A Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely köszönetnyilvánítása

Megszentelt élet – 2015. szeptember 9., szerda | 19:50

Kálmán Pergerin OFM házfőnök, kegyhelyigazgató köszönő sorait adjuk közre.

A gondviselő Isten jóságának megnyilvánulását látva köszönjük meg Ferences Rendtartományunk elöljáróinak, valamint Nagy Tamás építésznek és a kivitelezést végző Confector Mérnök Iroda Kft.-nek, valamint Magyarország Kormányának – amely a pénzügyi támogatást biztosította –, a különböző hatóságok munkatársainak és a felújításban, a szentelési ünnep előkészítésében részt vevő valamennyi munkásnak, munkatársnak, hogy segítségükkel eljuthattunk nemzeti kegyhelyünk újjáépítésének befejezéséhez.

Köszönjük Erdő Péter bíborosnak, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érsekének sokszor tapasztalt bátorítását, és hogy vállalta az oltár felszentelését, valamint az új létesítmények megáldását. Hálával tartozunk a szentelésen részt vett érsek és püspök atyáknak. Az elmúlt hétvége során Szentkútra zarándokként érkező mintegy tizenötezer zarándok jelenléte is igazolta 2006-ban hozott döntésüket, amellyel búcsújáróhelyünket nemzeti kegyhellyé nyilvánították.

Ugyanezzel a tiszteletteljes köszönetnyilvánítással fordulunk az adakozókhoz, a főtisztelendő atyákhoz és minden zarándokhoz, akik jelen voltak a felszentelési ünnepen, amikor imádságukkal, a természetfeletti élet iránt érzett mély elköteleződésükkel felülkerekedtek a természet adta nehezebb körülményeken: az esőn és a hidegen. Isten áldja meg őket, érezzék a Szűzanya oltalmát, és legyen számukra ez a hely mindig a hazatalálás helye!

„A legismertebb magyarországi zarándokhely úgy emeli az égre a tekintetet, hogy előbb alázatra nevel, a földhöz hajlásra tanít, hiszen középpontjában egy forrás és annak vize áll… Miközben az ideérkező zarándokok a saját életük kérdéseire keresnek válaszokat, a saját sorsuk megújítását remélik, ezen a helyen az élet eredőjével találkoznak… Ez a darabka erdő, ez a hegyoldal az egymásrautaltságunk, az egymás iránti felelősségvállalásunk zarándokhelye is. Mátraverebély-Szentkút a magyarok közös lelkiismeretének támasza.” Áder János köztársasági elnök ünnepi beszédének ez a néhány gondolata, a szeptemberi 5-ei szentelési liturgián való jelenléte és korábban is tapasztalt érdeklődése bátorítást jelent számunkra, amiért ugyancsak köszönetet mondunk. Bátorítást jelent abban, hogy tovább erősítsük a kegyhely azon tevékenységi körét, amely a felújítási munkák idejét jellemezte: a teremtett világ védelmével, munkahelyteremtéssel, új emberi kapcsolatok építésével megnyissuk a hit kapuját minden ember számára!

A Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely ferences közösségének nevében:

fr. Kálmán Pergerin OFM házfőnök, kegyhelyigazgató


Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria