25 éves fennállását ünnepelte a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

Megszentelt élet – 2015. szeptember 19., szombat | 19:52

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium elmúlt 25 évére tekintettek vissza a szeptember 19-én rendezett ünnepségen Budapesten, a Párbeszéd Házában. Köszöntőt mondott Navracsics Tibor, az Európai Bizottság biztosa és Jean-Marie Carriere SJ, a Jezsuita Menekültszolgálat igazgatója.

A jubileumi visszatekintés Veni Sanctéval kezdődött, melyen nagy számban részt vettek a szakkollégium jelenlegi és egykori hallgatói, oktatói. A szentmisét Forrai Tamás Gergely, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya provinciálisa mutatta be.

Az ünneplő közösséget Feledy Botond, a Szakkollégium rektora közöntötte. Jubileumi ünneplésünk célja, hogy jövőbe mutató üzenetet kapjunk – nyitotta meg Feledy Botond a közös ünneplést. A 25 évvel ezelőtti indulásra visszatekintve megállapította: kevés különbséget találunk az akkori nemzetközi környezet, gazdasági viszonyok, az akkori központi kérdések között. Ahogy 25 évvel ezelőtt, úgy ma is nyomasztó alapkérdés, mennyire vagyunk európaiak. „Lehűtött béke az, amiben most élünk, nem számoltunk ezzel a helyzettel” – mutatott rá a szakkollégium rektora. Szakkollégiumunkban fejlődtek a módszerek, új lehetőségek nyíltak meg, de a feladatunk nem változott: katolikus értelmiséget képzünk. Társadalmi feladatunk van, kérdeznünk kell, de nem elég megtalálnunk a válaszokat, azok üzenetét át is kell tudnunk adni a társadalomnak. A változtatás, építés, alkotás igényével kell élnünk, feladatunk bőven van, ehhez kérünk iránymutatást a jubileumot ünnepelve – zárta beszédét a rektor.

Navracsics Tibor, az Európai Bizottság biztosa köszöntőjében válaszul két üzenetet fogalmazott meg. Elsőként arra figyelmeztetett, legyünk bátran európaiak, és legyünk büszkék erre. Bár riasztó a jelen, hogy százezrek indulnak útnak, gazdaságok omlanak össze, de ez reményeink szerint a ma riadtsága. Történelmi távlatban nézve Európa csodálatos kontinens. Köszönhető ez az oktatásnak, a kultúrának, annak, hogy a fausti, a mindig kutató szellem, bár sokszor  gyarló és tökéleten válaszokat talál, mégis kivívja a csodálatot azzal, hogy nem adja fel a keresést.  

Látva a jelent, meg kell állapítanunk, hogy túlságosan belemerültünk a materializmusba, abban a hitben éltünk, hogy a jólét feloldja a konfliktusokat, megoldja a problémákat. A jövőbe nézve arra kell törekednünk, hogy  szellemi közösségeket építsünk, erősítsük nemzeti hagyományainkat. A nevelés és oktatás az, ami a nemzetek számára felemelkedést hozhat – fogalmazta meg Navracsics Tibor.

Jean-Marie Carriere SJ, a Jezsuita Menekültszolgálat igazgatója köszöntőjében arról beszélt, hogy keresztényként felelősségünk és feladatunk van a menekültek befogadásában.

Végül Szebellédi Áron, a szakkollégium diákbizottságának elnöke, Pólya Viktor és Pünkösty András a szakkolégium már vézett diákjai szóltak az ünneplőkhöz.

Az esemény védnöke volt Darák Péter, a Kúria elnöke, Mezey Barna, a Rektori Konferencia tiszteletbeli elnöke, valamint Stumpf István alkotmánybíró.

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

A szakkollégium a tehetséggondozás sajátos intézménye. Működésének középpontjában a magas színvonalú szakmai munka áll. Célja a társadalmi problémákra érzékeny értelmiség képzése, nagy hangsúlyt helyez diákjai emberi és szakmai fejlődésére is. A keresztény, jezsuita szellemiség megteremtése a közösség alapkövét képezi, feladatának tartja a keresztény értékrend megőrzését, továbbadását.

A Szent Ignác Szakkollégiumot 1990-ben, a rendszerváltáskor alapították. 2000-ben átvette fenntartását a jezsuita rend, és bekerült a szakkollégium nevébe a jezsuita jelző. A szakkollégisták személyes fejlődésüket három alappillérre – a tanulmányokra, a lelkiségre és a közösségre – alapozzák. A zavartalan szakmai fejlődést a szakkollégium saját ösztöndíjrendszerével támogatja. 2011-ben átköltöztek az egykori munkásőrlaktanya kispesti épületből a Horánszky utcába. Ma, a tetőtér beépítésének köszönhetően 84 diák élhet itt.

Fotó: Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria