1 plusz 1 misszió – Hogy minden külföldre szakadt magyarhoz eljusson az Egyház

Hazai – 2018. október 18., csütörtök | 13:03

Október 12–14. között konferenciát szervezett az MKPK Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata Esztergomban. Az „1 plusz 1 misszió” elnevezésű tanácskozás a külföldi magyarok vallási-erkölcsi nevelésének erősítését, támogatását igyekezett elősegíteni.

Az „1 plusz 1 misszió” főleg – de nem kizárólag – azokat a helyeket célozza meg, ahová a magyar lelkipásztorok csak nehezen vagy egyáltalán nem juthatnak el. A mostani konferencián Angliából, Franciaországból, Írországból, Németországból és Svájcból vettek részt küldöttek.

A megbeszélések és egyeztetések során a jelenlévők megismerhették a különböző közösségek, plébániák, missziók küzdelmeit, kihívásait; megosztották egymással munkájuk során szerzett tapasztalataikat.

A tanácskozáson Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök ismertette a most induló „1 plusz 1 misszió” program lényegét. A misszió kiindulópontja az, hogy a diaszpórában élő katolikus magyar közösségek többsége magyar lelkipásztor nélkül működik. Közülük is sokan önkéntesen és nagy áldozatok árán végzik szolgálatukat, keresztény küldetésüket felvállalva.

Cserháti püspök ezúttal is felhívta a figyelmet, hogy a Római Katolikus Egyház törvénykönyvének (Codex Iuris Canonici, CIC) szabályai alapján mindig a helyi püspök felelős azért, hogy az ő területén élő idegen nyelvű hívek anyanyelvű ellátásban részesüljenek. Emellett az Elvándorlók és Úton Lévők Lelkipásztori Gondozásának Pápai Tanácsa (2017. január óta Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma) által kiadott irányelvek és jogi, lelkipásztori utasítások a mérvadóak. Így bár a külföldön élő magyar katolikusok lelkipásztori szolgálatának megszervezése a helyi püspökök kötelessége, ugyanakkor a hatékony és megfelelő lelkipásztori szolgálat megvalósulása érdekében az elvándorolt születése szerinti országának felelőssége, hogy ez jól tudjon működni, de – hangsúlyozottan – mindig tiszteletben tartva a helyi püspökök joghatóságát. Erre utal az „1 plusz 1” elnevezés.


Az „1 plusz 1 misszió” nyomatékosan hangsúlyozza a hazai és külföldön élő magyarok testvéri összefogását a külföldön élő magyarok lelkigondozása érdekében. Maga a misszió a keresztények közös krisztusi küldetése, melyet a történelem ura ruházott az elvándorlókra, a befogadó egyházakra és népekre. A misszió közeledést is jelent minden emberhez. „A pünkösdi egységet szolgálja, amely nem szünteti meg a különböző nyelveket és kultúrákat, hanem elismeri identitásukat és a bennük működő egyetemes szeretet által nyitottá teszi őket mások felé” (Erga migrantes caritas Christi, 37.). Ez a misszió becsüli országunk vallási hagyományait, és kifejezi, hogy az anyaország felelősséget visel a külföldön élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeink fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságunk megőrzésének törekvéseit.

A projekt támogatni kívánja:

– egy-egy ünnepi magyar szentmise megszervezését, főleg kiemelkedő egyházi és nemzeti ünnepek alkalmával, olyan lelkipásztorokkal, akik időnként szívesen vállalnak rövid lelkipásztori szolgálatot külföldi testvéreink körében;

– a külföldi magyarok körében közkedvelt magyar lelkinapok (lelkigyakorlatok) szervezését, igénybe véve a helyi magyaroknak az ügy iránti buzgóságát; megfelelő lelkivezetőket szeretnének közvetíteni számukra (legyenek papok, szerzetesek, szerzetesnők, világiak);

– a hitéleti, valláserkölcsi előadásokat, elsősorban a már létező vallási és civil csoportokban, körökben, amennyiben ők ezt igénylik;

– a külföldön élő magyar fiatalok vallási-erkölcsi nevelését (ministránstalálkozókat, helyi ifjúsági találkozókat, cserkésztáborokat, hétvégi magyar iskolák valláserkölcsi nevelésére irányuló programokat, amennyiben erre igény van, és megoldható).

Mindehhez elkötelezett itthoni világi hívek bevonását is szorgalmazzák. A misszióban való részvételre jelentkezni lehet, illetve az ez iránt érdeklődő hazai és külföldi magyar katolikus testvérek bővebb tájékoztatást is kaphatnak Gyöngy Ádámtól, a Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálat referensétől az alábbi e-mail-címen: gyongy.adam@katolikus.hu.

Forrás és fotó: MKPK Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálat

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria