Ezüstmiséjét ünnepelte Janka Ferenc görögkatolikus parókus, teológiai tanár

Hazai – 2020. január 9., csütörtök | 16:25

Január 5-én ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját Janka Ferenc görögkatolikus esperes, parókus, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola tanszékvezető főiskolai tanára a veszprémi Feltámadt Üdvözítő-templomban.

Janka Ferenc parókust Keresztes Szilárd görögkatolikus püspök szentelte pappá 1995. január 8-án Makón. Az évforduló alkalmából tartott hálaadó Szent Liturgián részt vett Udvardy György veszprémi érsek, Márfi Gyula nyugalmazott érsek, Korzenszky Richárd bencés szerzetes, nyugalmazott tihanyi perjel, Nyiredy Maurus bencés szerzetes, plébánoshelyettes, Nagy Károly apátkanonok, plébános, Stadler László Dezső plébános és Felker Zsolt káplán.

Az ünnepi liturgia szónoka Udvardy György érsek volt, aki a papság küldetéséről beszélt prédikációjában. Kiemelte, a karácsonyi ünnepkör egészen sajátos módon engedi a papság feladatát értelmezni, mivel egészen közel visz szolgálatuk lényegéhez. Karácsonykor és vízkereszt ünnepe előtt is látjuk, hogy föltárulkozik előttünk az Isten teljessége. Meghívja a papot: ugyanaz legyél, aki én vagyok.

A liturgia során is elhangzott a gazdag ifjú kérdése: „Mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet?” Erre a kérdésre Janka Ferenc is megadta a választ, látjuk a készséget életében, a különböző szolgálatokban, amikor a megszentelő vagy a tanítói szolgálatot végzi, vagy a hivatalt képviselte, és akkor is, amikor missziós feladatot tölt be, ahogy most is, ebben a közösségben. „Te azonban viseld el a bajokat, teljesítsd az evangélium hirdetőjének a feladatát” – hallottuk Pál apostol figyelmeztető szavát, amit akkor mond, amikor már pontosan tudja, hogy közel a kivégzése, a halála.

Ez a 25 éves évforduló is ebben erősít meg, ebben bátorít – folytatta a főpásztor. A pap jelenvalóvá teszi Krisztus szeretetét. Oly gazdag ez a liturgia, amit most ünneplünk, amennyire egy pap élete is. A pap nem tudja erővel senkire rákényszeríteni Krisztusnak, Istennek a szeretetét, de rámutatni igen. A pap nem csak úgy tesz, mint Krisztus, hanem hisszük, hogy a papban Krisztus cselekszik. Mégpedig úgy, ahogyan vízkereszt ünnepe, illetve Jézus Krisztus megkeresztelkedése is gyönyörűen föltárja előttünk. „Van okod, van jogod – szólt a jubilánshoz –, hogy saját magadra értsd, mikor majd elhangzik a liturgiában: ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik.”

A Szent Liturgia végén a jubiláns köszönetet mondott a főpásztornak, a paptestvéreknek, a papnövendékeknek, az asszisztenciának, az ünneplő közösségnek, minden jelenlevőnek a részvételéért. Ezt követően Sebőné Dohanics Éva, az egyházközség elnöke mondott köszöntőt, kifejezve örömét, hogy Janka Ferenc és felesége szolgálja és tartja össze az egyre növekvő veszprémi görögkatolikus közösséget. Az ünnep befejezéseként Janka Ferenc ezüstmisés áldásban részesítette a papságot és a híveket.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria