„Gyertek, építsük fel újra Jeruzsálem falait!” – Harmincéves a temesvári Gerhardinum líceum

Külhoni – 2021. május 3., hétfő | 17:09

A temesvári Gerhardinum Római Katolikus Líceum idén ünnepli alapításának harmincadik évfordulóját. Az alábbiakban Kocsik Zoltán József igazgató és Jakab Ilona igazgatóhelyettes együtt megfogalmazott ünnepi írását olvashatják.

„Gyertek építsük fel újra Jeruzsálem falait!” (Neh 2,17)

1948 augusztusától az ateista kommunista diktatúra első éveiben kivették az Egyház kezéből a nevelés és az oktatás nemes feladatát. Itt, Temesváron is bezárta kapuit a piarista főgimnázium és a Miasszonyunkról nevezett nővérek tanintézete. Évszázados egyházi oktatás szűnt meg létezni. Az épületeket államosították. A szerzeteseket és a nővéreket szélnek eresztették. A rombolás és a szétszórattatás éveit élte meg az egyházi nevelés. A remény lángját a nevelői munkájuktól megfosztott, időközben már idősödő egyháziak őrizték. Úgy élte meg az Egyház ezt az időszakot, mint az Ószövetségben a zsidó nép a babiloni száműzetés keserű évtizedeit. Elfoglalták Jeruzsálemet, elhurcolták a nép vezető rétegét és lerombolták a templomot.

Az 1989-es fordulat úgy köszöntött be az Egyház számára, mint a választott népnek a hazatérés a babiloni fogságból. A város és a templom romokban volt. Nehéz volt az újrakezdés. A katolikus iskolának is szétszórt kövekből kellett felépülnie. 1991. április 29-én a tanügyminisztérium kiállította az alapítólevelet, amelynek értelmében megszületett a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye erkölcsi és anyagi támogatását élvező szemináriumi líceum, a későbbi Gerhardinum. Az alapító okirat megvolt, de se épület, se tanár, se diák, viszont ott volt a legfontosabb, a Jóisten gondoskodásába vetett hit. Így 1992 szeptemberében az iskola megkezdte működését, és immár több éve folytatja oktatói és nevelői munkáját.

Milyen lett az iskola?

A 30 év távlatából elmondhatjuk, hogy iskolánk egy nagy család lett, amely nem egy egyszerű közösség. Egymás iránt felelősséget vállalunk Isten és ember előtt. Ismerjük egymást. Igyekszünk egymás mellett állni örömben és bánatban egyaránt. Részei vagyunk egymás életének, így együtt éljük meg a mindennapok munkáját és az ünnepi pillanatok emelkedett hangulatát is.

Miért van ez az iskola?

Fő küldetése az oktatás és a nevelés által átadni Jézus örömhírét, az evangéliumot. A Gerhardinumban megtalálja a hit mélységeit a vallásos családból származó gyermek és felfedezheti az istenkapcsolat lehetőségét az Egyház perifériáján lévő fiatal is. A legfontosabb, hogy megtapasztalják az Isten mellett élő ember életének az örömét, és felfedezzék a saját, Isten által nekik szánt küldetésüket.

Napjainkban megéljük az identitásvesztést. Könnyen feladjuk a felekezeti közösséget, a nemzeti önazonosságot, a saját kultúrát és az anyanyelvet. Ezt a folyamatot szeretné iskolánk megállítani és visszafordítani úgy, hogy a gyermekek, a fiatalok és a családok megőrizzék keresztény hitüket. Erősíti az iskolába járó magyar, román, német, szlovák, cseh, bolgár, horvát és roma származású diákokat abban, hogy vállalják gyökereiket.

30 éve alapította az Egyház és az állam a Gerhardinumot. A temesvári piarista főgimnázium és a Miasszonyunkról nevezett nővérek tanintézménye romjaiból és romjain kellett új katolikus iskolát felépíteni. Az új tanintézmény Isten kegyelméből végzi a feladatát. Újraépíti az egykor lerombolt Jeruzsálem falait, hogy több nemzedéknek erős vára legyen. Hála legyen ezért a Jóistennek és a számtalan jó szándékú embernek!

Forrás és fotó: Gerhardinum Római Katolikus Líceum 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria