Nem a papság, hanem az ember van válságban – Papi rekollekció Bíró László nyugalmazott püspökkel

Hazai – 2023. február 19., vasárnap | 19:15

Megkezdődtek a 2023-as papi továbbképzések a Székesfehérvári Egyházmegyében. Az idén hat alkalommal tartanak rekollekciót, amelyek a székesfehérvári székesegyházban kezdődnek közös szentségimádással, majd tájékoztatókkal, előadásokkal folytatódnak – Spányi Antal megyéspüspök felkérésére – Bíró László nyugalmazott tábori püspök vezetésével.

A február 16-án rendezett első rekollekción Spányi Antal püspök a zsolozsma közös elimádkozása után a papság apostoli küldetésének beteljesítéséért fohászkodott az Oltáriszentség előtt. „Imádkozunk, hogy tisztán lássuk azt a küldetést, amelyet ránk bíztál az Egyházban. Tisztán lássuk az Egyházat, amelynek ma nehéz a helyzete, és annyiféle támadást kell kiállnia. Tisztán lássuk az embert, aki tévelyeg a világban, és tisztán lássuk az Egyház igaz és biztos tanítását, amelyet képviselnünk kell számukra. Tisztán akarunk látni Téged, ki apostolaidat megszólítottad, és feltetted a kérdést nekik: »Kinek tartanak engem az emberek?« És megszólítasz minket is papokat, hogy kinek tartunk mi Téged?”

A találkozón a főpásztor felhívta a figyelmet a 2023-as esztendő központi eseményeire, majd felkérte Kissevichné Toldi Hajnalkát, hogy mutassa be a novemberre meghirdetett egyházmegyei életvédő nap tervezetét. Ezt követően Dózsa István egyházmegyei vagyonkezelő adott gazdasági tájékoztatást.

Bíró László püspök a papi rekollekción első előadásában a papi hivatás alapjáról, a Jézussal való személyes és élő kapcsolatról szólt. A nyugalmazott tábori püspök felidézte: egy papkollégája egy beszélgetésben így határozta meg a papi lelkiség lényegét: „Valamiért nem lehet élni, csak Valakiért.” Bíró László családpasztorációs püspökként is azt vallotta, hogy a legfontosabb a személyesség.

Ha egy házasságban elvész a személyes kapcsolat, összedől a házasság. A papságnál ugyanez történik, ha meglazul az istenkapcsolat.

Mert nem lehet egy intézményért élni egy egész életen át. És ha sokszor nehéz is a helyzet, kevés a hívő, a papi identitás akkor sem a külső körülményektől függ, hanem a személyes kapcsolattól. Ha egy házasságban megvan a személyes kapcsolat a két ember között, akkor a betegség még nagyobb szeretetet hoz elő belőlük; ha nincs meg a személyes kapcsolat, akkor a legkisebb teher is agyonnyomja őket – mondta. Kiemelte, mennyire fontos, hogy a pap a szentségimádásban személyes kapcsolatot ápoljon az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal.

Sok vajúdás van a papság körében, amelyek eléggé nyilvánosan zajlanak. De nem a papság van válságban, hanem az ember

– hangsúlyozta Bíró László. – Ahogyan a házasság intézménye sincs válságban, hiszen azt is Isten álmodta meg; az is azember miatt került válságba.

Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

A nyugalmazott tábori püspök további rekollekciós beszédeiben Sarah bíboros a papságról írt könyvének témáit bontja ki.

Forrás: Berta Kata/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Székesfehérvári Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria