Embermentő a vészkorszakban – Világ Igaza kitüntetést adtak a néhai Kiss Mihály szalézi szerzetesnek

Hazai – 2022. december 8., csütörtök | 20:22

A jeruzsálemi Jad Vasem Intézet adományozza a Világ Igaza kitüntetést azoknak, akik zsidó életeket mentettek a soá idején. Salkaházi Sára, Slachta Margit, Márton Áron, Sztehlo Gábor és a szalézi rendtársak, Antal János és Ádám László után december 8-án Kiss Mihály (1891–1947) volt rendházigazgató posztumusz megkapta a rangos elismerést Óbudán, a szalézi Don Bosco Közösségi Ház és Oratóriumban.

A nem mindennapi eseményen köszöntőt mondott Andrásfalvy János SDB tartományfőnök, előadást tartott a kitüntetettről Ábrahám Béla és Bertáné Varga Judit, majd beszédet mondott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Yacov Hadas-Handelsman, Izrael magyarországi nagykövete. A kitüntetést és az oklevelet az ünnepség végén a tartományfőnök vette át.

A meghívott vendégek között jelen volt Michael Wallace Banach magyarországi apostoli nuncius, számos ország nagykövete, az izraeli nagykövetség képviselői, a Miniszterelnökség képviselői, az izraelita hitközségek magyarországi képviselői, köztük Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) elnöke, Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija, parlamenti és óbudai helyi képviselők és nem utolsósorban a Don Bosco Társaság szerzetesei és más papok, valamint tanárok és diákok.

Andrásfalvy János köszöntőbeszédében elsőként Kiss Mihály rendházigazgató életpéldájáról beszélt. Elmondta: a korábbi szalézi elöljárók, mint Havasi József, Peisch Ferenc és Ábrahám Béla sokat tettek azért, hogy elődjük cselekedeteinek emlékét megőrizzék. Így jelent meg 2011-ben az Óbudai múltidéző című kötet, mely az óbudai rendházigazgató 1944–45-ben megrázó hitelességgel megírt naplóját is tartalmazza.

Kiss Mihály 1944 októberétől a nyilaskeresztesek rémuralma idején több zsidó származású üldözöttet fogadott be az óbudai Szent Alajos szalézi rendházba, megmentve az életüket saját élete kockáztatásával. A téglagyári gyűjtőhely felé menet sokan közülük a mindig nyitott kápolnába ugrottak be. A nyilasok azonban egy éjjel rátörtek a rendházra, az ott talált zsidó gyerekeket elhurcolták, és a Dunába lőtték. Kiss Mihályt és rendtársait többször kínozták és megverték szeretetszolgálatukért. A sok szenvedés bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy 1947-ben, 56 évesen elhunyt – ismertette Andrásfalvy János.

Elmondta azt is, hogy a mostani oratórium és közösségi ház elődjében a szaléziak és munkatársaik árva gyerekekről gondoskodtak, majd a vészkorszakban zsidó gyerekeket mentettek, és számos rászorulón segítettek. „Légy vidám, és tedd a jót!” – mondta Don Bosco, ám Kiss Mihály nemcsak a vidámságban követte a rendalapítót, hanem súlyos áldozatokat is vállalt a felebarátok megmentésével ugyanúgy, mint két másik rendtársa, Antal János és Ádám László atya, akik ugyancsak megkapták már a Jad Vasem kitüntetést.

Ábrahám Béla korábbi szalézi tartományfőnök bemutatta Kiss Mihály életpályáját. A Győrszentmártonból (ma Pannonhalma) származó fiú hamar kikerült Itáliába a szaléziakhoz, végül Krakkóban szentelték pappá. Nemcsak Óbudán, hanem Rákospalotán és Nyergesújfalun is a rendház igazgatója volt. Ez utóbbi helyen családi örökségéből épült meg az a szárny, melyet a mai napig használ a gimnázium. Kiss Mihály ízig-vérig tanár volt, még mozigépet is szerzett az oktatáshoz.

A korábbi tartományfőnök ezután Kiss Mihály óbudai éveit idézte fel. A naplórészletekből kiemelte azokat, melyek a kihallgatásáról, zaklatásáról és a házkutatásokról szóltak.

Én szégyelltem magam a legjobban. Erről nem írok semmit, mert még a papiros is elvörösödne ennek súlya alatt”

– írta Kiss Mihály a naplójában a legborzalmasabb időkben. Hallhattuk azt a részt is, amelyben elbeszéli a bujtatott zsidó gyerekek elhurcolásának, majd kivégzésének történetét. Egy gyerek előbb ugrott a jeges Dunába, így megmenekült – ő számolt be később az átélt traumáról és a szaléziak hőstetteiről.

Ábrahám Béla a visszaemlékezőket idézve említette Havasi József atyát is, aki a rend magyarországi újraindulása után visszakapott három levéltári dobozt – ezekhez a kommunisták nem nyúltak évtizedekig. Az egyikben találta meg Kiss Mihály naplóját. „Most büszkén tekinthetünk ezekre a hősökre. Az emberi méltóság védelméről tettek tanúbizonyságot” – idézte Ábrahám Béla Havasi József szavait, majd hozzátette: „ahogy ez nekünk, szaléziaknak mindig küldetésünk”.

Bertáné Varga Judit előadásában a Don Bosco Társulat tagjainak a nyilas rémuralom idején tanúsított hősies kiállásáról beszélt. Mint mondta, Kiss Mihály atya rögtön felismerte, hogy a nyilasház szomszédságában hogyan kell a jót tenni, tudta, hogy „a legrosszabb börtön a bezárt szív” – ahogyan II. János Pál pápa később megfogalmazta.

Előadásából megtudtuk, hogy Óbudán tizenhat csillagos ház volt, az emberek többségét nyugatra hajtották, kisebb részük a pesti gettóba került. A Kiscelli úti bérházban volt a nyilasok helyi központja, ahol fogdát és kínzóhelységet is kialakítottak. 1945. január elsején a ház kigyulladt, a lakások kiégtek. A budapesti ostrom alatt a nyilas terror zsidó áldozatainak száma 5 és 8 ezer közöttire tehető, a civil áldozatok száma 25 ezer volt, és több tízezer magyar, orosz és német katona halt meg.

Az előadó idézte egy szemtanú 1947-es keltezésű levelét, melyből kiemelte: „Ha mindenki úgy gondolkodott volna és úgy cselekedett volna, mint ő (ti. Kiss Mihály), sokkal kevesebb gyász volna a szívekben.” Boldog Salkaházi Sára megállapítására utalva pedig kiemelte:

hisszük, hogy az embermentő igazak legbelül őrizték békéjüket akkor is, amikor az emberi méltóság szenvedett vereséget az erőszakban és az embertelenségben.

Semjén Zsolt beszédében kiemelte, hogy a zsidó és a keresztény vallás egyik legfontosabb alappillére az emlékezés kötelessége. Mint mondta, „a vészkorszak megtanított bennünket arra, hogy egy ember bármivé válhat. Magunk határozhatjuk meg, miként éljünk, szentek vagy gonosztevők legyünk. Ha azt szeretnénk, hogy az emberek olyan erkölcsi mérce szerint éljenek, amely lehetetlenné teszi Auschwitz megismétlődését, akkor ennek az erkölcsi mércének objektívnek kell lennie. Olyan látásmódnak, amelynek alapja a transzcendens, különben mindig a kedvünk és az uralkodó korszellem szerint fogjuk alakítani, éppen aszerint, ahogyan az érdekeink kívánják.”

A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta,

a vészkorszak megtanított arra, hogy a szabadságunk abban áll, hogy választhatunk jó és rossz között, ám semmiképp sem abban, hogy megszabhatjuk, mi a jó és mi a rossz. A rettenet nem csupán a féktelen gonoszságot mutatta meg, hanem az emberi nagyság erejét is.

A Talmudra utalva elmondta: „Bárki, aki akár csak egy lelket is megment, olyan, mintha az egész világot mentette volna meg.” Emlékeznünk nem csupán szavakban kell, hanem tettekben is: őrködnünk kell afelett, hogy hasonló többé ne történhessen meg, éberen kell vigyáznunk a keresztény és a zsidó közösségeinkre, a biztonságukra, a szabadságukra és közös hagyományaink fennmaradására – zárta beszédét.

Yacov Hadas-Handelsman nagykövet elmondta: „A Világ Igaza a zsidó nép és Izrael Állam hálájának legmagasabb rangú kitüntetése, amellyel nem zsidó embereket tüntetnek ki emberségükért és bátorságukért, hisz kiálltak az erkölcsi elvek mellett, és életüket kockáztatva másokat, zsidókat mentettek.” Ez a bátorság bizonyára a keresztény erkölcsiségből ered – tette hozzá.

Elmondta, Kiss Mihály atya Világ Igaza kitüntetését, az érmet és az oklevelet a rend kérésére itt helyezik el a Don Bosco Szalézi Társaságánál. Az elismerést magának a kitüntetettnek vagy családtagjainak szokták átadni, de ez a közösség volt az, amelyet Kiss Mihály saját családjának és otthonának tekintett.

„A Bécsi úton sétálva, miközben a felújított épületekre tekintünk, és halljuk a gyerekek kacaját a szaléziak udvarán, el sem tudjuk képzelni, hogy mintegy 78 évvel ezelőtt ezek a csendes sarkok számtalan szörnyűség helyszíneként szolgáltak” – fejezte ki döbbenetét.

Kiss Mihály konkrét jó cselekedeteinek és meghurcolása történetének felolvasása után Andrásfalvy János átvette Semjén Zsolttól az oklevelet, Yacov Hadas-Handelsmantól pedig a kitüntetést.

Ezek után levetítették a Bizony Isten című dokumentumfilm-sorozatból az Aki egy embert megment című részt, mely Kiss Mihály hősi helytállását mutatja be. 

A sorozatban azoknak az egyházi embereknek állítanak emléket, akik saját és családjuk biztonságát is kockáztatva mentettek zsidókat. Bátor tettük mindenkor példával szolgál az utókor számára.

Szerző: Vámossy Erzsébet

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria