A felelős hazaszeretet jegyében imádkoztak a budai vár visszavételének évfordulóján

Hazai – 2023. május 25., csütörtök | 11:04

Ünnepélyes zászlófelvonással, koszorúzással és zászlószenteléssel emlékezett a Magyar Honvédség Buda vára visszafoglalásának 174. évfordulójára május 21-én a Várban. Az eseményen a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálatának vezetői mondtak imát a honvédelemért és hazánkért.

A magyar szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként, háromhetes ostrom után 1849. május 21-én foglalta vissza Buda várát a Görgey Artúr tábornok által vezetett honvédsereg Heinrich Hentzi von Arthurm osztrák császári tábornok csapatától. 1992-től a kormány határozata alapján ezen évfordulón ünneplik a magyar honvédelem napját. Az idei megemlékezés ünnepélyes zászlófelvonással és a hagyományőrzők ágyúlövéseivel kezdődött délelőtt 10 órakor a budai Várban az esztergomi rondellánál, majd az ünneplők átvonultak a Dísz téren 1893-ban felállított honvédszoborhoz.

A megemlékezésen Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes elevenítette fel a 174 évvel ezelőtti eseményeket. „Budavár visszavétele megkoronázta az 1849-es áprilisi tavaszi hadjárat sikereit. Ez volt a magyar hadsereg dicsőségének zenitje. 1544 óta először – és reméljük, utoljára – foglalta vissza a magyar hadsereg önerőből az ország fővárosát. A honvédsereg tehát alig egy évvel születése után Európa egyik legerősebb katonai hatalmával, a Habsburg Birodalommal szemben vívott ki döntő sikereket, képes volt sarokba szorítani Európa egyik legerősebb hatalmát. A szabadságharc alatt a magyarok legjobb harci hagyományai éledtek újra. A honvédek és tisztjeik halálmegvető bátorságról, kitartásról és lelkesedésről tettek tanúságot, és ezzel bevonultak hadtörténetünk hősi panteonjába is. Emlékezzünk rájuk dicsőséggel és kegyelettel!”

A miniszterhelyettes ünnepi beszéde után Jákob János dandártábonok, protestáns tábori püspök; Köves Slomó vezető tábori főrabbi és Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök mondta el a következő imát a hősökért, a honvédelemért és hazánkért.

Örökkévaló Urunk, bizalommal kérünk, áldd meg hazánkat és a honvédelem nemes ügyét!

A magyar honvédelem napján, a budai vár visszavételének évfordulóján a felelős hazaszeretetre tanítasz bennünket, hiszen te oltottad szívünkbe a földi hazához való ragaszkodás érzését, nemzetünk szeretetét, a haza védelmének lelkiismereti kötelezettségét.

1849. május 21. a nemzeti önbecsülés megtestesítője, amelyben együtt volt egyéni és közösségi bátorság, a hősies és leleményes cselekvőkészség, a katonai és a civil hazaszeretet ereje és a nemzeti függetlenség soha föl nem adható törekvése, amelyek mai feladatainkra és kötelezettségeinkre figyelmeztetnek.

Ezért kérünk,

– áldásod kísérje mindazokat, akik országunk szabadságának kiteljesedéséért, biztonságának és jólétének megerősödéséért, erkölcseinek megújulásáért fáradoznak felelős szolgálatukban!

– áldásod kísérje a Magyar Honvédelem vezetőit, elöljáróit, hogy bölcsességgel irányítsák és vezessék országunk, társadalmunk, családjaink védelmét és ez által előmozdítsák az áldott békét!

– áldásod kísérje a Magyar Honvédelem minden katonáját, hogy történelmi elődeik példáját követve, készen álljanak hazánk megvédésére, védd és óvd meg őket minden veszedelemtől és minden bajtól!

– áldásod kísérje magyar ifjúságunkat, hogy erős lélekkel, érett értelemmel, testi-lelki egészségben készüljenek hivatásuk betöltésére!

Gondviselő Urunk! Nemzetünknek számtalanszor kellett megküzdeni a szabadság, a béke, és a jólét megmaradásáért és megőrzéséért. Sokszor megpróbáltál minket, de kegyelmedet sohasem vontad meg tőlünk. Számos hathatós párfogót is adtál nekünk, köztük Fiad Édesanyját, Máriát, a Magyarok Nagyasszonyát, és hazánk szentjeit, akik közbenjártak értünk Nálad. Ő általuk is kérünk, segítsd és áldd meg nemzetünket, népünket, a Magyar Honvédelmet és annak katonáit. Ámen.

Az eseményen a budai vár visszafoglalása mellett egy másik jubileumról is megemlékeztek. Az 1848-as áprilisi törvények V. Ferdinánd magyar király általi szentesítése lehetőséget teremett gróf Batthyány Lajos miniszterelnök számára, hogy elkezdje az első tíz honvéd zászlóalj megszervezését. 175 évvel ezelőtt e napon kezdték toborozni az 1. és 2. számú honvéd zászlóaljat Pesten. Az újoncok kiképzését és felszerelését követően került sor a zászlóavatási ünnepségre az Új piactéren, a mai Erzsébet téren. A Rákosmenti Katonai Hagyományőrző Egyesület – szívén viselve katonai örökségünk ápolását – e jeles évfordulóra elkészíttette a Hagyományőrző Pesti 1. Honvédzászlóalj kézzel festett zászlaját. A lobogót a HM Tábori Lelkészi Szolgálatának vezetői szentelték meg az ünnepségen.


Forrás és f
otó: Katolikus Tábori Püspökség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria