Ezüstmisét ünnepeltek Ságújfaluban

Hazai – 2022. július 1., péntek | 14:32

Kapás Attila pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából mutatott be ünnepi szentmisét június 25-én a Nógrád megyei Ságújfalu Szent László-templomában.

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! –
hála legyen Uram!
hála legyen!

Sík Sándor: Te Deum (részlet)

A ságújfalui Szent László-templom adott otthont Kapás Attila ünnepi szentmiséjének, aki pappá szentelésének huszonötödik évfordulóját ünnepelte paptestvéreivel, a hozzá tartozó hat egyházközség hívőközösségével és a meghívott vendégekkel együtt.

Attila atyát 1997. június 21-én Vácon szentelte pappá Keszthelyi Ferenc megyéspüspök. A szentmise kezdetén az ünnepelt köszöntötte a jelenlévőket, és megemlékezett azokról az elhunyt társakról, akik az elmúlt évek alatt vele szolgáltak. Kapás Attila néhai kántorok, sekrestyések szolgálatát elevenítette fel, majd fogadta Dénes László világi elnök köszöntését. Emlékszalagot kötött a templom védőszentjét ábrázoló zászlóra, amely a 2017-es Szent László-év óta ékesíti a ságújfalui templomot. A szalag felirata Attila atya papi jelmondata:

 Törekedjél arra, hogy Isten megbízható munkása légy.” (2Tim 2,15)

Tizenhárom évvel ezelőtt helyezték Kapás Attilát a Ságújfaluhoz tartozó egyházközségek szolgálatára. Megérkezése előtt egy lelkigyakorlat alkalmával kezébe került Hevenesi János jezsuita szerzetes Berta Ferenc atyáról írott könyve. A könyv első lapján elolvasta a helységnevet: Ságújfalu – emlékezett vissza Kapás Attila.  „Éppen ide helyezett engem a püspök atya.”

Varga László, a váci székesegyház karnagya mondta a szentbeszédet. Elsősorban a hűségről szólt, amely a fiatal papi lélek lángolásából, lelkesedéséből egy emberöltő elteltével is megmaradt. A hűségről, amely az ezüstmisés Attila atyát Isten szolgálatában megtartotta. Jézus Szíve és Szűz Mária Szíve ünnepéhez kapcsolódva említette azt a papi szívet is, amely a nehézségek, megpróbáltatások, örömök idején is mindig a jóságos Istenhez ragaszkodik. Érzékletes példával szemléltette a papi létet: amikor Attila atya az egyházi rend szentségében részesült, akkor kezdett a tengeren járni és

Péter apostol példájára megtanult Krisztus kezébe kapaszkodva a szent szolgálatban megújulni, a reménység hirdetőjévé válni.

Az áldozat liturgiájában öröm volt együtt látni a papi testvéri közösséget: legmesszebbről – Nagyváradról – a vizslási származású Fodor József atya érkezett.

A szertartás alatt énekszolgálatot teljesített a karancskeszi Szent Mihály kórus.

A szentmisét ezüstmisés áldással zárta Kapás Attila. Záróénekként elhangzott az ősi székely himnusz.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria