A HÉT VERSE – Himnusz Szent Gellértről

Kultúra – 2022. szeptember 24., szombat | 20:30

Szent Gellért püspök ünnepén himnuszát olvassuk a zsolozsmából. Az esti dicsérethez tartozó költemény először összefoglalja a vértanú életét, néhány verssorba sűrítve a lényeget, majd Krisztushoz fordul, vértanúja érdemeiért kér bűnbocsánatot mindannyiunk számára, végül – a Szentháromság záró dicsérete előtt – az „érdemben gazdag Szent Gellért” közbenjárásáért esd. Legyen ma esti imánk e himnusz.


HIMNUSZ SZENT GELLÉRTRŐL

Itt van a nagy nap, közös ünnep napja,
emléke fénylik dicső szentjeinknek,
s köztük Gellértnek ragyog dicsőségben
élete, műve.

Minden csábítást megvetve győz hősen,
Krisztus szűk útját boldog szívvel járja,
Isten parancsát megtartja tettében,
s tartja szavában.

Oktat, hogy mindig Krisztus útját járjuk,
s hogy örök törvény Isten szent igéje,
ránk törő vészek, viharok közt bizton
áll az ígéret.

Halálon győztes Krisztusunk, könyörgünk:
irgalmas szemmel tekints bajainkra,
vértanú-érdem tegye jóvá vétkünk,
s oldd haragod már.

Érdemben gazdag Szent Gellért, most kérünk:
esdő imáddal emlékezz meg rólunk,
boldog hazádban, mennyei udvarban
légy te segítőnk.

Zengjen dicséret az örök Atyának,
s Egyszülöttjének szóljon illő ének,
és a Léleknek, aki velük trónol,
tisztelet, áldás. Ámen.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria