A jövő szociális vezetőinek képzése – Gondoskodáspolitikai mesterszak indul a Pázmányon

Hazai – 2024. január 19., péntek | 9:51

A keresztény, szociális jellegű segítőképzés legfontosabb célja, hogy olyan szakemberek kerüljenek ki a felsőoktatás világából, akik a társadalomtudomány területén elmélyült szakmai tudással rendelkeznek a rászorulók megsegítésére. A képzés 2024 szeptemberében indul. Jelentkezési határidő február 15.

A levelező munkarendben zajló, négy féléves gondoskodáspolitikai mesterképzés összesen 120 kredit megszerzése révén készíti fel a hallgatókat arra, hogy széles körű tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezzenek a gondoskodáspolitika területén, és hatékonyan lássák el tervezési, döntés-előkészítői és -értékelői feladataikat a szociális szférában.

A képzés végére a hallgatók képessé válnak átlátni a különböző jóléti folyamatokat; szakmai szemmel, nemzetközi kontextusban is vizsgálni és elemezni tudják a magyarországi trendeket, adatokat és szakpolitikai reformokat, továbbá alkalmassá válnak a gondoskodáspolitika területén tervező, döntés-előkészítő, döntéseket alkalmazó és kimeneteket értékelő tevékenységek elvégzésére, a gondoskodáspolitikai döntések gazdasági és társadalmi hatékonyságának felmérésére.

Mindezeken felül a képzés célja az állami, önkormányzati irányításban és a többszektorú gondoskodáspolitikai intézményrendszerben vezetési feladatok ellátására alkalmas, olyan holisztikus szemléletű szakemberek képzése, akik képesek a magyarországi társadalmi és szakpolitikai folyamatok keresztény szemléletű elemzésére és az így elsajátított tudás gyakorlati alkalmazására.

Az elemzői irányultság mellett a képzés erősen gyakorlatorientált, hogy a hallgatók valós kihívásokkal szembesüljenek tanulmányaik során, és sikeresen fel tudjanak készülni a mindennapi munkára és kihívásokra. A kötelezően elvégzendő nyolcvanórás szakmai gyakorlat lehetőséget biztosít a hallgatóknak személyes tapasztalatok szerzésére és a tanult elméleti ismeretek elmélyítésére. A tanulmányok során kiemelt hangsúlyt kap az idősgondozás, a gyermekjólét és -védelem, a hajléktalanellátás, az alkohol- és drogprevenció, valamint a pszichiátriai betegek gondozása.

A szak jellegéből következően eltér más hagyományos szociális képzésektől. Ez egyfelől abban nyilvánul meg, hogy nemcsak a szociális intervenció szokványos oktatására összpontosít, hanem a specifikus szakterületekre is. Ebben a kontextusban eltér a szak a hagyományos szociológus-, szociálpolitikus-, szociálismunkás- és szociálpedagógus-képzésektől, hiszen a szociálisvezető-képzést helyettesítve integrálja a menedzsment-, vezetésszervezési és jogi aspektusokat. Ez különösen előnyös azok számára, akik vezetői pozícióban, a szociális szférában terveznek elhelyezkedni.

Az okleveles gondoskodáspolitikai szakértő képesítés megszerzése elsősorban azok számára javasolt, akik más társadalomtudományi területeken (például bölcsész, jogi-igazgatási, egyházi-hitéleti, gazdaságtudományi stb. képzéseken) szereztek alapszakos diplomát, és szeretnének továbbhaladni és -fejlődni tanulmányaikkal az egyetem keresztény értékrendjének megfelelően. A szak – mivel nem csupán a gyakorlati ismeretek átadására összpontosít, hanem megfelelő tudományos alapozást is biztosít – lehetőséget ad a doktori tanulmányok későbbi megkezdéséhez is.

Kiemelendő, hogy az oktatás során nemcsak a hivatásetikára, hanem a kereszténység társadalmi tanítására is hangsúlyt fektetnek, hűen tükrözve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem értékeit, különleges többletet adva ezzel a képzésnek, erősítve a hallgatók hivatás- és társadalmifelelősség-tudatát.

Forrás és fotó: PPKE BTK

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria