Rábízhatjuk szeretteinket – Nagyszülők zarándokoltak Alsószentivánra

Hazai – 2019. október 14., hétfő | 17:29

A Fatimai Szűz első hazai kegyhelyén, Alsószentivánon Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök mutatott be október 13-án ünnepi szentmisét, amelyen áldásban részesítette a zarándok nagyszülőket.

A két éve példaértékű együttműködéssel felújított kegyhelyre mintegy ezerötszázan érkeztek, hogy a főpásztor vezetésével hálát adjanak életükért, és a Szűzanya szerető közbenjárását kérjék családjaikért, hozzá forduljanak segítségért minden ügyükben.

A szentmisében Spányi Antal püspök Szűz Mária közbenjárásáról beszélt, amelyet az Egyház kétezer éves történetében sokan megtapasztaltak.

Helter István plébános köszöntötte a megyéspüspököt, paptestvéreit és az egyházmegye határain túlról is érkezett zarándokokat. Felhívta a figyelmet, hogy nem csak hálát adni jöttek a kegyhelyre és imádkozni a nagyszülőkért a fatimai imaalkalmak záróalkalmán. A búcsúnapon a szeretet kézzelfogható jelét akarják adni azzal, hogy adományt gyűjtenek Kovács Elena családjának a beteg kislány gyógykezeléséhez.

Spányi Antal püspök a hívekhez szólva kiemelte: az egész egyházmegyében kiemelt nap az alsószentiváni október 13-i ünnep. A hely kegyelmi kisugárzása messze meghaladja a település határait. Nemcsak Alsószentiván és környéke nagyobb körzetében érzik az emberek az első magyarországi fatimai kegyhely vonzását, hanem távolabbról is érkeznek zarándokok, hogy elhozzák örömeiket, reményeiket, és egész életük küzdelmeit rábízzák az Égi Anyára.

A főpásztor beszédében felidézte, hogy a fatimai Szűz abban az esztendőben jelent meg három gyermek számára, amikor a kommunizmus is hatalomra jutott, majd elsöprő erővel támadás indult az Egyház, a keresztény hit ellen, az ateista világkép hirdetésével. Napjainkban is hasonló a helyzet: veszély fenyegeti azt a keresztény értékrendet, amelyet kétezer esztendő óta mi, hívők magunkénak vallunk. „Az ember élete azonban nemcsak panasz és jajszó, reménytelenség és szenvedés. A Szentlélek elrejt mindannyiunk életébe sok-sok örömet. Szívünk és lelkünk így kezd hálát adni Istennek és törekszik Jézus felé. Mária ebben segít bennünket, hogy Vele együtt dicsőítsük a Mindenható Atyát. Ő látta, hogy Fia magára vállalta szenvedéseinket, keresztjeinket magához ölelte. Rábízhatjuk ezért szeretteinket, azokat, akikért aggódunk, mert betegek, vagy nem úgy alakulnak a dolgaik, ahogy szeretnénk.

Sokat imádkozzunk! Máriával együtt mondjuk a rózsafüzért és szemléljük Jézus életének titkait. A három fatimai gyermek sokat tett a világért, tegyünk meg mi is mindent, amire lehetőségünk van, hogy mindazokat elérje szeretetünk, akikkel találkozunk” – buzdított a püspök.

Szentmise végi áldásában a nagyszülőket is arra kérte a főpásztor: legyenek családjuk támaszai, segítsék őket gazdag élettapasztalatukkal, imádkozzanak szeretteikért, és mutassanak példát számukra Krisztus követésében is. Spányi Antal püspök végül megáldotta a búcsú során vásárolt kegytárgyakat, és a hívekkel együtt imádkozott az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus küldetésének sikeréért.

A szabadtéri ünnepet körmenet zárta a Fatimai Szűzanya szobrával. A zarándokok nagylelkű felajánlásainak köszönhetően ezen az alkalmon hétszázezer forint gyűlt össze Kovács Elena családjának, hogy a szülők gyermekük mellett maradhassanak a külföldi gyógykezelés során.

Forrás: Berta Katalin/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Kiss Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria