Szentmisén emlékeztek meg Kaszap Béláról, Geszteréd húsz éve elhunyt plébánosáról

Hazai – 2019. április 10., szerda | 15:12

Kaszap Béla plébánosról, pápai prelátusról emlékeztek meg április 2-án, halálának 20. évfordulóján a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Geszteréden. A szentmisét Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök mutatta be a településről elszármazó papokkal és a helyi plébánossal.

KÉPGALÉRIA – Klikk a képre!

Kaszap Béla több mint harminc évig szolgált Geszteréden.

A jelenlévők, köztük az elhunyt lelkipásztor családtagjai azért imádkoztak, hogy amit ő a településen megvalósított, annak gyümölcsei megmaradjanak és gyarapodjanak.

Bosák Nándor püspök homíliájának bevezetőjében az aznapi evangéliumhoz kapcsolódóan a jeruzsálemi Betheszda fürdőnél történt csodás gyógyulásról beszélt (Jn 5). Jézus, amikor Jeruzsálemben járt, ezt a helyet is meglátogatta, hogy gyógyulást vigyen a betegeknek. Ott találkozott azzal a férfival, aki 38 éve várt arra, hogy meggyógyuljon, de nem volt hozzá „embere”.

A nyugalmazott főpásztor kiemelte: Jézus azért jött a világra, hogy meggyógyítson minket, és ahol csak megfordult, mindenütt jót tett. Hármas feladatot adott azoknak, akik a nevében jártak: az evangélium hirdetését, a testi-lelki gyógyítást és az ördög kiűzését. A papi szolgálat értelme is e hármas feladatban foglalható össze: a pap arra adja életét, hogy elvigye az örömhírt mindenkinek, bemutatva az élet igazi értelmét és útját. Minden embert gyötör valamilyen testi vagy lelki betegség. Az Egyház azért ad papot a népnek, hogy legyen embere a szenvedőknek, akiben megbízhatnak. Végül, de nem utolsó sorban a lelkipásztornak küzdenie, harcolnia kell a rossz ellen, erősítve a jót, gyarapítva az élet Istennek tetsző részét.

Ezeket a feladatokat átgondolva azt mondhatjuk, hogy Kaszap Béla is olyan pap volt, aki mindhárom területet kiválóan és példaadóan ellátta. A volt geszterédi plébános több mint harminc éven keresztül prédikált, jó tanítója volt Isten igazságának, embere volt a falunak. Akik ismerték, tudják, hogy mindig mindenben segített azoknak, akik hozzá fordultak. Nem uralkodott, hanem szolgált az élet különböző területein. Egész élete a rossz elleni küzdelem volt, így ördögöt űzött, hiszen ahol az ember jót tesz, ott csökkenti a rossz, a gonosz erejét.

„Béla atya jó pap és jó ember volt. A szentmisében azért imádkozunk, hogy az örök Bíró, aki mérlegre teszi az életét, jutalmazza meg azért, aki volt. Magunknak pedig kérjük, hogy az általa kapott ajándékot maradandóvá tegyük, hogy a jó, amit nekünk hagyott, továbbra is munkálkodjon. Imádkozzunk továbbá azért, hogy Isten adjon az Egyháznak jó papokat, akik az Ő jóságát bemutathatják a világban” – zárta homíliáját Bosák Nándor nyugalmazott püspök.

A szentmise után Bosák Nándor megáldotta a templomtérben korábban elhelyezett emléktáblát, amelyen a település története, az innen elszármazott papok és a templom eddigi lelkipásztorainak nevei olvashatók.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria