El kell kezdened küldetésedet! – Szeretetláng Fesztivál Máriaremetén 2.

Hazai – 2023. augusztus 28., hétfő | 9:50

Augusztus 26-án, szombaton a máriaremetei kegytemplom kertjében immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a Szeretetláng Fesztivált, mintegy kétezer hívő jelenlétében. A lelkinap délutánján a magyar–lengyel származású Dariusz Dąbrowski, a lengyel Szeretetláng Mozgalom vezetője, a Néri Szent Fülöp Oratórium Kongregáció papja tartott előadást Küldetésed van! Indulj! címmel.

Dariusz Dąbrowski előadásának vezérgondolatát Erzsébet asszony lelki naplójának egyik mondata adta: „El kell kezdened a küldetésedet!” (Kindelmann Károlyné Erzsébet özvegyasszony 1961–1983 között Jézustól és Szűz Máriától magán-kinyilatkoztatásokat kapott, melyeket Jézus Krisztus kérésére lejegyzett. Ezek képezik a Szeretetláng Mozgalom alapját – a szerk.) Dariusz atya egyetértett Fábry Kornél kinevezett segédpüspökkel abban, hogy a világban szellemi harc zajlik, és ezzel minden nemzetnek meg kell küzdenie. 

(A fesztivál délelőtti eseményeiről – köztük Fábry Kornél kinevezett esztergom-budapesti segédpüspök előadásáról – ITT olvashatnak.)

A lengyel Szeretetláng Mozgalom vezetője leszögezte: a politikai célok mindig rövid életűek, Isten nélkül nincs jövőjük. Ám az Isten által elhivatott nemzetek küldetése folytatódik, és egyre nyilvánvalóbbá válik az igazság: „Ki ne félne téged, Uram, és ki ne magasztalná neved? Mert egyedül te vagy szent, minden nemzet eljön, és leborul színed előtt, mert ítéleteid kinyilvánultak.” (Jel 15,4)

Az előadó felidézte: 1962. április 13-án Erzsébet asszony, korunk egyik legnagyobb misztikusa, itt, Budapesten hallotta a Szűzanya megrendítő szavait: „Szent István király nekem ajánlotta országotokat, és én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését.” Szent István Magyarországot Szűz Máriának ajánlotta fel, és Regnum Marianumnak, Szűz Mária országának nevezte. 1038. augusztus 15-én, Szent István halálának napján történt e felajánlás. Szűz Mária pedig 924 év után eljön, és azt mondja: „Ez az ország az enyém, mert István király nekem ajánlotta fel.” Mintha tegnap lett volna. A küldetés csaknem ezer évvel ezelőtt, a magyar államalapítás hajnalán kezdődik, viszont csak a 20. században éri el csúcspontját: az ígéret kezd megvalósulni. Szűz Mária nem Magyarország fénykorában jön el, hanem a kommunista elnyomás idején. Nem a Trianon utáni területvesztést siratja, hanem a neki szentelt nép erkölcsi állapotát. Azt mondja Erzsébetnek: „Karmelita kislányom, oly sok bűn van az országban, segíts nekem, mentsük meg!

Én fénycsóvát adok a kezedbe, ez szívem szeretetlángja, az én szívem szeretetlángjához add a te szeretetedet is, és add tovább, kislányom!”

Mária rámutat a menekvés útjára: engesztelni Istent a sok bűnért szeplőtelen szíve, szeretetlángja által. „Leányom, azt kérem tőled, hogy csütörtökön és pénteken különösen engeszteljétek szent fiamat.” A csütörtök és a péntek az Eucharisztia, a papság és a Fiú megváltó áldozatának a napjai. „Fedezzétek fel újra a szentségek erejét.” Ez Magyarország lelki küldetése: engedni, hogy megérintsen bennünket Szűz Mária szívének szeretete, átalakulni a szeretet által, és továbbadni ezt az átalakító isteni szeretetet másoknak, más népeknek is.

Erről szól az engesztelés gondolata: szeretni Istent azok helyett is, akik nem szeretik őt.

Fatimában az angyal éppen egy ilyen szemléletű imára tanítja a gyermekeket: „Istenem, hiszek Tebenned és imádlak Téged. Remélek Tebenned és szeretlek Téged, bocsánatot kérek mindazokért, akik nem hisznek és nem imádnak, nem remélnek és nem szeretnek Téged.”

Dariusz atya felidézte: a Szűzanya Fatimában 1917. július 13-án így figyelmeztetett bennünket: „Ha kérésemet teljesítik, Oroszország megtér, és béke lesz. Ha nem, akkor tévtanait az egész világon el fogja terjeszteni, háborúkat és egyházüldözést fog előidézni. A jó embereket kínozni fogják, a Szentatya sokat fog szenvedni, több nemzet megsemmisül, végül azonban szeplőtelen szívem diadalmaskodni fog.”

Az előadó szerint Fatima üzenete egyértelmű: ha nem teljesítjük Mária kérését, különböző nemzetek fognak elpusztulni. „Vajon a miénk is? Ez attól függ, engedelmeskedünk-e a Szűzanya szavainak, akit Isten küld a megmentésünkre.” A Szűzanya 1917-ben megtanította a gyermekeknek az engesztelő imát is: „Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.”

Dariusz atya emlékeztetett rá: 1963. május 19-én Erzsébet asszony személyes felhívást kapott a Szűzanyától: „Kislányom, el kell kezdened a küldetésedet, bízz anyai hatalmamban!” Ez egy olyan küldetés, amely egyénileg kezdődik, és így is marad. Egyénről egyénre száll. Így működik Isten. Jézus nem tömeges átalakító szeánszokat tervez, hanem egyes emberekkel találkozik: a szamáriai asszonnyal a kútnál, Nikodémussal az éjszakai beszélgetésekor, Mátéval a vámházban, Simonnal a halászbárkán, Saullal a damaszkuszi úton. És velünk, itt, ebben a parkban.

A szeretet személyesen kommunikál velünk: az Atya elküldi a Fiút, a Fiú kinyilatkoztatja az Atyát, a Szentlélek pedig megújítja és megszenteli bennünk Isten képmását. Egy családdá válunk a Szentháromságban, és megoszthatjuk ezt a sugárzó melegséget másokkal.

Így ma is átadódik a szeretet: a férj szívéből a feleség szívébe, a szülők szívéből a gyermekekébe. Annyi szív van, amely reménykedve várja a szeretetet, de már nincs hite… Mindig ugyanaz a lényeg: az Egyház és az egyes nemzetek lelki megújulása Isten akarata szerint történjék, ahogy a mennyben, úgy a földön is. Ezért imádkozunk mindennap a Miatyánkban.   

Dariusz Dąbrowski emlékeztetett rá: Novák Katalin magyar köztársasági elnök idén április 28-án Budapesten, Ferenc pápához intézett köszöntőbeszédében Mindszenty József bíborost, hercegprímást, Isten szolgáját idézte: „Egy nemzet felemelkedése mindig a mai naptól kezdődik.”

A fásultakban is van parázs a hamu alatt, csak a tűzre várnak

– fűzte hozzá Dariusz atya. Ez a parázs már 1962-ben megjelent Erzsébet asszony Máriától kapott üzenetei révén Budapesten. Talán itt az ideje, hogy lángra is lobbanjon, hiszen egy nemzet újjászületése múlik rajta. Itt, Magyarországon Szűz Mária konkrét utasításokat adott, hogyan kell ezt megtenni.

Az engeszteléseknek a családokban tartott engesztelő imákon keresztül kell történniük. Ez a mai találkozó családi, otthoni légkörben zajlik, ahogyan azt a Szűzanya kérte. A család nemcsak a vér szerinti családot jelenti, hanem azt, hogy lelkiekben egyek legyünk. Vannak egyszerű dolgok, amik közelebb vihetnek bennünket Istenhez és a Szűzanyához. Az első: a közösségben való részvétel. A második: ötszörös keresztvetés, Krisztus sebeinek tiszteletére és lelkünk sebeinek gyógyítására, ahogyan ezt Izajás prófétánál is olvassuk. A harmadik: lelki olvasmányok, elsősorban a Szentírás olvasása. A negyedik: a rózsafüzér imádkozása. Az ötödik: egyéb imák elimádkozása, személyes ihletésre.

Így alakulnak ki az imaházak, ahol az emberek a hitet tanulják, gyakorolják és továbbadják. Ezek a béke oázisai, a lelki menedékhelyek, „melyek a ti házaitokban lesznek”.

Az előadó felidézte: Lucia nővér Fatimában hallotta a Szűzanya ígéretét: „Szeplőtelen szívem lesz a ti menedéketek, és az út, amely elvezet benneteket Istenhez.” Dariusz atya arra is emlékeztetett: Mindszenty József 1947-es, engesztelő imádságra való felhívására ötmillió hívő vett részt a rózsafüzér közös imádkozásában. „Vajon most mennyien leszünk? Tízen, százan? Van itt néhány száz ember, aki imádkozik? (A kérdésre egyértelmű igen volt a válasz a hívek soraiból.) Akkor egymillió is lesz!” – biztatott Dariusz Dąbrowski.

A Szeretetláng Mozgalom lengyelországi vezetője szerint erre hív bennünket Galgóczy Erzsébet (1905–1962) fehér vértanú is, aki a stigmák elszenvedése által egyesült Jézussal, „a hazátokért való engesztelésben”. Megrendítő az ő imádságos kiáltása a háború szörnyűségeinek közepette: „Hol vagy, István király?!” És hol vagyunk mi, a mennyei hívásra való válaszunkkal? „Nem lesztek egyedül, magyarok, mi, lengyelek veletek együtt térdelünk” – ígérte a lengyel lelkipásztor. Egyúttal felhívta a figyelmet: nem egészen egy hónappal a stigmatizált Galgóczy Erzsébet halála után Mária eljöött Erzsébet asszonyhoz, szeretetlángjának kinyilatkoztatásával, ami Krisztus öt sebéből fakadt. Az engesztelés passiós küldetése Magyarországon folytatódik, szüntelenül.

Nem felejthetitek el, hogy ez a ti lelki missziótok, küldetésetek. Engesztelés. Szeressetek azokért is, akik nem szeretnek!”

Befejezésül Dariusz atya idézte Butrosz pátriárkát, libanoni bíborost, a maronita egyház fejét, aki még 2012-ben azt mondta: „Hisszük, hogy az ima ereje megváltoztatja a valóságot.” A lengyelországi Szeretetláng Mozgalom vezetője hozzátette: itt az ideje tehát, hogy bátran befolyásoljuk a valóságot, hirdessük az embereknek Krisztus irgalmát, Szűz Mária szeretetét.

A kérdés: be akarjuk-e fogadni igazán a Szeretetlángot? Halljuk meg mi is a nekünk szóló hívást:

El kell kezdened küldetésedet!”

Szerző: Bodnár Dániel

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria