönetet mondott Marian Waligóra pálos atyának a papi rekollekción tartott elmélkedéséért.

Dziwisz bíboros, aki  titkáraként elkísérte II. János Pál pápát húsz évvel ezelőtti győri látogatására is, magyarul köszöntötte a székesegyházat megtöltő zarándokokat, majd elmondta, II. János Pál pápa nagyon szerette a magyar népet, és ő most ezt a szeretetet szeretné sugározni a Könnyező Szűzanya búcsújára összegyűltek felé, valamint elhozta a krakkói egyházmegye üdvözletét is.

A szentmise latin és magyar nyelven folyt, a bíboros lengyel nyelvű homíliáját Lukácsi Zoltán rektortól hallhatták a hívek magyarul.

Szentbeszéde elején a lengyel főpásztor kiemelte, nagy öröm számára, hogy az irgalmasság szentévében Győrben ünnepelhet a Könnyező Szűzanya búcsúján. Egyúttal köszöntötte Pápai Lajost püspökké való kinevezése 25. évfordulója alkalmából.

A krakkói érsek elmondta, élete legnagyobb kiváltsága, hogy negyven évig egy szent mellett szolgálhatta az egyházat, majd visszaemlékezett az 1996-os látogatás pannonhalmi és győri állomásaira. Idézett az Ipari Parkban tartott nagymisén elmondott pápai beszédből, melyben a Szentatya a Jó Pásztor alakjáról elmélkedett, aki életét adja juhaiért. A bíboros emlékeztetett, Jézus Krisztus szüntelenül őrködik nyája felett, és azt ígérte, szíve szerinti pásztorokat küld. Ilyen jó pásztorok lettek a vértanú győri püspök, Boldog Apor Vilmos, valamint Mindszenty bíboros.

És jó pásztorrá vált Karol Wojtyła bíboros is, aki az isteni gondviselés kifürkészhetetlen akarata folytán az egyetemes egyház pásztora lett 1978. október 16-án. Még jobban ki kellett tárnia pásztori szívét, hogy minden nép, nyelv és kultúra beleférjen. A magyar nemzet pedig kivételes helyet kapott szívében, a lengyel és a magyar nép barátsága és közös történelme okán is. A pápának nem volt egyéb fegyvere, mint az Istenről és az emberről szóló igazság, valamint az evangélium – emelte ki a szónok, majd Szent II. János Pál pápa híres és ma is aktuális „Ne féljetek!” felszólítására emlékeztetett.

Stanisław Dziwisz az irgalmasság szentéve kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy Szent Fausztina nővérnek és Szent II. János Pál pápának köszönhető, hogy az isteni irgalmasság fénye Krakkóból kiáradt a világra, és felélesztette az emberek szívét.

A Könnyező Szűzanya ünnepe emlékeztet minket arra, hogy Mária személye, élete és küldetése Isten végtelen irgalmának különleges kifejeződése. A Szűzanya az isteni irgalom titkában élt – mondta a krakkói főpásztor. – Könnyezése kifejezi irántunk való szeretetét és gondoskodását, hűtlenségünk miatt érzett aggodalmát, és a reményét is, hogy megtérünk Szent Fiához.

Ajánljuk fel az egyetemes egyház minden ügyét, különösen a magyar és a lengyel egyház ügyét Máriának – buzdított a főcelebráns, majd imákat kért az ifjúsági világtalálkozóért, melyet Krakkóban rendeznek meg július végén.

„Minden magyar fiatalt szeretettel várunk! Krakkó igazán közel van Győrhöz, erről ma meggyőződhettem” – biztatta a fiatalokat Stanisław Dziwisz.

A lengyel érsek végül a Magyarok Nagyasszonya, Szent István király, Boldog Apor Vilmos püspök és Szent II. János Pál pápa közbenjárását kérte, majd elmondta, a győri székesegyházban hagyja a szent pápa ereklyéjét, legyen ez annak a jele, hogy Szent II. János Pál pápa jelenléte különösen erős a Győri Egyházmegyében és egész Magyarországon.

Ezt követően a bíboros átadta a vérereklyét Pápai Lajos győri megyéspüspöknek.

Az áldozati rész elején a jelen lévő papság közösen megújította papi fogadalmát.

A szentmise végén a főpásztorok a Könnyező Szűzanya oltárához vonultak, és ott közösen imádkoztak a hívekkel Isten Anyja közbenjárásáért.

IMA A KEGYKÉP ELŐTT

Szent félelemmel eltelve borulok le véres könnyeket hullató szentképed elé, kegyelmekkel tündöklő Szűzanya, Mária! Szemem könnyben úszik, amikor átgondolom az Egyháznak és a Te híveidnek szenvedéseit, amelyek miatt Te, irgalmas szívű Anyánk, e szent hajlékban egykor három óra hosszat véres könnyeket hullattál.

Óh Mária, könnybe borult szemedet fordítsd most is Szent Fiad Egyházára! Rajtam is könyörülj! Indítsd szívemet tökéletes bűnbánatra, életjobbulásra és Szent Fiad forró szeretetére. Egyesítsd bánatkönnyeimet véres könnyeiddel, és mutasd be engesztelő áldozatul, hogy irgalmasságot nyerhessek Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Ámen.

Mennyekbe felvett és értünk vérrel könnyező Szűzanya, könyörögj érettünk!

Stanisław Dziwisz bíboros a Könnyező Szűzanya ünnepén Győrben elhangzott szentbeszéde ITT olvasható.

Fotó: Lambert Attila

Borsodi Henrietta / Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria