Veres András a Szentatyához csatlakozva felajánlotta Oroszországot és Ukrajnát a Szűzanyának

Hazai – 2022. március 26., szombat | 14:46

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ünnepi szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, március 25-én. A szertartás keretében a főpásztor, csatlakozva Ferenc pápa kéréséhez, felajánlotta Ukrajnát és Oroszországot Szűz Mária Szeplőtelen Szívének.

A főpásztorral koncelebrált Böcskei Győző székesegyházi plébános és Simon Dávid káplán.

Veres András megyéspüspök a szentmise bevezetőjében párhuzamot vont a magyar ünnep elnevezése és Mécs László egyik verscíme között. A premontrei papköltő látott egy kertészt, aki gyümölcsfát oltott. Úgy érezte, hogy az evangélium hirdetésével ő maga is ilyen gyümölcsoltó lesz. „Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld” – idézte a főpásztor a vers címét. Az Úristen ezt tette velünk, emberekkel, amikor az angyal által Máriának hírül adta, hogy ő lesz a Messiás, az Üdvözítő földi édesanyja.

Vadócba rózsát oltott az Isten, hiszen az emberiség másképp nem teremhetett volna nemes gyümölcsöt a bűn miatt. Ezért amikor megemlékezünk arról, hogy Isten velünk milyen csodát tett, hogy gyümölcsöt teremjünk, gondoljunk arra, hogy

nekünk, mindnyájunknak egyenként is ki kell mondanunk azt az igent, amit a Szűzanya kimondott: „Legyen nekem a te szavad szerint.” (Lk 1,38)

Így kell igent mondani az Istenre, befogadni őt az életünkbe, és így kell igent mondani egy új emberi életre is – fogalmazott a püspök.

Az evangéliumot követően került sor a lelki adoptálásra. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a Győri Egyházmegye több templomában is lehetősége van a híveknek arra, hogy egy – csak Isten által ismert – gyermekért, akinek élete már az anyaméhben veszélyben van, kilenc hónapon keresztül imádkozzanak. A Nagyboldogasszony-székesegyházban közel ötvenen tettek ígéretet arra, hogy mindennap egy tized rózsafüzért és az alábbi felajánló imádságot elmondva kísérik a megfogant életet és azok szüleit:

Uram, Jézus! Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült világra Téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott Rólad – kérlek Téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, melyet Te magad rendeltél számára. Ámen.

A lelki adoptálók az oltár elé egy mécsest helyeztek, amely fogadalmukat és a védendő életet jelképezte.

A szentmisét követően Veres András megyéspüspök és az asszisztencia a kegyoltárhoz vonult, ahol csatlakozva Szentatyánk, Ferenc pápa kéréséhez a főpásztor is felajánlotta Ukrajnát és Oroszországot Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, hogy a béke helyreálljon.

Az imádság teljes szövege ITT érhető el.

2020-ban egy új kezdeményezés indult az egyházmegyében, amelynek elterjedését a pandémia korlátozta: Urunk születésének hírüladása ünnepén a Nagyboldogasszony-székesegyházba azok is elzarándokolnak, akik gyermeket várnak vagy gyermekre vágynak. A felajánló imádságot követően a kegyoltár elé járuló párokra Veres András megyéspüspök Szent József és védőszentjeik közbenjárására Isten áldását kérte.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Németh Péter

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria