A Boldog Özséb-templom búcsúját ünnepelték Kézdivásárhelyen

Külhoni – 2020. január 24., péntek | 11:37

Esztergomi Boldog Özséb ünnepén, január 20-án búcsúi szentmisével ünnepelték a pálos rend alapítója, a kézdivásárhelyi templom és plébánia védőszentje halálának 750. évfordulóját. Az eseményről Kovács József kézdivásárhelyi segédlelkész írt összefoglalót.

A kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templomban bemutatott szentmise elején a hívek és lelkipásztorok a papi zsolozsma himnuszának imádságával kérték az egyházközség védőszentjének közbenjárását: „Boldog Özséb, áldott atyánk, esedezve kérünk: Gyűjtsed össze imádságra árva magyar népünk!”

Prédikációjában Birton Róbert Attila székelykáli plébános Boldog Özséb nagyságáról, a szent példás életéről és erényeiről elmélkedve a „szorosabb” Krisztus-követésre bátorította a búcsúünnepen megjelenteket.

Elmélkedésének kiindulópontja a kézdivásárhelyi templom oltárképe volt. Kifejtette: ha ránézünk erre a képre, egy egyszerű embert látunk, aki imádkozik; kezeit az ég felé emeli, a kereszt előtt térdel. Látszik rajta, hogy „nagyon elszánt ember” – emelte ki a szónok.

Az Istennek szánt idő feltétele az elcsendesedés, az Isten előtti készenlét. Ez tesz igazán képessé arra, hogy felismerjük Isten ránk vonatkozó akaratát – mondta a székelykáli plébános; majd keresztjeink elfogadásának fontosságát hangsúlyozta: a kereszt nemcsak a szenvedésnek, hanem a szeretetnek is a szimbóluma, hiszen Isten ezáltal akar mélyebb kapcsolatot kialakítani velünk, ezáltal akar önmagához kapcsolni.

Birton Róbert Attila kiemelte, mennyire figyelmes ember volt Boldog Özséb, aki látomásából – aprócska lángokat látott, amelyek összegyűltek – megértette feladatát. Élete azt üzeni: mindannyiunk feladata, hogy meghalljuk Isten ránk vonatkozó üzenetét. Ez mindenkinek mást jelent, Isten személyesen hív és szeret. Egymást szolgálva lehet Isten akaratát megérteni – hangsúlyozta a szónok. – Erre ad példát az egyházközség védőszentje.

Feladatunk, hogy tevékenyen legyünk jelen ott, ahol élünk: a családban, a munkahelyen, a világban. Bármikor is hív Isten, mindig nyitottnak kell lennünk. A „hogyan” majd megmutatkozik, miként Boldog Özsébnek is megmutatkozott. Az első lépés a készenlét, a jelenlét, az emberek szeretete – emelte ki a rendalapító tulajdonságait a búcsúi szentmise szónoka.

Prédikációja végén Birton Róbert Attila székelykáli plébános Boldog Özséb közbenjárását kérte a kézdivásárhelyi közösségért.

*

A Boldog Özséb-emlékév nyitó szentmiséjén, amelyet Erdő Péter bíboros mutatott be január 20-án Budapesten, a Szent István-bazilikában, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia küldöttsége is részt vett. A budapesti ünnepi eseményen külön köszöntötték őket, kiemelve, hogy Erdélyben a kézdivásárhelyi egyházközség az egyedüli, amelynek Boldog Özséb a patrónusa.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria