Templomünnep Sajópetriben

Hazai – 2020. november 20., péntek | 9:00

A sajópetri templom védőszentje Szent Mihály főangyal. A november 8-i ünnepen a Szent Liturgiát sokak koncelebrálásával Orosz Atanáz püspök mutatta be. Énekes szolgálatot a Szent Efrém Férfikar végzett. Szűcsné Fenyő Ágnes beszámolóját szerkesztve adjuk közre.

A Szent Efrém Férfikar énekes áhítata készítette fel a jelenlévőket az ünnepi Szent Liturgiára. A liturgia egyes részleteit saját feldolgozásukban, ószláv és görög nyelven szólaltatták meg.

A hallgatóságnak nagy örömöt szereztek azzal, hogy karácsonyi kántáló énekek színes csokrával már a készületet és a karácsonyt hozták közel.

*

Az idei templomünnep egyedi és kiemelkedő pillanata volt, hogy Orosz Atanáz püspök Hancsák Andrást, az egyházközség kántorát felolvasóvá avatta, aki főpapi áldással, az egyház hivatalos meghatalmazottjaként folytathatja liturgikus szolgálatát. Évtizedek óta hitelesen, nagy lelkesedéssel, erős belső erkölcsi tartással, magas szintű szaktudással látja el kántori feladatát. 

A templomünnepi főpapi Szent Liturgián Orosz Atanáz püspökkel együtt szolgált Juhász Géza első helynök, emődi parókus; Demkó Balázs egri parókus, Dorcsinec László diakónus, Kiss Máté alszerpap, püspöki titkár; Gorcsa János alszerpap, az egyházközség hitoktatója, valamint a helybeli parókus, Thodory Ferenc. A Szent Efrém Férfikar méltóságteljes énekével szolgált az ünnepi liturgián.

Orosz Atanáz felhívta a résztvevők figyelmét, hogy milyen ritkán figyelünk az angyalokra, pedig ők körülvesznek minket, segítenek nekünk és a jót sugallják. A sajópetri templom védőszentjét, Szent Mihály főangyalt, az ő küzdelmeit állította a jelenlévők elé példának. A főpásztor arra buzdított: tudatosítsuk, hogy a főangyal vezetésével az angyalok seregei mindig körülvesznek és segítenek bennünket. Ha ennek tudatában vagyunk, nem esünk kétségbe soha életünk nehéz helyzeteiben. 

Természetes dolog, hogy vigyáznunk kell az egészségünkre, de nem a vírusjárványtól kell igazán félnünk – mondta a püspök –, hanem attól, ha nem tartjuk karban lelki életünket, ha nem törekszünk a keresztény élet megvalósítására. Az elkárhozás az, amitől lehet és kell is félnünk. A jelen lévő hívő keresztény emberek törekszenek a szentségi életre, s ezért nem kell félniük. „Ne féljetek!” – ez volt a főpásztor szentbeszédének végső szava.

Az amboni ima után a megújult egyházközségi képviselő-testület tagjainak ünnepélyes ígérettétele következett. Orosz Atanáz püspök azzal a feltétellel adta áldását, hogy e közösség soha nem feledkezhet meg a szegényekről.

Ezt követően Thodory Ferenc parókus méltatta Varga Lászlóné egyházközségben és a képviselő-testületben végzett szolgálatát. 

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria