Erdő Péter: Gondviselésszerű volt a „Bízd Rá Magad” kezdeményezés időzítése

Hazai – 2022. október 2., vasárnap | 17:15

Több mint ötven segítő szervezet szakemberei, egyházmegyei családreferensek, lelkipásztorok találkoztak október 1-jén Budapesten, a II. Bízd Rá Magad országos találkozón. Az eseményen köszöntőt mondott Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.

A főpásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy a világban zajló folyamatoknak arra kell ösztönözniük a katolikus közösségeket, hogy az élet egyre több területén, minél szorosabb együttműködést alakítsanak ki egymással.

A „Bízd Rá Magad” elnevezésű kezdeményezés a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eredeti időpontjában, 2020 szeptemberében lépett a nyilvánosság elé. A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Bízd Rá Magad Szolgálatának szakemberei összegyűjtötték – hat életszakaszra bontva – azokat a problémákat, amelyekkel meg kell küzdenünk. Az egyedi, tematizált ajánlásgyűjtemény valós, gyakorlati segítséget nyújt, legyen szó pl. gyermekvállalásról, gyereknevelésről, párkapcsolatról, függőségekről, időskorú/beteg hozzátartozó gondozásáról, pszichológiai, érzelmi elakadásokról vagy bármilyen személyes nehézségünkről.

Jelenleg több mint százötven segítő szervezet érhető el a bizdramagad.hu portálon. A hétvégén ezeknek a közösségeknek a munkatársai találkoztak, hogy kapcsolódási pontokat találjanak egymással, hogy a jövőben egymást erősítve, kiegészítve támogathassák a hozzájuk fordulókat.

Van az Egyháznak olyan formája, ami tud a mai világnak, a ma nyelvén szólni. Ez a nyelv a segítő szeretet nyelve – így köszöntötte a Bízd Rá Magad második országos találkozójára összegyűlt segítő szervezetek munkatársait, a közösségek képviselőit, a lelkipásztorokat, családreferenseket Erdő Péter bíboros, prímás. A főpásztor megköszönte a munkájukat és kiemelte, hogy a jövőben még fontosabbá válik, hogy minél szorosabb kapcsolatban legyen egymással a hívő közösség és az élet minden területén összetartson egymással.

A bíboros kitért arra a diskurzusra, amely az Egyház jövőjéről szól a szekularizálódó nyugati világban, ahol az emberek elidegenednek egymástól. Erdő Péter kiemelte: erre a félig pesszimista módon feltett kérdésre, hogy mi lesz az Egyház jövője, a válasz benne van az evangéliumban: „arról ismernek meg benneteket, hogy szeretitek egymást”.

A főpásztor felidézte, hogy a Bízd Rá Magad kezdeményezés a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tartós gyümölcse, amely

magas szakmai színvonalon, a katolikus szellemiség jegyében, a segítő szeretet nyelvén szól és támogat az emberi problémáinkban.

Erdő Péter arra emlékeztett, hogy a tavaly Budapesten megrendezett eucharisztikus kongresszus is gondviselésszerű volt, rá egy évre már nagy megpróbáltatások között él a világ: a háború, a gazdasági problémák és a szorongások részei az életünknek és ezek lenyomatai megvannak a családok mindennapjaiban is. Hangsúlyozta: a Bízd Rá Magad kezdeményezésnek is gondviselésszerű volt az időzítése.

Most egyre fontosabbá válik, hogy a hívő közösség az élet minden területén összetartson egymással – tette hozzá. Példaként a közel-keleti keresztényeket említette, akik több mint ezer éve élnek olyan környezetben, amely nem látja őket szívesen. A hívek ebben a környezetben nagyon sok mindenben tudnak testvéri módon együttműködni.

Jáki Zsuzsanna klinikai szakpszichológus, a Bízd Rá Magad Szolgálat tagja arra bátorította a jelenlévőket, hogy szőjék még szorosabbra, sűrűbbre annak a hálónak a szálait, amelyet a segítő közösségeik alkotnak, hogy minél kevesebben pottyanjanak ki a réseken. A találkozó célja, hogy ezek a műhelyek tudjanak egymás jógyakorlatairól és adott helyzetben a segítségkérőket egymáshoz is el tudják küldeni. A közösségi együttműködés kialakításának fontosságát és az erejét egy felméréssel támasztotta alá, amely kimutatta, hogy azok a fiatalok voltak a legkevéssé kitéve a depressziónak – amely a covid hatására mind gyakoribbá vált ebben a korosztályban –, akiknek erős társas támogatottsága volt. Jáki Zsuzsanna külön kiemelte a plébániák új közösségi tereit, amelyek lehetőséget adhatnak a szervezetek számára, hogy minél több emberhez eljuthassanak a jógyakorlataikkal.

A portál már több mint százötven segítő szervezetet fog össze – erről Soósné Erdő Klára beszélt. A Bízd Rá Magad közösség projekt vezetője felidézte az elindulás óta eltelt két év mérföldköveit. A segítő szervezeteket és azok szakembereit, jógyakorlatait, programjait bemutató portál az Egyházhoz hasonlóan a születéstől a sírig kísér. Hat életszakaszra bontva, problémák mentén rendszerezi az Egyház ajánlásával rendelkező szervezeteket és azok valós segítséget nyújtó jógyakorlatait. Soósné Erdő Klára felhívta a figyelmet arra, milyen sokféle módja jelenik meg a segítő szándéknak: van, aki imaháttérrel, kiadvánnyal, előadások, zarándoklatok vagy lelkigyakorlatok szervezésével, mások segélyvonalak vagy online társkereső működtetésével vesznek részt a közösség életében.

Több nagy sikerű program is megvalósult már a Bízd Rá Magad égisze alatt – tette hozzá a projektvezető –, ami azt jelzi, hogy sok kreatív, felkészült szakember része az Egyháznak. Kiemelte, hogy a házasság hetében az Élménytér játék alapötletét például a Szegedi Családpasztorációs Központ hozta. Ezt a Bízd Rá Magad párkapcsolatokkal foglalkozó szervezetei fejlesztették országos eseménnyé. Ennek keretében négy héten át 263 településről 1300 pár játszott a párkapcsolatáért. A program után kötetnyi visszajelzés érkezett a résztvevőktől a kapcsolataik megújításáról, a játék során kikristályosodó leánykérésről szóló elhatározásról.

A Bízd Rá Magad portál elindulása óta a segítő szervezetek több mint ezer programjáról adott hírt. Már háromszáz fölötti cikk érhető el, amelyek bemutatják a támogató közösségeket, azok szakembereit, az ő küldetésüket, személyes indíttatásukat ehhez a nehéz hivatáshoz.

A több mint százötven szervezetet a közös értékrend, az Egyház és a közösségek, Isten, a hit fűzi össze, azok a dolgok, amelyen az általuk végzett munka támaszkodik. Soósné Erdő Klára arra biztatott, tekintsünk büszkén az értékeinkre, és fontos, hogy ezt meg is tudjuk mutatni a világnak.

Az országos találkozó során a szervezők lehetőséget biztosítottak a segítő szervezeteknek a bemutatkozásra. Workshopok keretében 12 témakörben ismerhették meg a résztvevők egymás programjait, módszertanát olyan területeken többek között mint a családi életre nevelés, a kamaszkor kihívásai, a párkapcsolatok ápolása, a krízisben lévő kismamák ellátása, a szenvedélybetegséggel küzdők támogatása, az elvált hívek helyzete az Egyházban vagy éppen az önkéntesség és a fogyatékkal élő hívők kapcsolódása a közösségekhez. Délután kiscsoportokban egy-egy pasztorációs terület nehézségeiről, erősségeiről és az együttműködés lehetőségeiről osztották meg gondolataikat a résztvevők. Az elhangzott javaslatokat valamennyi jelenlévő bevonásával, kerekasztal-beszélgetés keretében ismertették.

A találkozón részt vett Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK Családügyi Bizottságának elnöke is, akinek feladatai közé tartozik többek között az, hogy eldöntse, mely javasolt szervezetek kerüljenek fel az egyházi jóváhagyás után a Bízd Rá Magad portálra. A püspök bemutatta az egyházi keretek között működő családbizottság közel három évtizedes tevékenységét. Kitért arra, hogy mi az, amivel gazdagodott – az ő vezetése alatt – az elmúlt két évben a családpasztorációs munka, és elárulta, hogy rövidesen elindul egy új sorozat, amelynek témája a házasságra való felkészítés lesz.

Marton Zsolt a folytatásban kiemelte a segítő szervezetek szerepét az Egyház és a családok életében. Úgy fogalmazott: a Bízd Rá Magad nagy öröm és ajándék. Közösség, mozgalom. Nem pusztán egy honlap, hanem egy kincsesláda, amely segítséget ad mindannyiunknak.

A püspök célként jelölte meg, hogy mélyíteni kell a szervezetek, közösségek kapcsolódását, együttműködését. Példaként hozta a korábbi időszakból ismert maszek, magánszektorban dolgozó kisiparost, aki önmaga próbált meg boldogulni. Marton Zsolt úgy vélekedett, hogy az Egyházban is van időnként ilyen jelenség, kiváló maszekok működnek, de sokunknak mégis az a felfedezése,

ha nemcsak maszekolunk, hanem összekapcsolódunk – mint a puzzle darabok –, akkor sokkal többre jutunk, mintha külön-külön foglalkoznánk valamivel.

A családügyi bizottság elnöke köszönetet mondott a Bízd Rá Magadnak, hogy megmutatja ezeket a puzzledarabokat és a kapcsolódási pontokat.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye/Bízd Rá Magad

Fotó: Prófusz Ádám

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria