Egyházi kitüntetésben részesült a húszéves Magyar Katolikus Rádió több munkatársa

Hazai – 2024. május 15., szerda | 16:15

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) kitüntetéseket és elismerő okleveleket adományozott az idén húszéves Magyar Katolikus Rádió több munkatársának elismerésül az egyházi médiában végzett szolgálatukért. Az ünnepélyes átadásra május 15-én került sor Budapesten, az MKPK székházában.

Az ünnepségen részt vett Erdő Péter bíboros, prímás; Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke; Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója; Tóth Tamás, az MKPK titkára; valamint Radetzky András, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese és a rádió munkatársai.

Erdő Péter bíboros köszöntőjében emlékeztetett, húsz évvel ezelőtt küzdelmek és sok egyeztetés előzte meg a rádió indulását, de

abban mindenki egyetértett, hogy a katolikus üzenetnek rádió útján is el kell jutnia minél több emberhez magyar nyelven.

Katolikus rádióadó ma a Kárpát-medencében nem egy van – feltehetjük a kérdést: mi a Magyar Katolikus Rádió sajátossága? Erdő Péter úgy fogalmazott: nem csupán hitéleti, de széles spektrumú kulturális műsorokat is ajánl a rádió. Láthatjuk, még a kultúrát is lehet többféleképpen értelmezni, de a Magyar Katolikus Rádió kiegyensúlyozottnak, nyugodt hangvételűnek, értékorientáltnak bizonyult e tekintetben is.

A bíboros felidézte, a covidjárvány idején lehetőséget kapott, hogy a rádióban mindennap rövid kommentárt fűzzön az aznapi evangéliumhoz, és öröm volt számára nem csak az, hogy személyesen hozzászólhatott a bibliai szövegekhez, de az is, hogy így tarthatta a kapcsolatot a hívő közösséggel. „Köszönöm a szolgálatot, amit immár húsz éve szívvel és hozzáértéssel végeznek” – zárta köszöntőjét Erdő Péter.

Most az évforduló ad okot a találkozásra, de milyen jó lenne máskor is újra és újra találkozni, hogy mérleget vessünk azzal, merre haladtunk, haladunk – mondta Veres András püspök ünnepi köszöntője elején. Felidézte, a rádió indulásakor az MKPK titkára volt, és Juhász Judittal, a rádió alapító vezérigazgató-helyettesével és főszerkesztőjével sokat gondolkodtak azon, milyen is legyen ez a rádió. A közszolgálatiság volt az egyik sarkalatos kérdés, és az MKPK úgy döntött, „szeretnénk úgy jelen lenni az éterben, hogy megmutassuk,

katolikusként az élet minden területéhez kapcsolódóan van mondanivalónk. És a legfőbb mondanivalónk az örömhír”

– mutatott rá Veres András, majd a jelenlévőket megszólítva úgy folytatta: „Ezt az örömhírt hivatottak önök megszólaltatni és továbbadni az éter hullámain, és túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ez sikerül is. Hálásak vagyunk mindnyájuknak, hogy ebben a szolgálatban lelkiismeretesen, odaadással igyekeztek részt venni.”

Az MKPK elnöke végül erőt és lelki elkötelezettséget kívánt a rádió munkatársainak, hogy munkájukat katolikus módon, de ne csak a katolikusokért végezzék, hanem legyen egyfajta missziós tevékenysége is a rádiónak. „Hiszen Krisztus számára nincs elveszett ember, és mi mindenkihez szeretnénk az ő örömhírét elvinni.”

A kitüntetéseket és elismerő okleveleket a püspökök testülete nevében a konferencia elnöke, Veres András adta át.

Az MKPK Pro Ecclesia Hungariae díjat adományozott Szikora Józsefnek, a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztőjének.

Szikora József 1949-ben született Budapesten. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban tett érettségi után mérnök lett, és húsz évig az MTA Izotópkutató Intézetének munkatársaként dolgozott tervező mérnökként, majd osztályvezető-helyettesként. Az 1990-es évek elején a Vállakozás, Verseny, Tisztesség című lap szerkesztőjeként dolgozott, majd az Új Ember című katolikus hetilap újságírója, szerkesztője, végül főmunkatársa lett. 1998–99-ben a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának, 2006 és 2010 között az MTI Tulajdonosi Tanácsadó Testületének tagja volt. 2008 óta oktat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának kommunikáció- és médiatudomány szakán. 2014-től a Közszolgálati Testület tagja. 2004-től a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségének vezetője lett, amelynek 2012 óta főszerkesztője. Az Igen Katolikus Kulturális Egyesület elnöke volt 1989 és 1993 között. Részt vett a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége alapításában, majd annak elnöke lett. Számos pubikációja, könyve jelent meg. Gyermekkora óta gyakorló katolikus, a templomi énekkarban való részvételének nagy hatása volt életére. Élete a városmajori plébániához kapcsolódik szorosan, ahol hosszú ideig képviselő-testületi tag is volt. Szikora József felesége középiskolai tanár, négy felnőtt gyermekük és nyolc unokájuk van.

Bögös Henrietta, a Magyar Katolikus Rádió zenei szerkesztőségének vezetője Pro Communicatione Christiana díjban részesült.

Bögös Henrietta 1976-ban született Egerben. A Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola zeneművészeti tagozata után a Pécsi Tudományegyetem Bárdos Lajos Zeneművészeti Intézetében csellótanári és kamaraművészi diplomát szerzett, majd az Egri Szimfonikus Zenekar cselló szólamának vezetője lett, és részt vett a Gárdonyi Géza Színház zenés darabjainak bemutatásában. 2001-től a Magyar Katolikus Rádió egri stúdiójának zenei szerkesztője, majd 2004-től, a Magyar Katolikus Rádió zenei szerkesztőségének vezetője lett. Az Egyházzal középiskolás korában került közelebbi kapcsolatba, majd – munkájából fakadóan is – mára már élete szerves részévé vált a hit. Vallja, hogy a zene is egy eszköz a vallás közvetítésében, és hogy igen domináns szerepet játszik mai rohanó világunkban.

Darázs Gábor, a Magyar Katolikus Rádió műszaki vezetője Pro Communicatione Christiana díjban részesült.

Darázs Gábor 1967-ben született Budapesten. A Puskás Tivadar Távközlési Technikum és Szakközépiskolában lett távközlési technikai műszerész, majd a SZÁMALK-nál felsőfokú rendszerinformatikus diplomát szerzett. Dolgozott a Posta Rádió és Televízió Műszaki Igazgatóságán, később a Magyar Rádióhoz került elektroakusztikus munkakörbe. 1994-től a HÍD Rádió Rt.-nél volt műszaki vezető, majd az Euroatlanti Stúdió Kft.-nél műszaki igazgató lett. 1998-tól műszaki igazgató munkakörben dolgozott az Országos Kereskedelmi Rádió Rt.-nél. 2004 óta tölti be a Magyar Katolikus Rádió műszaki vezetői posztját. Egy felnőtt lánya van. Családja révén a ráckevei plébániához kötődik szorosan. Munkájához kapcsolódóan is nap mint nap megéli hitét, sok plébánossal baráti kapcsolatot ápol.

Lázár Csaba, a Magyar Katolikus Rádió vezető bemondója Pro Communicatione Christiana díjban részesült.

Lázár Csaba 1970-ben született Budapesten. A Budai Nagy Antal Gimnázumban érettségizett, majd a Nemzeti Színiakadémián szerzett színészdiplomát, járt a Nyugat-magyarországi Egyetemre, és elvégezte az Apáczai Csere János Karának művelődésszervező szakát. Dolgozott a Józsefvárosi Művelődési Házban, 1992-től a Nemzeti Színházban, 1997-től a Soproni Petőfi Színházban. 2002 és 2004 között a Budaörsi Játékszín, a Buda Stage és a Szigetvári Nyári Játékok munkatársa volt. Ezt követően dolgozott az Egyszervolt – A Magyar Gyermekkultúráért Közhasznú Közalapítványnál. A Száguldó Orfeum majd Ivancsics Ilona és Színtársai társulat tagja volt. A Budakeszi Templomkert Színház alapító rendezője. 2004 óta a Magyar Katolikus Rádió vezető bemondója, irodalmi szerkesztője, rádiórendezője. Számtalan önálló irodalmi estjén és színházi rendezésén túl önálló CD-i és hangoskönyvei is megjelentek, valamint több díjban is részesült, többek között a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatában 2018-ban, valamint Kazinczy-díjban 2019-ben. A nagytétényi református gyülekezet gyakorló tagja, tizenkét éven át presbitere is volt. Nős, egy középiskolás fia van.

Pörös Yvette, a Magyar Katolikus Rádió titkárságvezetője Pro Communicatione Christiana díjban részesült.

Pörös Yvette 1980-ban született Budapesten. A Kossuth Zsuzsa Gimnázium humán tagozatának elvégzése után a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán szerzett diplomát szociológia és kommunikáció szakon. Tanulmányai elvégzése után gyakornokként és marketingasszisztensként dolgozott, majd 2007-től a Magyar Katolikus Rádió titkárságvezetője. Többek között feladatai közé tartozik a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes mindennapi munkájának segítése, előkészítése, pályázati feladatok koordinálása és a mindennapi irodai feladatok. A hit mindig is meghatározó része volt az életének, amelyben nagy szerepet játszott családja, különösen édesanyja. Fontosnak tartja, hogy az egyetemi éveit egyházi intézményben töltötte. Férjével a budapest-újlaki Sarlós Boldogasszony-plébániához kötődnek.

Kékesi Enikő, a Magyar Katolikus Rádió vallási szerkesztőségének vezetője Pro Communicatione Christiana díjban részesült.

Kékesi Enikő 1975-ben született Egerben. A Dobó István Gimnáziumban érettségizett, majd a Miskolci Bölcsész Egyesületnél japán nyelvtanári és újságírás diplomát szerzett. 2008–2012 között az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán Vácott, majd az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta, lelkipásztori kisegítő képzésben vett részt. 1997–1999 között a Grafotip Reklám- és Kereskedelmi Kft. felelős szerkesztője volt Egerben, és 2001-ig a Kinder Tours Utazási Iroda irodavezetője. 2001 és 2004 között az egri Szent István Rádió közéleti szerkesztőségének vezetője, szerkesztő-riportere. 2004-től a Magyar Katolikus Rádió vallási szerkesztőségének felelős munkatársa, szerkesztő-riportere. Fiatal felnőttként tért meg és részesülhetett a bérmálás szentségében. A lelkigyakorlatok, csendes elvonulások, a szentmisén való részvétel és a szentségekhez járulás erősítik benne az Egyházhoz tartozást, a hitélet gazdagságának megélését.

Az MKPK elismerő oklevelében részesültek a Magyar Katolikus Rádió következő munkatársai: Varga László egyházi felelős, szerkesztő; Jámbor Balázs adásellenőr; Tajti Róbert informatikus; Szentirmai Ágnes szerkesztő; Werner-Nagy Eszter gyártásvezető; Sárospataki Zsuzsanna dramaturg, szerkesztő; Szerdahelyi Csongor szerkesztő; Keceli Zsuzsanna zenei szerkesztő; Mezei Károly bemondó, szerkesztő; Balogh Tibor zenei szerkesztő; Biksza Levente technikus; Fülöp Csaba technikus; Gulyás Lóránt szerkesztő; Némethné Gyarmathy Dóra szerkesztő; H. Tóth Tibor szerkesztő; Hámori Kinga szerkesztő; Iski Ibolya szerkesztő; Marton Árpád zenei szerkesztő; Mihályi Anikó szerkesztő; Pécsi Krisztina szerkesztő; Rétfalviné Rohonyi Csilla pénzügyi előadó; Sályi András szerkesztő; Soós Viktor Attila szerkesztő; Szabó Csilla szerkesztő; Tóth Zsófia bemondó, szerkesztő; Varga Andrea szerkesztő.

Spányi Antal, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója és Radetzky András vezérigazgató-helyettes a rádió emlékérmét adta át a kitüntetett és oklevélben részesült munkatársaknak.

A Magyar Katolikus Rádiót a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia húsz évvel ezelőtt, 2004-ben azzal a céllal hozta létre, hogy a magyar társadalomban a keresztény életfelfogást és erkölcsiséget megerősítse és terjessze. A közszolgálati műsorstruktúrának köszönhetően a Katolikus Rádió segít eligazodni és tájékozódni az élet számtalan területén, szerepet vállal a Katolikus Egyház tanításának hirdetésében, a magyar és az egyetemes kultúra, valamint anyanyelv értékeinek megőrzésében. A rádió jelenleg 24 analóg FM-frekvencián és online hallható, napi hallgatottsága meghaladja a 200 ezer főt.

Fotó: Lambert Attila

Szalontai Anikó/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria