Huszonöt éves az alsópáhoki Kolping Hotel

Hazai – 2021. október 5., kedd | 14:21

A szent őrzőangyalok ünnepén, október 2-án hálaadó szentmisét mutatott be Udvardy György veszprémi érsek az alsópáhoki Kolping Hotel megnyitásának 25. jubileuma alkalmából a helyi Szent Kereszt felmagasztalása templomban.

A szentmisén koncelebrált Wolfgang Kretschmer prézes (Németország); Eduard Birrer (Svájc); Kövesi Ferenc, a Magyar Kolping Szövetség prézese; Bóka Tibor alsópáhoki plébános és Tóth Tamás hévízi káplán. A hálaadó szentmisén jelen volt Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára.

Kövesi Ferenc köszöntőjében elhangzott: „Kettős ünnepre gyűltünk össze: A német–magyar partnerkapcsolati találkozón születésnapot is ünneplünk, hiszen 25 éves az alsópáhoki Kolping Hotel. Szeretettel gondolunk vissza mindazokra, akik a kezdetekkor beletettek apait-anyait, hogy ez a komplexum elkészüljön.”

Udvardy György veszprémi érsek köszöntőjében elhangzott: Isten megáldja az emberi erőfeszítéseket. Ő adja ajándékba a kegyelmet, az inspirációt, az ötletet, de megáldja az ember erőfeszítését, különösen akkor, ha ez együttműködő testvéri közösségben történik.

Szentbeszédben a főpásztor úgy fogalmazott: Sokszor úgy érezhetjük, legfőképpen a gonosz lélek hatalma irányítja a világ törvényeit, folyását, és az ember csak alig tudja befolyásolni még a közvetlen környezetét is, és sokszor saját életére is úgy tekint, mint amit csak részben tud irányítani. Az ember Jézus Krisztus halálában és feltámadásában, illetve a mi feltámadásunk ígéretében mindent megkapott ahhoz, hogy uralkodni tudjon elsősorban önmagán, vágyain, elgondolásain, céljain, de legyen módja befolyásolni a közösség, a társadalom, a kultúra alakulását is.

Van módunk, lehetőségünk a világ erőivel szembeszállni, a krisztusi törvényeknek megfelelően élni – mutatott rá az érsek. – Amikor az ember megéli a kicsinységét, akkor képes igazán felismerni Isten szeretetét. A kicsiny gyermek, az Istenre hagyatkozó, az Istenben feltétel nélkül bízó ismeri fel Isten nagyságát.

Amikor kicsiny vagyok, amikor emberi mérlegelés nélkül bízom Isten jóságában, hatalmában, akkor vagyok önmagam.

Udvardy György érsek kiemelte: az isteni szeretet részesei vagyunk. Van módunk felismerni megajándékozott voltunkat, Isten nagyságát – és ezáltal saját emberi méltóságunkat és emberi küldetésünket.

Ma is ez a misszió alapja: bátran végezzük missziós szolgálatunkat, mert ismerjük Krisztust, ismerjük az Atyát, megkaptuk a Lélek erejét, és tudjuk, hogy ezáltal uralkodni tudunk a gonosz lélek felett. Isten rendjét szeretnénk megvalósítani – hangsúlyozta a szónok.

Hozzáttete: a missziónak, amely Krisztustól származik, különböző formái vannak. Ez az egyik kiemelkedő forma, amelyet ma itt ünneplünk a Kolping-családdal együtt. Hálásak vagyunk e pihenőhely, e hotel létrehozóiért, hiszen az elmúlt 25 évben hány és hány csoport, család jött ide, akik az itt eltöltött időben megújulhattak egymás szeretetében, és megerősödtek missziós küldetésükben, a társadalom szolgálatában.

Amikor a hotel 25 évnyi működését ünnepeljük, nem az épületet, hanem az embereket, a találkozásokat, az Istenhez hívást, a közösséget, a testvéri együvé tartozást, az együttműködést ünnepeljük.

Homíliája végén a veszprémi érsek rámutatott: szükséges, hogy Istenben erősödjünk, szükséges, hogy tisztázzuk szándékainkat, hogy mindaz, amit teszünk, a krisztusi missziót szervesen erősíti, építi-e.

A hálaadó szentmise végén Bánhidy Vajk, a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (KOSZISZ) igazgatója, a Magyar Kolping Szövetség országos alelnöke köszönetét fejezte ki a főpásztornak, hogy figyelemmel kíséri munkájukat és részt vesz a közös ünneplésben.

*

A szentmisét követően került sor az alsópáhoki Kolping Hotel jubileumi ünnepségére.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria