Tomori Pál-emlékmisét és Veni Sanctét tartottak Kalocsán

Hazai – 2021. szeptember 1., szerda | 12:04

Idén is megrendezték Tomori Pál kalocsai érsek és a mohácsi csata hőseinek emléknapját augusztus 29-én Kalocsán. Az emlékezés kezdetén megszólalt a főszékesegyház legnagyobb harangja, majd a résztvevők elénekelték a Himnuszt. Az ünnepi beszédet idén Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök mondta.

Beszédében kitért Tomori és társai hitére, Krisztushoz fűződő kapcsolatára, bátorságukra, és arra a tanúságtételükre, mellyel a legdrágábbat ajándékozták, az életüket. A csata előtti napon még szentmisét mutattak be Bátán, a jelenlegi Szent Vér-kegyhelyen, majd az Eucharisztiával megerősítve indultak a biztos vesztükbe, hogy megvédjék hazájukat, valamint Krisztus hitét. Az ünnepi beszédet követően Szentmihályi Szabó Péter Tomori című drámájából Kerpits Miklós, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóságának (EKIF) elnöke olvasott fel részletet. Az emlékezés koszorúit a Szentháromság téren álló Tomori-szobor előtt helyezték el a résztvevők.

Az ünnepi szentmise szónoka Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek volt. Az érsek beszédének kezdetén a Szentlelket hívta, akinek ajándékai közül többre is nagy szükség van a tanév folyamán. Elmondta, hogy az előttünk álló esztendő nem látszik könnyűnek, bizonytalan, hogy alakul. Kiemelte, hogy a vírus mellett sok szellemi problémával is meg kell küzdeni. A gyermekek világa is megváltozott, egyre kevésbé érdekli őket a múlt és az irodalom. A Szentlélek segítségére szükségünk van.

A főpásztor ezután a mohácsi hősök üzenetéről elmélkedett. Tomori Pálról sok mindent tudunk: Erdély kapitánya volt, majd a ferences életmódot választotta. A pápa kifejezett kívánságára tért vissza a közéletbe, és vállalta el a kalocsai érseki széket, ami egyet jelentett akkor a hadak vezetésével is.

Mit tanulhatunk tőle? Két fontos tulajdonságot meg kell tanulni: az engedelmességet és a fegyelmet.

Tomori a katonaságnál megtanulta az engedelmesség lelkületét, és ezt megőrizte akkor is, amikor a pápa új útra rendelte. A fegyelmezettséget ugyancsak a katonai életben tanulta meg, de ki is teljesedett a fegyelemben. Keresztény erény ez. Jézus az Atya akaratából vitte végbe a megváltás művét, engedelmeskedett Máriának és Józsefnek is.

Az embernek engedelmeskednie kell az értelmes és szeretetből fakadó parancsoknak. Az ember nem válhat öncélúvá és önakaratúvá. Az önzésnek ez a formája elvezethet az agresszivitásig is.

Az engedelmességre szükség van, erre tanít az evangélium is, valamint a több ezer éves nevelési tapasztalat is. Szent Pál is arra tanít, hogy neveljük egymást az engedelmességre, majd Titusznak azt írja, hogy jó példával kell elöljárni. Tartani kell magunkat a szó fegyelméhez: aki vigyáz a szavaira, az fegyelmezi önmagát. Főként akkor nehéz ez, amikor az ember elveszíti a türelmét. Ezenfelül meg kell élni a szenvedélyek fegyelmét is. Fegyelmezettnek kell lenni az idő jó felhasználásában is. Kalazanci Szent Józsefet idézte, miszerint nincs értékesebb az időnél. Nem lehet nagyobbat elvenni az embertől, mint az idejét.

Beszéde végén az érsek felidézte, hogy a mohácsi csata előtti napon Perényi Ferenc váradi püspök azt mondta, indítsanak útnak egy hírnököt Rómába, hogy az összes katona szentté avatását kezdjék meg, mert ők Krisztus vallásáért halnak meg. Ebből fakad a mai feladatunk, hogy Krisztus vallásáért éljünk. Így kell a talentumokat igazi értékké váltani és kamatoztatni.

A szentmise végén a főpásztor átadta az új iskolaigazgatók megbízóleveleit, majd mindkét püspök Isten áldását kérte az előttünk álló tanévre.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria