A katolikus iskolák alapja: Jézus Krisztus

Kitekintő – 2014. május 19., hétfő | 17:31

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) és a Katolikus Oktatás Európai Bizottságának (CEEC) konferenciáját az oktatásról Szarajevóban, Bosznia-Hercegovinában rendezték meg 2014. május 15 és 18. között – tájékoztat a CCEE sajtóközleménye.

Az Egyház oktató és missziós tevékenységében jelentős szerepet játszanak a katolikus tanárok és tanítók. Az ő elhivatásuk, képzésük, valamint lelkivezetésük kulcsfontosságú a fiatalabb nemzedékek és az egész Egyház jövője szempontjából a gyorsan változó Európában. A katolikus pedagógus szerepéről szóló konferenciát a háború sebeit még mindig viselő Szarajevóban rendezték meg.

Mintegy hetven résztvevő, köztük püspökök, oktatásügyi vezetők, tanárok és igazgatók gyűltek össze négynapos konferenciára, hogy megvitassák a katolikus pedagógus szerepét napjaink Európájában. A rendezvényt az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa Hitoktatás, iskolák és egyetemek bizottsága és a Katolikus Oktatás Európai Bizottsága szervezte Bosznia-Hercegovina püspöki konferenciájával együttműködésben. A fő témát – A katolikus pedagógusok hitbeli fejlődése és lelkivezetésük – Eric Aumonier, a CCEE iskolaügyi bizottságának elnöke vezette be.

Habár jelentős különbségek találhatók a katolikus iskolákban, illetve a nem egyházi iskolákban tanító katolikus tanárok helyzete között, egy közös vonás mégis felismerhető: elengedhetetlen, hogy a pedagógus lelkesedéssel, hivatástudattal álljon hozzá nevelői szerepéhez, a gyakran felmerülő nehéz szituációk ellenére.

A kihívások között felmerült az anonimitás problémája: a nem egyházi iskolában tanító katolikus pedagógusok gyakran nem merik felvállalni az iskolában a vallási hovatartozásukat és értékrendjüket. Ez elmagányosítja és a perifériára szorítja őket munkahelyükön, és néha odáig vezet, hogy a nevelői tevékenységeket sem szívesen végzik, hanem csak puszta információátadásra szorítkoznak. Napjaink tendenciája, hogy „színtelen, szagtalan, íztelen” pedagógusokat akarnak odaállítani a diákok elé, mint követendő példát, annak érdekében, hogy tiszteletben tartsák a tanulók sokszínűségét, és elkerüljék, hogy bármi módon befolyásolják őket.

Másrészről viszont egyre inkább szekularizálódik a társadalom, minek következtében egyre kevesebb tanulónak van vallásos háttere, és egyre nehezebb felébreszteni a diákokban a tudásvágyat, a gyökereik megtalálásának a vágyát, a saját identitásuk felépítésének a vágyát.

Ennek ellenére a konferencián résztvevők megegyeztek abban: ma is lehetséges iskolai közösséget létrehozni, ha Krisztus a közösség alapja. Az Egyház lelkivezetést és képzéseket ajánl fel a tanároknak és iskolaigazgatóknak, hiszen különös figyelemre van szükségük és az egész keresztény közösség támogatására. Magának az Egyháznak is nevelő–oktató közösséggé kell válnia.

Szó esett továbbá a katolikus iskola identitásáról, az iskolavezetők, papok és püspökök közti együttműködés fontosságáról, a helyi egyházi közösség támogatásának jelentőségéről. Az iskolai légkörnek pozitív értelemben vett kíváncsiságot kell sugallnia, szeretetet mindenki felé, és hitelességet.

A konferencián részt vett Marek Jedraszewski érsek, a CCEE bizottságának elnöke; Christine Mann, a CEEC elnöke, valamint Vinko Puljic bíboros, Szarajevo érseke. A záró szentmisét Franjo Komarica, Banja Luka püspöke, a bosznia-hercegovinai püspöki konferencia elnöke celebrálta.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria