Lezárult a szinodális folyamat egyházmegyei szakasza a Nyíregyházi Egyházmegyében

Hazai – 2022. június 16., csütörtök | 11:29

Az egyházmegyei szinódusi napra minden esperesi kerületből és intézményi területről érkeztek delegáltak Máriapócsra június 11-én. A világszinódus egyházmegyei szakaszát lezáró esemény a Szentlélek és az Istenszülő segítségül hívásával kezdődött, majd a delegáltak összegezték a nyolc hónapja elindult folyamatot.

A Ferenc pápa által meghirdetett, szinodális egyházért indított világszinódus egyházmegyei szakaszát lezáró napot a máriapócsi kegytemplomban Paraklisszal kezdték az egyházközségek és intézmények, papok és világi delegáltak részvételével. A szertartást Szocska A. Ábel megyéspüspök vezette, aki elmélkedésében visszautalt a nyolc hónappal ezelőtti út nyitányára. A közös imádság után a jelenlévők átvonultak a Családvár zarándokközpontba.

Püspöki megnyitójában Szocska Ábel a szinodális egyház Ferenc pápa által kiemelt kulcsszavait idézte: a közösség, a részvétel és a küldetés fogalmát.

„A meghirdetett szinodalitást úgy értelmeztem magamban – mondta a főpásztor –, mintha Ferenc pápa odalépett volna hozzám és megkérdezte volna tőlem: hogy vagy? Mikor elhangzik ez a kérdés, van, aki meg sem hallja, van, aki felületesen válaszol rá, van, aki magáénak érzi a kérdést, és elmondja, hogyan is érzi magát. A Szentatya, most megkérdezett minket, és mi is magunkat, személyesen és egyházmegyei szinten: hogy vagyunk? S a kérdésre adott válaszok által kaptunk egy tükröt, melyben észrevehetünk pozitív és negatív dolgokat egyaránt, de fontos volt a tapasztalatcsere és a találkozás lehetősége is.”

A kettős irányban – az egyházközségekben és az intézményekben – elindult párbeszéd többnyire személyes és csoportos formában valósult meg. Ezek összegzésére a Nyíregyházi Egyházmegye mind a kilenc esperesi kerületének esperese és a kerületekből delegált egy-egy világi hívő, valamint az egyházmegye szociális, oktatásügyi és hitoktatási területeinek képviselői is vállalkoztak a szinodális folyamat egyházmegyei szakaszának megbízottja, Polgári László atya koordinálásával.

Polgári László – az elhangzottak szintéziseként – ismertette a felmérések alapján készített összefoglaló dokumentumot. Beszélt többek között az egyházról alkotott jövőbeli vízióról, az egyházközségekben szükségessé váló új szemléletről, a lelkipásztori munkában várható hangsúlyeltolódásokról, a megfogalmazott kritikáról, a javaslatokról.

A főpásztor mindenkinek megköszönte a részvételt. „Az elvégzett munkából kitűnik a Nyíregyházi Egyházmegye sokszínűsége, s az is, hogy milyen jó munkatársaim vannak” – mondta. „A szinódusnak csak akkor volt értelme, ha lesz folytatása is. A munkadokumentumot egyrészt továbbítani fogják a Szentatyának, ugyanakkor alapja lehet egyházunk, egyházmegyénk jövőbeli lelki építkezésének” – tette hozzá.

Végül a jelenlévők közösen elimádkozták a Nagy Doxológiát, majd kötetlen együttléttel és szeretetvendégséggel zárták a napot.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg: P. Tóth Nóra

Fotó: Orosz Rita/Máriapócs Nemzeti Kegyhely

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria