Esperesi kerületek üléseit tartották a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében

Hazai – 2023. május 4., csütörtök | 15:27

Május 3-án, Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepén a nagykállói, illetve a szatmári esperesi kerület papjainak találkozóját tartották a felújított püspöki székházban, amelyen jelen volt Palánki Ferenc megyéspüspök, Heidelsperger István püspöki helynök, esperes (Szatmári Esperesi Kerület), Lengyel József esperes (Nagykállói Esperesi Kerület) és a kerületek papjai.

A találkozón Palánki Ferenc megyéspüspök szentmisét mutatott be a székház kápolnájában. A főpásztor elmélkedésében három pontban fogalmazta meg gondolatait.

Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok alakjáról, személyéről, arról, hogy merre jártak, túl sokat nem tudunk, csak a hagyományban maradt fönn néhány dolog, de arról igen, amit hirdettek – fogalmazott a megyéspüspök. – Nem a személyükön van tehát a hangsúly, hanem Jézuson, akit képviseltek, életük középpontjába állítottak, és akinek a tanítását továbbadták. A főpásztor először is arra hívta fel a paptársai figyelmét, hogy Jézus legyen az életük középpontjában: „Nem a mi személyünkön van a hangsúly, hanem Jézuson, aki meghívott és küld, valamint a gyönyörű tanításán, az igazi örömhíren, amely átalakítja az embert, a világot.”

Palánki Ferenc püspök második gondolatként az örömhír tapintatos átadásáról beszélt, amelyre az apostolok példát mutatnak. Szent Pál apostol így fogalmaz: „Figyelmetekbe ajánlom az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek” (1Kor 15,1), nem pedig rájuk erőltette. „Ezzel a felkínáló szeretettel, jósággal kell nekünk is az evangéliumot hirdetni, úgy, ahogyan bennünket szeret az Isten. Ő nem erőszakosan, hanem egyszerűen meghív, mellénk szegődik, mint az emmauszi tanítványokhoz, akiknek lángolt a szívük. Ezt a csodát mi is átérezzük, mert az Ő tanítása olyan út, amit ha végigjárunk, megismerjük az igazságot, és elindulunk az örök életre.”

Fülöp apostol megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát.” (Jn 14,8) Az ember szeretné látni az Istent, de nem láthatja úgy, hogy meg ne haljon. A főpásztor végül arra a felelősségre hívta fel a jelenlévők figyelmét, amelyre Jézus a Fülöp kérésére adott válaszában figyelmeztet: „Aki engem látott, az Atyát is látta.” (Jn 14,9) Mekkora feladat ez nekünk, akiket atyáknak szólítanak, hogy aki lát bennünket, az Jézust lássa, a mennyei Atyát, akit képviselünk, akinek örömhírét hirdetjük, felkínáljuk, és akihez el szeretnénk vezetni másokat, mint ahogy Fülöp elvezette Natanaelt. És ha valakit szíven talál az evangélium, az elvezet másokat Jézushoz, Jézus pedig elviszi őt az Atyához – zárta beszédét a megyéspüspök.

Az esperesi kerületek ülésén a jelenlévők a szinodális út három nagy témakörére: a közösségre, a részvételre és a küldetésre fókuszáltak. Ezen belül a lelkipásztorok beszámoltak az egyházközségeikről: működő közösségekről, lelkiségi mozgalmakról, karitatív munkáról, a Szent László Imaszövetségben való aktív részvételükről, a képviselő-testületek, világi hívek liturgiában, a közösségi életben való részvételéről, valamint a papi közösségekről. Az ülés során a témákat érintő ötletekről, bevált módszerekről, javaslatokról, fejlesztési lehetőségekről is szó esett, és az egyházközségek jövőképét, az ehhez szükséges feladatokat, tennivalókat is megfogalmazták.

A kerületi ülések a következő hetekben a püspöki székházban folytatódnak: május 10-én a nyíregyházi, 17-én pedig a kisvárdai, polgári esperesi kerületek lelkipásztorai találkoznak.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria