Együtt a közös otthonért – Az ökumenikus és vallásközi teremtésvédelmi konferencia nyilatkozata

Hazai – 2023. szeptember 25., hétfő | 12:57

Az alábbiakban közreadjuk a szeptember 25-én, Budapesten zajló ökumenikus és vallásközi teremtésvédelmi konferencián elfogadott nyilatkozatot. A tanácskozást a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara, a PPKE Teremtésvédelmi Kutatóintézete és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Vallás és Társadalom Kutatóintézete szervezte.

Mi, az Együtt a közös otthonért címmel Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teremtésvédelmi Kutatóintézete és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Vallás és Társadalom Kutatóintézete szervezésében megrendezett ökumenikus és vallásközi teremtésvédelmi konferencia résztvevői, római katolikus, ortodox, protestáns egyházakhoz tartozó keresztények és a szunnita muszlim vallás jelen lévő képviselői a teremtő Istenbe vetett hitünk és szent írásaink tanítása alapján, ösztönzést merítve I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka és Ferenc pápa prófétai útmutatásából, valamint a pápa és Ahmad et-Tajjeb, az Al-Azhar nagyimámja 2019. február 4-én Abu-Dzabiban aláírt közös nyilatkozatából, egybehangzó akarattal kinyilvánítjuk:

– A világot Isten bölcsességében és jóságában teremtette. Ő a „mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak” és minden emberi lénynek teremtője.

– A világ egésze, s benne minden teremtmény magán viseli a teremtő Isten bölcsességének és szeretetének nyomait, létével és működésével dicsőíti Istent. Az ember értelmes és szabad lényként kapcsolódik be e kozmikus liturgiába.

– Az ember hivatása, hogy Istentől kapott ajándékként hálával fogadja a teremtett világot, a benne kisarjadt életet, a saját és minden ember létezését. Tiszteletet tanúsítson a teremtmények iránt, s feltétlen tisztelettel forduljon az Istentől különleges személyi méltósággal és felelősséggel megajándékozott minden egyes ember iránt.

– Isten meghatározta a teremtett világ értelmes rendjét, célját és az ember rendeltetését. Az ember feladata, hogy megismerje, gondozza és művelje a rábízott természeti világot, tiszteletben tartva a teremtés fizikai és erkölcsi jó rendjét, megőrizve a saját benső, dinamikus egyensúllyal rendelkező ökológiai rendszer épségét.

– Az értelemmel és szabadsággal megajándékozott ember súlyos erkölcsi felelősséggel tartozik a teremtés rendjének megóvásáért az eljövendő nemzedékek jólétének érdekében.

– A természeti környezet súlyos rombolását és a környezettel való felelőtlen bánásmódot bűnnek kell tekinteni. A teremtés jó rendjét sértik azok a cselekedetek, amelyek állat- és növényfajok kipusztulásához vezetnek; a genetikai változatosság csökkenését idézik elő; szennyezik a hidroszférát, a litoszférát vagy az atmoszférát; a természetes élőhelyek és a hagyományos életformák pusztulását okozzák.

– A teremtés Isten által megalkotott jó rendjéhez tartozik, hogy feltétlen tisztelet és gondoskodás illeti meg az embert fogantatásától természetes haláláig.

– A teremtés Isten által megalkotott és az ember által tiszteletben tartandó jó rendjéhez tartozik az ugyanazon méltósággal megajándékozott férfi és nő különbsége, kettőjük életszövetsége a házasságban és a belőle kisarjadó család közössége.

– A teremtés jó rendjében a népek, nemzetek, nemzetiségek, kultúrák, nyelvek, bőrszínek sokfélesége igazi értéket jelent, mely arra rendelt, hogy az emberiség egyetlen nagy családjában a testvéri közösséget gazdagítsa.

– A teremtő Istenbe vetett hit arra indít, hogy a másik emberben testvért lássunk, akit támogatnunk és szeretnünk kell. Istenbe vetett hitünk arra szólít fel, hogy ápoljuk ezt az emberi testvériséget, óvjuk a teremtést és az egész világot, és támogassunk minden embert, különösen a leginkább rászorulókat és a legszegényebbeket.

– A teremtő Isten az emberiség egész családjának adta ajándékba és gondozásra a természeti világot. Bolygónk közös örökségünk, amelynek gyümölcsei minden ember javát kell hogy szolgálják. A népek, különösen a fejlett államok vezetőit különleges felelősség terheli, hogy a föld természeti kincseinek felhasználása igazságos legyen, ne kevesek mérhetetlen profitszerzését, hanem mindenki, különösen a szegények javát szolgálja.

– A teremtő Isten akarata az igazságosságon alapuló béke. Mindent meg kell tenni az emberi életet és a természeti környezetet pusztító háborúk megelőzéséért, a háborúk mielőbbi befejezéséért, a háborúkhoz vezető környezeti (víz, élelmiszer stb.) válságok okainak felszámolásáért és egy igazságosabb világrend kialakításáért.

Hiszünk abban, hogy mi, vallásos emberek, a teremtő Istenbe vetett hitünk és e hitből fakadó ethoszunk erejében, egybehangzó akarattal elköteleződve s minden jószándékú emberrel együttműködve sokat tudunk tenni a teremtett világ megóvásáért, hogy a Föld valóban közös otthonunk legyen.

Forrás: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria