Év végére befejeződik a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola energetikai korszerűsítése

Hazai – 2023. március 29., szerda | 9:02

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a központi épületének (Vác, Schuszter Konstantin tér 1–5.), valamint a Szent Miklós téri oktatási egységének (Vác, Szent Miklós tér 1–2.) energetikai felújítását megelőző előkészítési munkákat valósított meg, uniós forrást magában foglaló pályázat keretében. A projekt célja a főiskola energetikailag még nem megfelelő épületeinek korszerűsítése.

A központi épület közel 240 éves, fűtött alapterülete 6949,42 négyzetméter. Energetikai szempontból GG kategóriába tartozik, azonban műemléki védelme miatt energetikailag csak korlátozottan korszerűsíthető. Ezt követően DD kategóriába kerül.

A Szent Miklós téri épület 135 éves, fűtött alapterülete 1072,1 négyzetméter. Energetikai szempontból FF kategóriába tartozik. A tervezett energetikai korszerűsítést követően CC kategóriába kerül.

A projekt keretében mindkét épület energetikai korszerűsítésének előkészítő feladatai zajlottak, köztük kiemelten az épületek engedélyes és kiviteli tervdokumentációinak elkészítése, valamint a felújítási munkákat ellátó vállalkozók kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Mindkét épület esetében aláírták a kivitelezési szerződéseket.

A Szent Miklós téri épület felújítása már a felénél tart; a központi épület esetében tavasszal kezdődnek a munkálatok. Az év végéig várhatóan mindkét épület felújítása befejeződik.

A projekt céljai: a fejlesztéssel érintett épület energetikai célú megtakarításai; a főiskola gazdasági hátterének javítása; a célcsoport esélyegyenlőségi helyzetének javítása; a főiskola munkavállaló-megtartó képességének javítása; korszerű és hatékony oktatási környezet kialakítása; a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése; az egyházmegyén belüli társadalmi kohézió megteremtése; az éghajlatváltozás mérséklése, az energiafüggőség csökkentése; az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése; a település népességmegtartó képességének javítása, a migráció csökkentése. A projekt zárásának dátuma: 2023. március 31.

Forrás és fotó: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria