Ki-ki a maga gazdagságával – Ökumenikus istentisztelet Szombathelyen

Hazai – 2022. január 21., péntek | 19:10

Az ökumenikus imahét keretében Szombathelyen az evangélikus templomban gyűltek össze a keresztény felekezetek hívei január 20-án. Igét hirdetett Szemerei János evangélikus püspök, Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, valamint Székely János szombathelyi megyéspüspök.

A híveket Szemerei János köszöntötte. „Ma a világ négy égtáján élő testvéreinkkel imádkozunk az egyház látható egységéért. Minden imahétnek megvan a maga jellegzetessége. Az idei anyagát a Közel-keleti Egyházak Tanácsa készítette elő. A bibliai igehely kiválasztását az újszülött Királyhoz látogató napkeleti bölcsek látogatása ihlette: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt” (Mt 2,2). A betlehemi csillag Krisztus jelenlétére mutat, aki nyilvánvalóvá lett számunkra, és akinek fénye ránk ragyog. Függesszük tekintetünket erre a csillagra, és engedjük, hogy bennünket is vezessen” – fogalmazott az evangélikus püspök, arra buzdítva, hogy az egyház látható egységét szem előtt tartva együtt tegyünk nemes bizonyságot Krisztusról.

„Álljunk Isten elé örömmel és hálaadással, hozzunk elé minden beteget, szenvedőt, a társadalom peremén élőket, menekülteket, gyökereiktől elszakítottakat. Tudjuk, hogy Isten világossága el tudja oszlatni a mi sötétségünket. Amikor most az egyház egységéért imádkozunk, mi és közösségeink, legyünk világossággá, amely a megváltó Jézushoz vezérel másokat” – hívott közös imádságra Székely János szombathelyi megyéspüspök, akitől Steinbach József református püspök vette át a szót: „Kijelentetted magad teremtett világodban, és minden embert színed elé hívsz. Láttuk Jézus csillagát életünkben, s eljöttünk, hogy imádjuk Őt, mint egykor a napkeleti bölcsek. Ma felajánljuk önmagunkat, s kérjük, hogy a Szentlélek legyen jelen közöttünk.”

Székely János beszédében kiemelte: Krisztushoz az ökumenén keresztül vezet az út. Ez az út a megtérés útja, amelyen járva egymástól tanulunk, egymásból gazdagodunk. Ahogyan valaha a bölcsek ajándékokkal mentek az újszülötthöz, úgy mennek a különböző keresztény felekezetek is Jézushoz, a jászolhoz, és viszik a maguk ajándékait, amelyekből mindannyian gazdagodhatnánk. A protestáns testvérek viszik a Biblia szeretetét és tiszteletét; az ortodoxok az Istennel való egyesülés, a misztika mélységét, a katolikusok a szentségek valóságát, amelyek által megtapasztaljuk és felismerjük: Krisztus 2000 év óta cselekvő módon van velünk, s közvetíti az Eucharisztia titkát.

Krisztus fénye bevilágíthatná az egész emberiséget: nemcsak egyházainkat, de az egész világot. Egyedül Krisztus taníthat meg arra, hogy egymás testvérei legyünk. A Teremtő Atya azért adta nekünk a Föld javait, hogy mindenki emberhez méltó életet élhessen. Mennyire messze van most ettől az emberiség… Jelenleg a Föld nyolc leggazdagabb emberének annyi a vagyona, mint a Föld lakossága szegényebbik felének összesen. Ma hat másodpercenként hal éhen egy gyermek, s az emberek tizenhét százalékának nem jut tiszta ivóvíz. Milyen döbbenetesen igazságtalan ez. Krisztus fénye kell hogy bevilágítsa az ember szívét és értelmét ahhoz, hogy képesek legyünk felépíteni egy igazabb, emberibb világot. Krisztus világosságában kellene látnunk Isten álmát is a családról, a férfi és a nő szerelméről, s az abból fakadó élet természetéről, hogy az élet szeretetből szülessen… vagy a szabadságról, amely nem a valóságtól elszakadó önkény, hanem Isten harmóniájának felismerése.

Csak az igazság mentén tud az ember kibontakozni és élni. A valóság nem az ellenségünk, hanem az igazság, Isten gyönyörű és megtartató törvénye. Az értelmünk is ezekre irányul, s akaratunk akkor működik jól, ha semmi nem köt gúzsba. Ahogyan Jézus is mondja: „Az igazság szabaddá tesz titeket” (Jn 8,32).

Steinbach József református püspök arra emlékeztetett, hogy Isten gyermekei mindenkit meghallgatnak, de döntéseik meghozatalában csakis az Úrra hallgatnak. Engedelmesek, és válaszolnak az isteni hívásra: elindulnak, sőt az úton végig kitartanak. Úgy, ahogyan a napkeleti bölcsek is mindvégig kitartottak; akkor is, amikor Jeruzsálemben látták Heródes gonoszságát, és Isten népének közömbösségét. Látták, megértették és befogadták a jeleket. Hűségesek voltak, s végül megérkeztek. Akik állhatatosak, azok meg fognak érkezni Istenhez, ahogyan a napkeleti bölcsek is megérkeztek Betlehembe, hogy ott leborulhassanak Jézus előtt, akiben felismerték Krisztust, a Világ Megváltóját.

Az ünnepi istentiszteleten a VOX Savariae Ökumenikus Vegyeskar látta el a zenei szolgálatot.

Az ökumenikus istentiszteletről készült hangfelvétel a beszédekkel együtt ITT meghallgatható.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria