Isten országa Jézus Krisztusban jött el közénk – Egyházmegyei napot tartottak Kaposváron

Hazai – 2024. május 28., kedd | 14:53

Immár hagyománnyá vált, hogy az egyházmegye alapításának évfordulójához közeledve közös ünneplésre hívják a papságot és a híveket a Kaposvári Egyházmegyében. Idén május 25-én rendezték meg az egész napos programot, melynek keretében ministránstalálkozót is tartottak.

A rendezvény a katolikus zeneiskola fúvószenekarának és HarMónikum kórusának térzenéjével kezdődött, Rozina Gábor és Kalocsainé Pintér Mónika vezénylésével.

Ezt követően Varga László kaposvári megyéspüspök mutatott be ünnepi szentmisét az egyházmegye papságának jelenlétében, mintegy százötven ministráns szolgálatával.

Szentbeszédében a főpásztor arra buzdított, hogy gyermeki bizalommal hagyatkozzunk az Atya szeretetére.

„Bizony, mondom nektek, aki nem úgy fogadja Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda” – mondta Jézus. Isten országa nem egy földrajzi hely, Isten országa egy személyben, az Úr Jézus Krisztusban jött közénk. A vele való kapcsolatnak fontos titkát árulja el a mai evangéliumban Jézus.

Hogyan kell fogadnunk őt az életünkben, aki maga Isten országa, s akiben megjelent Isten szereteturalma?

Jézus Krisztus egész lényét, személyiségét, vágyait, gondolatait és lelkét betöltötte az Atya szeretete. Egész lényét „uralta” Isten szeretete.

Isten országa, Isten szereteturalma benne jött el közénk

– emelte ki Varga László püspök.

Mit jelent az, hogy gyermekként fogadjuk Isten szereteturalmát az Úr Jézus Krisztusban? Az egész kicsiny gyermekek hisznek a szüleiknek, s az egész életüket rájuk bízzák. Jézus Krisztusról nem elég tanulni, vagy ismerni az Egyház tanítását és az evangéliumokat. Hinni Jézus Krisztusban azt is jelenti, hogy rábízzuk magunkat.

Életednek melyik területét bíztad rá Jézusra vagy Isten szeretetére? – tette fel a kérdést a főpásztor. –

Hol vannak azok a dolgok, kapcsolatok, helyzetek a te életedben, ahol Jézus Krisztus az Úr, ahol nem te irányítod a kapcsolatot?

Minél több ilyen helyzet és kapcsolat van, annál teljesebben tud betölteni Jézus Krisztus személye, lelkülete és szeretete.

A gyermekek hisznek a szüleiknek. Mersz-e egyre jobban bízni, s mered-e egyre jobban rábízni magad papként, gyermekként, fiatalként, családosként Jézus Krisztusra? A gyermekek engedelmeskednek a szüleiknek.

Az engedelmesség szó nagyon lejáratódott napjainkban: infantilizmusnak tartják, ha valaki engedelmeskedik egy másik embernek; meg kell valósítani, ki kell bontakoztatni magunkat, és ebbe nem fér bele az engedelmesség. De az evangéliumokban az engedelmesség nem katonai fogalom; nem infantilizmus, hanem szeretetből való függés.

Mersz-e függeni szeretetből, szeretettel az Úr Jézus Krisztustól?

A félelmeid mutatják, hogy hol tartasz; a szorongásaid, „kiakadásaid”.

Amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogyan szeretnéd, amikor kicsúszik az irányítás a kezedből, akkor vissza kell térned a függésbe, az engedelmességbe.

A félelmek, kiakadások, a vádaskodások és önigazolások azok a pontok, ahol egyáltalán nem vagy csak részben bíztad rá magad Isten gondviselő szeretetére. Nem mered elhinni, hogy Ő irányítja az eseményeket, és nem mered elhinni, hogy szeretetből teszi ezt.

A gyermekek engedelmeskednek, szeretetből, önként függnek a szüleiktől. Ha be akarsz lépni Isten országába, el kell sajátítanod az engedelmességet. A gyermekek szeretik szüleiket, és válaszolnak a szeretetükre. Ha elindulunk ezen az úton, akkor az egész életünk szeretetválasz lesz Isten irántunk való szeretetére.

Ha elindulunk a bizalom, a tőle való függés és a neki való engedelmesség útján, akkor megjelenik Isten országának igazságossága, békéje és öröme az életünkben,

mert a békesség és öröm biztos jele annak, hogy befogadtad Isten országát, és beléptél oda – fogalmazott a kaposvári megyéspüspök.

A szertartás végén átadták a Kaposvári Egyházmegye által alapított Tanúságtevő Életért díjat, amelyet idén Bíró László püspök, katonai ordinárius; Császár Antalné hitoktató; Németh Imre és Németh Imréné közösségszervezők, valamint Margaritha Valappila nővér vehetett át.

A szentmisét követően a fiatalokat és a ministránsokat korcsoportonként külön előadásokra és játékra hívták a Nagyboldogasszony Iskolaközpont épületébe és udvarára.

A székesegyházban Varga László püspök a szinodalitásról tartott előadást, melynek kezdetén leszögezte: Ferenc pápa szeretné, ha szinodális egyházzá válna a Katolikus Egyház. A Szentatya szándéka, hogy minden megkeresztelt katolikussal együtt keresse a választ az idők jeleire az evangélium tanítása mentén. A cél most is a megújulás és mindannak megvalósítása, amit a II. Vatikáni Zsinat tanított az Egyházról mint Isten népéről a Szentlélek vezetése alatt.

Az Egyházról a legtöbb embernek a pápa jut eszébe, a bíborosok, a püspökök és talán még a hívek; ha Egyházról beszélünk, akkor egy hierarchikus kép jön elénk – mondta a kaposvári főpásztor. – A II. Vatikáni Zsinat nem ezt az egyházképet hangsúlyozta, hanem az Egyházról mint Isten vándorló népéről beszélt a Szentlélek vezetése alatt. Ez azt jelenti, hogy

az Egyház minden tagjának joga, lehetősége és kötelessége megtanulni figyelni a Szentlélek vezetésére.

Délután újra a székesegyházban gyűltek össze a résztvevők, ahol a „Legkedvesebb bibliai történetem” című rajzpályázat díjkiosztóját tartották.

Immár harmadik éve rendeztek alkotói pályázatot az egyházmegye hittanosai számára. Idén 880 pályamunka készült el. Az óvodásoktól a középiskolásokig minden korosztály pályázóitól kerültek rajzok a szakmai zsűri elé. 250 kiemelkedő alkotást díjaztak oklevéllel, s mintegy 50 gyermeket részesítettek tárgyjutalomban.

Farkasné Magyar Anikó hitoktatási szakmai vezető a rajzpályázat kapcsán elmondta: 67 felkészítő tanár és hitoktató segítette az alkotómunkát, melynek során a gyerekek kedvenc bibliai történetüket rajzolhatták le, általuk választott technikát alkalmazva.

A legnépszerűbb történetek között szerepelt a teremtés, Noé története, Jézus születése, illetve a kánai menyegző; de sokan rajzolták meg az utolsó vacsorát, a golgotát, Krisztus feltámadását.

A szakmai vezető hozzátette: a díjazott alkotásokon felül emléklapot és a legszebbnek ítélt alkotásokból készült könyvjelzőt ajándékoztak minden résztvevőnek.

A tervek szerint a következő években is meghirdetnek hasonló alkotói pályázatokat.

A nap folyamán a Kossuth téren felállított sátraknál lehetőség nyílt közelebbről is megismerkedni az egyházmegye egy-egy szolgálatával, intézményével, lelkiségi mozgalmával.

Az egyházmegyei nap dicsőítő imádsággal ért véget, amelyet a Meghívtál zenekar és az egyházmegyében szolgáló gitáros kórusok tagjai vezettek.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Videó: Szerafin Zoltán

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria